Đến hết quý 3/2021, giải ngân vốn đầu tư công phấn đấu đạt tối thiểu 60% kế hoạch

Đầu tư và Tiếp thị
08:14 AM 05/07/2021

Theo Bộ kế hoạch và Đầu tư, mục tiêu phấn đấu tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư ngân sách nhà nước năm 2021 đạt 95 - 100% kế hoạch được Thủ tướng giao từ đầu năm. Đặc biệt, đến hết quý 3/2021 giải ngân đạt tối thiểu 60% kế hoạch.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông tin, theo Nghị quyết số 63/NQ-CP của Chính phủ vừa ban hành về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giải ngân vốn đầu tư công và xuất khẩu bền vững những tháng cuối năm 2021 và đầu năm 2022, mục tiêu phấn đấu tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư ngân sách nhà nước năm 2021 đạt 95 - 100% kế hoạch được Thủ tướng giao từ đầu năm. Trong đó, đến hết quý 3/2021 giải ngân đạt tối thiểu 60% kế hoạch.

Tổng cục Thống kê cho biết, vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội 6 tháng đầu năm 2021 theo giá hiện hành ước đạt 1.169,7 nghìn tỷ đồng, tăng 7,2% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn nhiều mức tăng 3% của năm 2020.

Cụ thể, vốn đầu tư thực hiện khu vực Nhà nước đạt 295,2 nghìn tỷ đồng, chiếm 25,3% tổng vốn và tăng 7,3% so với cùng kỳ năm trước; khu vực ngoài Nhà nước đạt 660,1 nghìn tỷ đồng, chiếm 56,4% tổng vốn và tăng 7,4%; khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt 214,4 nghìn tỷ đồng, bằng 18,3% tổng vốn và tăng 6,7%.

Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê Nguyễn Thị Hương nhận định, mức tăng này phản ánh kết quả của các giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và hiệu quả các chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với cộng đồng doanh nghiệp, cũng như xu thế đón đầu dòng vốn FDI đang chuyển dịch vào Việt Nam trong bối cảnh đại dịch Covid-19 được kiểm soát.

Nhằm thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư đến hết quý 3/2021 đạt tối thiểu 60% kế hoạch, tại Nghị quyết số 63/NQ-CP, Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan trung ương và địa phương tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong giải ngân vốn đầu tư công, đề cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu; rà soát việc phân bổ kế hoạch vốn cho các dự án phù hợp với tiến độ thực hiện, bảo đảm trọng tâm, trọng điểm, không dàn trải, manh mún, kéo dài.

Song song với đó, tập trung đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc liên quan đến đất đai, tài nguyên; đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ thi công; thực hiện nghiệm thu, lập hồ sơ thanh toán ngay khi có khối lượng. Các bộ, cơ quan trung ương và địa phương rà soát, điều chuyển kế hoạch vốn giữa các dự án chậm giải ngân sang các dự án có tiến độ giải ngân tốt, còn thiếu vốn.

Ngoài ra, nghị quyết cũng nêu rõ cần thực hiện đấu thầu qua mạng theo quy định, bảo đảm công khai, minh bạch, lựa chọn nhà thầu đủ năng lực; xử lý nghiêm các trường hợp nhà thầu vi phạm tiến độ hợp đồng.

Anh Vũ
Ý kiến của bạn
Bình luận