Đề xuất giảm hệ số rủi ro tín dụng đối với các khoản vay thế chấp nhà ở xã hội

Chính sách
09:22 PM 27/04/2023

Để khuyến khích cho vay các dự án nhà ở xã hội, nhà ở theo các chương trình, dự án hỗ trợ của Chính phủ, tại Dự thảo Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 41/2016/TT-NHNN, Ngân hàng Nhà nước đã đề xuất giảm hệ số rủi ro tín dụng với phân khúc này.

Đáng chú ý, dự thảo bổ sung các quy định để khuyến khích cho vay các dự án nhà ở xã hội, nhà ở theo các chương trình, dự án hỗ trợ của Chính phủ.

Trong đó, giảm hệ số rủi ro tín dụng đối với một số khoản vay liên quan nhà ở, bất động sản. Cụ thể, hệ số rủi ro tín dụng áp dụng với các khoản vay thế chấp nhà ở xã hội sẽ dao động từ 12% đến 50%, thay vì mức 25% đến 100% như hiện nay (hệ số rủi ro áp dụng cho khoản cho vay thế chấp nhà ở tùy theo tỷ lệ bảo đảm và tỷ lệ thu nhập).

Đề xuất giảm hệ số rủi ro tín dụng đối với các khoản vay thế chấp nhà ở xã hội - Ảnh 1.

Ngân hàng Nhà nước đề xuất điều chỉnh hệ số rủi ro với các phân khúc bất động sản có nhu cầu thực. Ảnh minh họa

Theo NHNN, việc giảm hệ số rủi ro đối với các khoản cho vay nhằm khuyến khích cho vay các dự án nhà ở xã hội, nhà ở theo các chương trình, dự án hỗ trợ của Chính phủ, phù hợp với quy định tại Thông tư 22/2019 của NHNN và chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 33 về một số giải pháp tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững.

Theo quy định tại Thông tư 22/2019 hệ số rủi ro là 50% được áp dụng đối với khoản phải đòi được bảo đảm toàn bộ bằng nhà ở (bao gồm cả nhà ở hình thành trong tương lai), quyền sử dụng đất, công trình xây dựng gắn với quyền sử dụng đất của bên vay và khi đáp ứng một trong các điều kiện sau: Là khoản cho vay để phục vụ hoạt động kinh doanh theo quy định của Ngân hàng Nhà nước quy định hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; là khoản cho vay cá nhân để khách hàng mua nhà ở xã hội, mua nhà ở theo các chương trình, dự án hỗ trợ của Chính phủ.

Ngoài ra, đây phải là khoản cho vay cá nhân để khách hàng mua nhà ở mà số tiền thỏa thuận cho vay/mức cho vay tại hợp đồng tín dụng dưới 1,5 tỷ đồng. Mỗi khách hàng chỉ được áp dụng hệ số rủi ro này cho 1 khoản vay.

Bên cạnh đó, dự thảo cũng bổ sung quy định về hệ số rủi ro đối với khoản cấp tín dụng tài trợ dự án kinh doanh bất động sản khu công nghiệp.

Theo đó, hệ số rủi ro tín dụng 200% được áp dụng đối với tài sản là khoản cấp tín dụng tài trợ dự án kinh doanh bất động sản. Tuy nhiên, trường hợp đối với tài sản là khoản cấp tín dụng tài trợ dự án kinh doanh bất động sản khu công nghiệp, hệ số rủi ro tín dụng là 160%.

Một số chuyên gia kinh tế cho rằng, nếu dự thảo này chính thức được ban hành sẽ góp phần khôi phục lại thị trường bất động sản.

Hệ số rủi ro ảnh hưởng rất lớn tới hệ số an toàn vốn của các ngân hàng. Theo đó, các khoản cho vay có hệ số rủi ro cao đòi hỏi các ngân hàng phải có lượng vốn tự có “đối ứng” cao mới đảm bảo hệ số an toàn vốn.

Việc giảm trọng số rủi ro tín dụng với phân khúc nhà ở xã hội và bất động sản khu công nghiệp sẽ giúp ngân hàng hạ chi phí vốn, từ đó giảm lãi suất cho vay với người dân, doanh nghiệp.

Thương Huyền (t/h)
Ý kiến của bạn