Đề xuất bổ sung hơn 2.500 tỷ đồng cho EVN kéo điện lưới ra Côn Đảo

Tài chính - Đầu tư
08:48 AM 17/01/2024

Chính phủ đã đề xuất với Quốc hội có cơ chế cho phép phân bổ 2.526 tỷ đồng trong tổng số vốn 37.303,015 tỷ đồng cho EVN để thực hiện dự án cấp điện từ lưới điện quốc gia cho huyện Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).

Tại Kỳ họp bất thường lần thứ 5 của Quốc hội khoá XV, thừa ủy quyền của Thủ tướng trình bày báo cáo, Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết, ngay từ đầu kỳ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, Chính phủ đã báo cáo với Quốc hội và Quốc hội đã quyết nghị bố trí vốn cho EVN để thực hiện Dự án Cấp điện từ lưới điện quốc gia cho huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Đề xuất bổ sung hơn 2.500 tỷ đồng cho EVN kéo điện lưới ra Côn Đảo- Ảnh 1.

Ảnh minh họa. Nguồn: VTV

"Việc đầu tư cho Dự án với mục tiêu cấp điện ổn định và an toàn cho lưới điện trên đảo, đáp ứng các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện Côn Đảo, góp phần bảo đảm an ninh quốc phòng và bảo đảm chủ quyền biển đảo quốc gia là cần thiết", báo cáo của Chính phủ nêu.

Dự án Cấp điện từ lưới điện quốc gia cho huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu là dự án có tính chất đặc thù, vừa sử dụng vốn ngân sách trung ương, vừa sử dụng vốn tự có của EVN. Vì vậy, để sử dụng hiệu quả nguồn vốn này, cần xem xét, báo cáo Quốc hội để cho cơ chế giao kế hoạch vốn ngân sách của Dự án cho EVN.

Theo đó, căn cứ vào các quy định của Luật Ngân sách Nhà nước, Luật Đầu tư công… vốn ngân sách trung ương (2.526,16 tỷ đồng) bố trí để thực hiện Dự án Cấp điện từ lưới điện quốc gia cho huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ được giao cho Bộ Công Thương triển khai. Bộ Công Thương giao cho đơn vị trực thuộc, tổ chức đấu thầu theo quy định (với hình thức này, dự án sử dụng 100% vốn NSTW).

Tuy nhiên, tại Báo cáo Chính phủ nêu rõ, nếu theo phương án giao Bộ Công Thương thì số vốn còn thiếu so với tổng mức đầu tư là 2.423,996 tỷ đồng chưa có nguồn để cân đối cho Dự án. Bên cạnh đó, EVN không phải là đơn vị trực thuộc Bộ Công thương nên Bộ Công thương không thể phân bổ, giao vốn cho EVN. Như vậy, dự án sẽ không triển khai được ngay trong giai đoạn này.

Trong khi đó, Bộ Công Thương là cơ quan quản lý ngành, có trách nhiệm thực hiện kiểm tra, giám sát, thanh tra bảo đảm không để xảy ra việc trục lợi chính sách, lợi ích nhóm, thất thoát, lãng phí. Việc bàn giao tài sản sau khi dự án hoàn thành được thực hiện theo quy định pháp luật về quản lý tài sản công và các quy định pháp luật có liên quan.

Do đó, Chính phủ đề xuất với Quốc hội có cơ chế cho phép phân bổ 2.526 tỷ đồng trong tổng số vốn 37.303,015 tỷ đồng cho EVN để thực hiện dự án nói trên. Đồng thời, giao Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 cho EVN để thực hiện dự án. Bộ Công Thương chỉ thực hiện chức năng quản lý nhà nước và thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án.

Báo cáo thẩm tra về vấn đề này, Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính - Ngân sách Lê Quang Mạnh cho rằng, về phân bổ vốn thực hiện Dự án Cấp điện từ lưới điện quốc gia cho huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đa số ý kiến trong Ủy ban Tài chính - Ngân sách thống nhất báo cáo Quốc hội xem xét việc giao kế hoạch vốn ngân sách trung ương của Dự án cho EVN, đồng thời, đề nghị Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án, giao cho EVN là cơ quan quyết định đầu tư dự án.

Tổng mức đầu tư của Dự án Cấp điện từ lưới điện quốc gia cho huyện Côn Đảo là 4.950,156 tỷ đồng, trong đó vốn tự có của EVN khoảng 2.423,996 tỷ đồng, vốn ngân sách trung ương là 2.526,16 tỷ đồng.

Cơ sở để lựa chọn phương án cấp điện cho Dự án đã được Bộ Công thương, EVN và Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tính toán, đề xuất 5 phương án cấp điện cho huyện Côn Đảo, gồm: Đầu tư nhà máy điện dùng diesel nổi + điện mặt trời (hiện hữu) + diesel (hiện hữu); Đầu tư nhà máy điện gió ngoài khơi; Đầu tư nhà máy điện gió ngoài khơi + điện mặt trời (hiện hữu)+ diesel (hiện hữu); Đầu tư nhà máy điện gió ngoài khơi + điện mặt trời + diesel (hiện hữu) + BESS đáp ứng 10% Pmax; Cấp điện từ lưới điện quốc gia.

Đồng thời, đưa ra 6 tiêu chí để đánh giá từng phương án, trong đó phương án cấp lưới điện quốc gia được lựa chọn do đáp ứng đủ 6 tiêu chí với giá thành điện năng thấp nhất.

Minh An (t/h)
Ý kiến của bạn