Đất Xanh Services (DXS): Gia tăng chi phí quảng cáo và dự phòng, LNTT cả năm giảm 17% về 1.200 tỷ đồng

Doanh nghiệp - Doanh nhân
02:56 PM 08/02/2022

Riêng quý 4/2021 Đất Xanh Services còn lỗ hơn 20 tỷ đồng.

CTCP Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh (Đất Xanh Services - mã chứng khoán DXS) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 và kết quả kinh doanh năm 2021. Trong đó tính riêng quý 4 doanh thu đạt 1.307 tỷ đồng, giảm 3,2% so với cùng kỳ.

Tuy vậy chi phí vốn tăng cao hơn, đến 31,7% nên lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ còn 728 tỷ đồng, giảm 20% so với cùng kỳ. Trong cơ cấu doanh thu của công ty, doanh thu từ bán nhà phố, căn hộ tăng mạnh từ 71 tỷ đồng lên 606 tỷ đồng, trong khi doanh thu từ dịch vụ bất động sản giảm từ 1.130 tỷ đồng xuống còn 700 tỷ đồng và không ghi nhận doanh thu từ mảng dịch vụ xây dựng.

Trong quý doanh thu tài chính tăng gấp đôi, lên 14 tỷ đồng. Chi phí tài chính, mà chủ yếu là chi phí lãi vay tăng 15 tỷ đồng so với cùng kỳ, lên 25 tỷ đồng. Chi phí bán hàng tăng mạnh lên 253 tỷ đồng (tăng 75 tỷ đồng so với cùng kỳ) chủ yếu do tăng chi phí quảng cáo, môi giới. Còn cho phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng lên 370 tỷ đồng (tăng 162 tỷ đồng so với cùng kỳ) chủ yếu do tăng chi phí dự phòng. Đáng chú ý, trong quý công ty ghi nhận khoản chi phí khác gần 49 tỷ đồng, khiến cho lợi nhuận khác ghi âm 46 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ ghi dương hơn 8 tỷ đồng.

Kết quả, quý 4 Đất Xanh Services còn lãi trước thuế 47,6 tỷ đồng. Trừ chi phí thuế, công ty lỗ 20,5 tỷ đồng, trong khi quý 4/2020 lãi sau thuế đến 416 tỷ đồng.

Đất Xanh Services (DXS): Gia tăng chi phí quảng cáo và dự phòng, LNTT cả năm giảm 17% về 1.200 tỷ đồng - Ảnh 1.

Lũy kế cả năm 2021 doanh thu đạt 4.329 tỷ đồng, tăng 33,2% so với năm trước đó. Trong đó doanh thu từ bán nhà phố, căn hộ và đất nền đạt 1.329 tỷ đồng, đóng góp khoảng 30% tổng doanh thu và tăng gấp 3 cùng kỳ. Doanh thu từ dịch vụ bất động sản đạt 2.978 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ và chiếm khoảng 68% tổng doanh thu cả năm. Trừ chi phí vốn, công ty còn lãi gộp 2.661 tỷ đồng cả năm, tăng 14% so với cùng kỳ.

Đất Xanh Services (DXS): Gia tăng chi phí quảng cáo và dự phòng, LNTT cả năm giảm 17% về 1.200 tỷ đồng - Ảnh 2.

Trong năm doanh thu tài chính tăng 15 tỷ đồng so với cùng kỳ, lên gần 50 tỷ đồng. Chi phí tài chính cũng tăng đến 33 tỷ đồng so với cùng kỳ, lên 79 tỷ đồng trong đó chủ yếu là chi trả lãi vay. Chi phí bán hàng tăng mạnh đến hơn 200 tỷ đồng so với cùng kỳ, lên 689 tỷ đồng và chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng đến 270 tỷ đồng so với cùng kỳ, lên 706 tỷ đồng. BCTC ghi nhận, riêng chi phí quảng cáo, môi giới trong năm đã tăng 56 tỷ đồng so với cùng kỳ, lên 184 tỷ đồng; chi phí tiền lương cũng tăng mạnh so với cùng kỳ; và đặc biệt chi phí dự phòng tăng đến 177 tỷ đồng so với cùng kỳ, lên 259 tỷ đồng. Ngoài ra công ty còn ghi nhận khoản lỗ khác gần 36 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ ghi dương phần lãi khác gần 42 tỷ đồng.

Đất Xanh Services (DXS): Gia tăng chi phí quảng cáo và dự phòng, LNTT cả năm giảm 17% về 1.200 tỷ đồng - Ảnh 3.

Những nhân tố trên tác động, khiến cho Đất Xanh Service lãi trước thuế 1.200 tỷ đồng, giảm 17% so với cùng kỳ. Trừ đi chi phí thuế các loại, công ty còn lãi sau thuế 873 tỷ đồng, giảm 23% so với số lãi 1.336 tỷ đồng đạt được năm 2020, trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 539 tỷ đồng.

Nguyên Phương
Ý kiến của bạn
Bộ Công Thương: Cung ứng điện đảm bảo tốt, không thiếu điện như năm ngoái Bộ Công Thương: Cung ứng điện đảm bảo tốt, không thiếu điện như năm ngoái

Theo đại diện Bộ Công Thương, đến hết ngày 18/6, tiêu thụ điện khoảng 141,8 tỷ kWh điện tương đương 45,65% so với kế hoạch cả năm. Dù đạt kỷ lục song cung ứng điện đảm bảo tốt, không thiếu điện như năm ngoái.