Đảng ủy Khối các trường ĐH, CĐ Hà Nội: Học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương năm khóa XIII

Địa phương
10:11 AM 31/08/2022

Ngày 30/8, tại Trường Đại học Thủy lợi, Đảng ủy Khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội đã tổ chức học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Trung ương năm (khóa XIII) tới cán bộ chủ chốt, cấp ủy viên của các đảng bộ trực thuộc.

Về dự và truyền đạt nội dung hội nghị có PGS.TS Nguyễn Viết Thông - Nguyên Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương. Về phía lãnh đạo Đảng ủy khối có đồng chí Nguyễn Thanh Sơn - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các trường ĐH, CĐ Hà Nội; đồng chí Nguyễn Tố Quyên - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy khối; đồng chí Trương Thị Dung - Phó Bí thư Đảng ủy khối. Về dự hội nghị còn có các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư, Chủ tịch HĐT, Hiệu trưởng, Ủy viên Ban thường vụ cấp ủy, các tổ chức Đảng trực thuộc trong toàn Khối.

Đảng ủy Khối các trường ĐH,CĐ Hà Nội: Hội nghị cán bộ chủ chốt nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương năm, khóa XIII - Ảnh 1.

PGS.TS Nguyễn Viết Thông - Nguyên Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương báo cáo tại Hội nghị

Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai các nội dung văn kiện Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tới cấp ủy các cấp, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên. Trên cơ sở đó, định hướng cấp ủy các cấp tiếp tục quán triệt, tuyên truyền sâu rộng trong cơ quan, đơn vị, tổ chức và nhân dân; xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết, quyết định của Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, góp phần đưa Nghị quyết Hội nghị nhanh chóng đi vào thực tiễn đời sống kinh tế - xã hội, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đề ra.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Viết Thông - nguyên Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương trực tiếp truyền đạt các chuyên đề nhằm giúp các đại biểu nắm bắt một cách đầy đủ và có hệ thống Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. 

Cụ thể về nội dung các nghị quyết: Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về "Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao". Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 về "Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045". Nghị quyết số 20-NQ/TW về "Tiếp tục đổi mới và nâng cao nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới". Nghị quyết số 21-NQ/TW về "Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới".

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Sơn - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các trường ĐH, CĐ Hà Nội nêu rõ Hội nghị Trung ương 5 (khóa XIII), Ban Chấp hành Trung ương đã xem xét, thông qua 4 Nghị quyết rất quan trọng. Tại Hội nghị Trung ương 5, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có bài phát biểu rất quan trọng trong phiên khai mạc và bế mạc. Đồng chí Nguyễn Thanh Sơn đề nghị các cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên nghiên cứu, quán triệt sâu sắc hai bài phát biểu quan trọng này; lấy đó làm kim chỉ nam cho quá trình tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nội dung của Hội nghị Trung ương 5.

Đảng ủy Khối các trường ĐH,CĐ Hà Nội: Hội nghị cán bộ chủ chốt nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương năm, khóa XIII - Ảnh 2.

Đồng chí Nguyễn Thanh Sơn - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các trường ĐH, CĐ Hà Nội phát biểu kết luận

Lãnh đạo Đảng ủy khối yêu cầu các cấp ủy trực thuộc ngay sau hội nghị này tổ chức quán triệt nghị quyết tới 100% đảng viên, đồng thời căn cứ vào tình hình của đơn vị mình để xây dựng chương trình thực hiện nghị quyết đạt hiệu quả.

Châu Nguyên
Ý kiến của bạn
Bình luận