Điều kiện để được tái sử dụng bùn thải sau sản xuất

Doanh nghiệp - Doanh nhân
09:20 AM 05/09/2020

Bùn thải của cơ sở sau khi đã được phân định, phân loại, không phải là chất thải nguy hại và được xác định là chất thải công nghiệp thông thường thì công ty có thể tái sử dụng chất thải này hoặc chuyển giao cho đơn vị có chức năng khác để xử lý theo đúng quy định tại Điều 30 Nghị định số 38/2015/NĐ-CP

Công ty của ông Nguyễn Khắc Biền (TPHCM) sản xuất trong lĩnh vực thực phẩm, bùn thải sau quá trình xử lý nước thải được ép bỏ, lấy mẫu phân tích theo QCVN 50:2013/BTNMT về chất thải nguy hại nhưng không có chỉ tiêu nào vượt tiêu chuẩn và được xác định là chất thải công nghiệp thông thường, đặt câu hỏi trên cổng thông tin Chính phủ như sau:

Ông Biền hỏi, công ty có thể tái sử dụng chất thải này, hoặc chuyển giao cho đơn vị khác tái chế làm phân hữu cơ, hoặc dùng làm bùn nền dùng cho nuôi cấy vi sinh tại các hệ thống xử lý nước thải mới xây dựng được hay không? Nếu được thì cần làm những thủ tục gì?

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời vấn đề này trên cổng thông tin Chính phủ:

Theo quy định tại Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu, chủ nguồn thải có trách nhiệm phân định, phân loại bùn thải thu hồi từ hệ thống xử lý nước thải là chất thải nguy hại hay chất thải công nghiệp thông thường.

Đối với bùn thải của cơ sở sau khi đã được phân định, phân loại, không phải là chất thải nguy hại và được xác định là chất thải công nghiệp thông thường thì công ty có thể tái sử dụng chất thải này hoặc chuyển giao cho đơn vị có chức năng khác để xử lý theo đúng quy định tại Điều 30 Nghị định số 38/2015/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 13 Điều 3 Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường).

Ý kiến của bạn
Để sầu riêng Việt Nam 'vững' chân tại thị trường Trung Quốc Để sầu riêng Việt Nam 'vững' chân tại thị trường Trung Quốc

Kim ngạch xuất khẩu sầu riêng sang Trung Quốc trong quý I/2024 ước đạt 254 triệu USD, tăng 66% so với cùng kỳ năm trước. Đây là một tín hiệu rất đáng mừng cho ngành hàng sầu riêng Việt Nam.