Diễn đàn Kinh tế hợp tác, hợp tác xã năm 2020: Liên kết, hợp tác cùng phát triển

Kinh doanh
12:15 PM 10/12/2020

Với chủ đề “Liên kết, hợp tác cùng phát triển - Xu hướng hội nhập quốc tế và thời đại cách mạng công nghiệp 4.0”, Diễn đàn Kinh tế hợp tác, hợp tác xã năm 2020 dự kiến sẽ được Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tổ chức vào ngày 11/12/2020, tại Hà Nội.

Diễn đàn Kinh tế hợp tác, hợp tác xã năm 2020

Đây là Diễn đàn đối thoại giữa Chính phủ và cộng đồng hợp tác xã với mục đích tăng cường quan hệ giữa Chính phủ - Hợp tác xã, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm và đẩy mạnh cơ hội giao thương, hợp tác, kết nối thị trường cho các hợp tác xã, tổ hợp tác.

Trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng có nhiều bất ổn, nhưng khu vực hợp tác xã vẫn hoạt động khá ổn định, đóng vai trò quan trọng đối với kinh tế hộ, cá thể thành viên thông qua các dịch vụ hoặc việc làm cho thành viên, nhất là thành viên hợp tác xã nông nghiệp.

Diễn đàn Kinh tế hợp tác, hợp tác xã năm 2020: Liên kết, hợp tác cùng phát triển - Ảnh 1.

Diễn đàn Kinh tế hợp tác, hợp tác xã năm 2019

Diễn đàn Kinh tế hợp tác, hợp tác xã năm 2020 sẽ tập trung trao đổi về những kinh nghiệm và cơ hội hợp tác, liên kết giữa các thành viên hợp tác xã, giữa các hợp tác xã với nhau và giữa hợp tác xã với các thành phần kinh tế khác từ đó nâng cao hiệu quả sản xuất, cải thiện đời sống của thành viên và Nhân dân. Đây cũng là dịp để thúc đẩy quan hệ giữa Chính phủ và cộng đồng Kinh tế hợp tác nhằm hướng tới xây dựng hành lang pháp lý, môi trường sản xuất kinh doanh thuận lợi, thúc đẩy khu vực kinh tế hợp tác, hợp tác xã tại Việt Nam phát triển.

Trong khuôn khổ của Diễn đàn sẽ có hai Hội thảo bên lề với chủ đề "Thúc đẩy tiếp cận tín dụng cho hợp tác xã" và "Thúc đẩy mô hình hợp tác xã hỗ trợ nông dân Việt Nam phục hồi sản xuất sau đại dịch Covid-19 và thích ứng với biến đổi khí hậu, hội nhập kinh tế quốc tế và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0" và khu trưng bày, giới thiệu sản phẩm của một số hợp tác xã.

Theo Ban tổ chức, Diễn đàn sẽ có sự tham dự của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, các tổ chức chính trị, xã hội; Lãnh đạo UBND, sở, Liên minh hợp tác xã các địa phương; một số chuyên gia, viện nghiên cứu, các đối tác quốc tế và đại diện một số hợp tác xã, tổ hợp tác, doanh nghiệp, hiệp hội, ngành hàng.

Hạ Duyên
Ý kiến của bạn
IMF dự báo quy mô GDP(PPP) Việt Nam đạt khoảng 1.559 tỷ USD trong năm 2024 IMF dự báo quy mô GDP(PPP) Việt Nam đạt khoảng 1.559 tỷ USD trong năm 2024

Năm 2024, Việt Nam được IMF dự báo quy mô GDP theo sức mua tương đương - GDP (PPP) đạt khoảng 1.559 tỷ USD, xếp thứ 3 trong khu vực Đông Nam Á. Trong khi đó, Indonesia vẫn được dự báo xếp thứ nhất với quy mô GDP (PPP) đạt khoảng 4.720 tỷ USD.