Đề xuất thành lập Hội đồng thẩm định Nhà nước Dự án PPP vành đai 4 vùng Thủ đô

Chính sách
10:07 AM 06/02/2023

Theo đề xuất, Hội đồng thẩm định Nhà nước thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án thành phần 3 - đầu tư xây dựng đường cao tốc theo phương thức PPP do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư là Chủ tịch; Phó Chủ tịch Hội đồng là Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa ký công văn số 661/BKHĐT - GSTĐĐT gửi Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng thẩm định Nhà nước để tổ chức thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thành phần 3 - đầu tư xây dựng đường cao tốc theo phương thức PPP thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 - vùng Thủ đô Hà Nội.

Theo đề xuất, Hội đồng thẩm định Nhà nước thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án thành phần 3 - đầu tư xây dựng đường cao tốc theo phương thức PPP do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư là Chủ tịch; Phó Chủ tịch Hội đồng là Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Các ủy viên Hội đồng gồm lãnh đạo Văn phòng Chính phủ; lãnh đạo các bộ: Giao thông Vận tải; Tài chính; Tài nguyên và Môi trường; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Quốc phòng; Công an; Xây dựng; Tư pháp; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Khoa học và Công nghệ; lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; lãnh đạo các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hưng Yên, Bắc Ninh.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan thường trực của Hội đồng thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án thành phần 3 - đầu tư xây dựng đường cao tốc theo phương thức PPP.

Đề xuất thành lập Hội đồng thẩm định Nhà nước Dự án PPP vành đai 4 vùng Thủ đô - Ảnh 1.

Phối cảnh Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội. Nguồn ảnh: Internet.

Do Dự án có tổng mức đầu tư lớn (56.520 tỷ đồng); phạm vi rộng (gồm 3 tỉnh/ thành phố: Hà Nội, Hưng Yên, Bắc Ninh); được đầu tư theo phương thức PPP và sử dụng vốn nhà nước chiếm 47,3% tổng mức đầu tư Dự án nên cần phải đánh giá kỹ lưỡng về quy mô, hướng tuyến, phương án thiết kế, sơ bộ tổng mức đầu tư... trên cơ sở đó đánh giá về phương án tài chính, hiệu quả đầu tư và các nội dung khác của Dự án.

Trong khi đó, các thành viên của Hội đồng là đại diện lãnh đạo các cơ quan quản lý nhà nước, thực hiện nhiệm vụ thẩm định theo hình thức kiêm nhiệm, không có đủ thời gian và điều kiện để nghiên cứu chuyên sâu về kỹ thuật, công nghệ của Dự án phục vụ cho công tác thẩm định.

Do đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho rằng cần thiết phải thuê tư vấn có chuyên môn, kinh nghiệm thẩm tra Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án nhằm đảm bảo tính khả thi, hiệu quả đầu tư.

Được biết, theo quy định tại khoản 4 Điều 14 Nghị định số 29/2021/NĐ-CP, Hội đồng thẩm định nhà nước thẩm định chủ trương đầu tư dự án quan trọng quốc gia trong thời gian 90 ngày. Nếu thực hiện đấu thầu lựa chọn tư vấn thẩm tra theo quy định đấu thầu thông thường sẽ mất khá nhiều thời gian mới lựa chọn được tư vấn thẩm tra.

Vì thế, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép lựa chọn nhà thầu tư vấn thẩm tra trong nước theo quy trình, thủ tục quy định tại 3 khoản 1 Điều 11 Nghị định số 29/2021/NĐ-CP (lựa chọn nhà thầu tư vấn thẩm tra trong trường hợp đặc biệt) và giao UBND TP Hà Nội có trách nhiệm cung cấp đầy đủ hồ sơ liên quan đến quá trình thẩm định Dự án, bố trí vốn chuẩn bị đầu tư phục vụ việc thẩm định, thuê tư vấn thẩm tra bảo đảm tiến độ yêu cầu.

Trước đó, vào giữa tháng 1/2023, Bộ Kế hoạch và đầu tư đã nhận được Tờ trình số 05/TTr - UBND của UBND TP Hà Nội đề nghị thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thành phần 3 - đầu tư xây dựng đường cao tốc theo phương thức PPP thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 - vùng Thủ đô Hà Nội.

Tại Tờ trình số 05, ông Trần Sỹ Thanh, Chủ tịch UBND TP Hà Nội đề nghị Thủ tướng xem xét giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo cấp có thẩm quyền thành lập Hội đồng thẩm định Nhà nước để tổ chức thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án PPP thành phần 3 - xây dựng đường cao tốc vành đai 4 để làm cơ sở triển khai tiếp theo.

Dự án thành phần 3 - xây dựng đường cao tốc vành đai 4 chính là "ngôi sao" trong số 7 dự án thành phần thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội. Công trình do UBND TP Hà Nội là cơ quan Nhà nước có thẩm quyền được triển khai theo hình thức PPP, trong đó những tham số tài chính được cụ thể hóa chính xác trong Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thành phần 3 - xây dựng đường cao tốc vành đai 4 sau khi được phê duyệt là cơ sở để UBND TP Hà Nội tổ chức lựa chọn nhà đầu tư.

Cụ thể, tổng mức đầu tư Dự án thành phần 3 - xây dựng đường cao tốc vành đai 4 được đề cập tại Tờ trình số 05 là 56.520 tỷ đồng, giảm 16 tỷ đồng so với tổng mức đầu tư được phê duyệt tại Nghị quyết số 56/2022/NQ - QH ngày 16/6/2022 của Quốc hội. 

Trong đó, vốn Nhà nước tham gia là 26.730 tỷ đồng (vốn Ngân sách Trung ương 18.313 tỷ đồng, vốn Ngân sách địa phương là 8.417 tỷ đồng); vốn nhà đầu tư thu xếp là 29.790 tỷ đồng, chiếm khoảng 52% tổng mức đầu tư Dự án thành phần 3 - xây dựng đường cao tốc vành đai 4.

Quang Lộc (T/h)
Ý kiến của bạn
Lãnh đạo nhiều nước chia buồn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần Lãnh đạo nhiều nước chia buồn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần

Được tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, lãnh đạo nhiều nước đã gửi điện/thư chia buồn đến Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Nhân dân Việt Nam.