Đến hết tháng 3/2024, giải ngân gần 90.000 tỷ đồng vốn đầu tư công

Tài chính - Đầu tư
09:53 AM 09/04/2024

Tính đến hết tháng 3, ước giải ngân vốn đầu tư công đạt gần 90.000 tỷ đồng. So với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao thì tỷ lệ giải ngân đạt 13,67%, tăng 3,32% và số tuyệt đối cao hơn khoảng 16,5 nghìn tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2023.

Nghị quyết số 44/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng Ba ghi rõ: Về tình hình phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công, đến hết tháng 3/2024, các bộ, cơ quan, địa phương đã phân bổ, giao chi tiết 625,306 nghìn tỷ đồng, ước giải ngân gần 90 nghìn tỷ đồng, đạt 13,67% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, tăng 3,32% và số tuyệt đối cao hơn khoảng 16,5 nghìn tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2023.

Đây cũng là lượng vốn giải ngân trong quý I lớn nhất từ trước đến nay, cho thấy các bộ, ngành, cơ quan Trung ương và địa phương đã có nhiều nỗ lực, cố gắng. Trong đó có việc đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng.

Đến hết tháng 3/2024, giải ngân gần 90.000 tỷ đồng vốn đầu tư công- Ảnh 1.

Ước giải ngân gần 90 ngàn tỷ đồng vốn đầu tư công trong 3 tháng đầu năm 2024. Ảnh: Internet

Để tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện, Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương khẩn trương phân bổ 100% kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2024 đã được Thủ tướng Chính phủ giao, báo cáo phương án phân bổ, gửi tới Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư công theo quy định trong tháng 5 năm 2024. Rà soát các cơ chế, chính sách, quy định pháp luật để sửa đổi, bổ sung nhằm thúc đẩy tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, các cơ quan, địa phương khẩn trương đề xuất phương án xử lý cụ thể đối với kế hoạch vốn đầu tư ngân sách trung ương năm 2024 chưa phân bổ chi tiết cho các nhiệm vụ, dự án theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; công khai danh sách các bộ, cơ quan, địa phương chưa hoàn thành phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư năm 2024.

Chính phủ lưu ý không báo cáo cấp có thẩm quyền cắt giảm kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn ngân sách trung ương của bộ, cơ quan trung ương và địa phương tương ứng với số vốn không giải ngân hết kế hoạch năm 2023, không được kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân và bị hủy dự toán theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Các Bộ, cơ quan Trung ương và địa phương được phép bố trí lại kế hoạch vốn ngân sách trung ương các năm 2024, 2025 tương ứng với số vốn không giải ngân hết năm 2023, bị hủy dự toán cho các nhiệm vụ, dự án bảo đảm bố trí đủ vốn, hoàn thành đúng tiến độ, không để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản. Yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương có giải pháp để thực hiện nghiêm việc giải ngân vốn đầu tư công, tránh tình trạng phải kéo dài thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn hằng năm hoặc hủy dự toán.

Huyền My (t/h)
Ý kiến của bạn