Đề xuất hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động từ 500.000 đến 1.000.000 đồng/tháng

Xã hội
10:53 AM 09/03/2022

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang hoàn thiện Dự thảo Quyết định Quy định về thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động.

Theo đó, đề xuất hỗ trợ hàng tháng 500.000 đồng/người/tháng, tối đa 3 tháng với người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp.

Đề xuất hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động từ 500.000 đến 1.000.000 đồng/tháng - Ảnh 1.

Dự thảo được thông qua, người lao động sẽ được hỗ trợ từ 500.000 đến 1.000.000 đồng/tháng tiền thuê nhà trọ. Nguồn: Internet.

Điều kiện hỗ trợ với nhóm lao động này là ở thuê, ở trọ trong khoảng thời gian từ ngày 1/3/2022 đến ngày 30/6/2022; có hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc hợp đồng lao động xác định thời hạn từ 1 tháng trở lên được giao kết và thực hiện trước ngày 1/3.

Bên cạnh đó, người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tại tháng liền kề trước thời điểm doanh nghiệp lập danh sách lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà.

Đối với người lao động quay trở lại thị trường lao động được đề xuất mức hỗ trợ là 1.000.000 đồng trong thời gian tối đa 3 tháng.

Người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh tại khu công nghiệp, khu chế xuất hoặc vùng kinh tế trọng điểm được hỗ trợ khi có đủ các điều kiện sau:

Ở thuê, ở trọ trong khoảng thời gian từ ngày 1/3/2022 đến ngày 30/6/2022.

Người lao động phải có hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc hợp đồng lao động xác định thời hạn từ 1 tháng trở lên được giao kết và thực hiện trong khoảng thời gian từ ngày 1/3/2022 đến ngày 30/6/2022, trừ trường hợp giao kết hợp đồng lao động theo quy định Khoản 2 Điều 20 Bộ luật Lao động.

Hồ sơ gồm đơn đề nghị hỗ trợ của người lao động (theo mẫu), doanh nghiệp tổng hợp và lập danh sách, công khai tại nơi làm việc trong thời gian tối thiểu 5 ngày.

Trường hợp có ý kiến phản ánh về đối tượng và điều kiện hỗ trợ, doanh nghiệp tiến hành xác minh đảm bảo đúng đối tượng và điều kiện hỗ trợ theo quy định trong vòng 2 ngày.

Sau đó, doanh nghiệp gửi danh sách, chịu trách nhiệm về tính chính xác về danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ tới cơ quan Bảo hiểm Xã hội để xác nhận đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Sau 2 ngày kể từ ngày nhận được đề nghị, cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận việc tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc của người lao động.

Hồ sơ đề nghị hỗ trợ doanh nghiệp gửi về UBND cấp huyện nơi đặt trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, nhà máy sản xuất… chậm nhất ngày 31/7/2022.

Trong thời gian 2 ngày làm việc, UBND cấp huyện duyệt và trình cấp tỉnh. Trong 2 ngày làm việc UBND cấp tỉnh xét và ký quyết định hỗ trợ và cập nhật kết quả vào hệ thống dữ liệu quốc gia về dân cư.

Trường hợp không phê duyệt, UBND cấp tỉnh thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Quang Dũng
Ý kiến của bạn
Bình luận
Hội Marketing Việt Nam tổ chức Kỷ niệm 20 năm thành lập Hội Marketing Việt Nam tổ chức Kỷ niệm 20 năm thành lập

Ngày 9/12 sắp tới, Hội Marketing Việt Nam (VMA) sẽ tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập. Đây là sự kiện có ý nghĩa, đánh dấu sự trưởng thành và phát triển của Hội trong 20 năm qua.