Dịch Covid-19 ông lớn Mobifone giảm hơn 1.000 tỷ đồng lợi nhuận

Doanh nghiệp - Doanh nhân
06:02 PM 20/08/2020

Tổng công ty Viễn thông MobiFone vừa công bố báo cáo tài chính riêng lẻ nửa đầu năm 2020 với doanh thu thuần đạt 12.068 tỷ đồng, giảm 20% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo đó, doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt gần 12.068 tỷ đồng, giảm khoảng 3100 tỷ đồng, tương đương 20% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó doanh thu cung cấp dịch vụ mảng viễn thông giảm 1.880 tỉ đồng, còn 11.072 tỉ đồng; doanh thu bán hàng (bán thiết bị) cũng giảm từ 2.215 tỉ đồng xuống còn 997 tỉ đồng.

Lợi nhuận gộp của doanh nghiệp đạt gần 2.969,5 tỷ đồng, giảm mạnh so với con số 4.636 tỷ đồng của 6 tháng đầu năm 2019.

Kết thúc 6 tháng đầu năm 2020, Mobifone đạt lợi nhuận trước thuế 1.636 tỷ đồng, giảm hơn 1.000 tỷ đồng, tương đương giảm 38% so với cùng kỳ năm 2019.

Dịch Covid-19 ông lớn Mobifone giảm hơn 1.000 tỷ đồng lợi nhuận  - Ảnh 1.

Trong nửa đầu năm 2020, Mobifone đã tăng cường chuyển tiền gửi ngân hàng từ ngắn hạn (dưới 12 tháng) sang dài hạn (12 tháng trở lên).

Cụ thể, tại cuối tháng 6/2020, tiền gửi có kỳ hạn ngắn hạn của Mobifone là 6.800 tỷ đồng, giảm 3.300 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm. Ngược lại, tiền gửi có kỳ hạn dài hạn của Mobifone tăng từ 3.600 tỷ đồng lên 5.840 tỷ đồng.

Tổng cộng, Mobifone đang có ngót 13.000 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng - một con số khổng lồ, chiếm hơn 40% quy mô tổng tài sản của nhà mạng này. Một phần đáng kể trong đó khả năng đến từ số tiền mà đối tác thực hiện hoàn trả khi thương vụ mua AVG bị hủy.

Về cơ cấu nguồn vốn, tính đến cuối Quý 2/2020, nợ phải trả của Mobifone đạt 9.400 tỷ đồng, trong đó phải trả người bán ngắn hạn là 5.110 tỷ đồng, chiếm 54% tổng nợ phải trả. Nợ vay và thuê tài chính của Mobifone còn 270 tỷ đồng, giảm 59% so với thời điểm đầu năm.

Vốn chủ sở hữu của Mobifone đến ngày 30/6/2020 đạt 21.449 tỷ đồng, tăng nhẹ 2,6% so với thời điểm đầu năm.

Chỉ nhìn vào việc doanh thu giảm 20%, lợi nhuận giảm tới 38% có thể thấy rằng Tổng Công ty Viễn thông Mobifone đang phải gánh chịu hậu quả nặng nề do dịch Covid-19 gây ra khiến doanh nghiệp này có xu hướng phòng thủ trong thời gian dài khi tăng cường chuyển từ gửi tiền ngân hàng kỳ hạn ngắn sang kỳ hạn dài.

Nam Bắc
Ý kiến của bạn