Điều kiện được hưởng ưu đãi theo Hiệp định EVFTA

Tiêu điểm
05:58 PM 27/11/2020

Tổng cục Hải quan vừa trả lời Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (Eurocham) và một số doanh nghiệp về việc kê khai địa điểm xếp hàng trên tờ khai nhập khẩu, cũng như điều kiện được áp dụng thuế suất ưu đãi đặc biệt theo Hiệp định EVFTA.

Điều kiện được hưởng ưu đãi theo Hiệp định EVFTA - Ảnh 1.

Trước đó, Tổng cục Hải quan nhận được phản ánh vướng mắc của các đơn vị trên liên quan đến việc hưởng ưu đãi theo Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA).

Doanh nghiệp phản ánh, hàng hóa của các doanh nghiệp được vận chuyển từ các cảng thuộc Liên minh châu Âu về kho ngoại quan tại cảng trung chuyển của Singapore dưới sự giám sát của Hải quan Singapore; tại đây, các lô hàng được chia tách và hợp nhất để xuất khẩu sang Việt Nam; phần hàng hóa này đã được Hải quan Singapore cấp Giấy chứng nhận hàng hóa không thay đổi xuất xứ (Certificate of Non-manipulation).

Tuy nhiên khi đăng ký tờ khai hải quan, các doanh nghiệp gặp vướng mắc liên quan đến việc kê khai địa điểm xếp hàng để được hưởng ưu đãi theo Hiệp định EVFTA.

Trước vướng mắc của doanh nghiệp, Tổng cục Hải quan đã hướng dẫn cụ thể việc kê khai địa điểm xếp hàng trên tờ khai nhập khẩu.

Theo đó, người khai hải quan khai địa điểm xếp hàng lên phương tiện vận tải để vận chuyển về Việt Nam tại chỉ tiêu “1.34 - Địa điểm xếp hàng” như sau: Ô 1: khai mã cảng xếp hàng ban đầu tại quốc gia/vùng lãnh thổ thuộc Liên minh châu Âu theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 5 Nghị định số 111/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020; Ô 2: khai tên cảng xếp hàng ban đầu thuộc Liên minh châu Âu; Chỉ tiêu “1.68 - Ghi chú”: khai cảng trung chuyển tại nước thứ ba không phải thành viên EVFTA.

Trường hợp hàng hóa vận chuyển từ 2 nước xuất khẩu trở lên thuộc Liên minh châu Âu thì tại chi tiêu “1.34 - Địa điểm xếp hàng” khai đại diện 1 mã cảng và tên cảng xếp hàng ban đầu tại quốc gia/vùng lãnh thổ thuộc Liên minh châu Âu và tại chỉ tiêu “1.68 – Ghi chú” khai danh sách các mã địa điểm xếp hàng ban đầu tại các nước xuất khẩu thuộc Liên minh châu Âu và mã cảng trung chuyển tại nước thứ ba không phải thành viên EVFTA.

Về điều kiện được áp dụng thuế suất ưu đãi đặc biệt theo Hiệp định EVFTA, Tổng cục Hải quan cho biết, để hàng hóa nhập khẩu được áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt theo Hiệp định EVFTA, các doanh nghiệp căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 5 Nghị định 111/2020/NĐ-CP của Chính phủ và hướng dẫn tại Thông tư số 11/2020/TT-BCT của Bộ Công Thương để thực hiện.

Hướng dẫn của Tổng cục Hải quan cũng được gửi tới cục hải quan các tỉnh, thành phố để thực hiện.

Minh An
Ý kiến của bạn
Cải cách tạo điểm tựa thúc đẩy phát triển doanh nghiệp Cải cách tạo điểm tựa thúc đẩy phát triển doanh nghiệp

Chia sẻ tại Hội nghị "Triển khai Nghị quyết số 02/NQ-CP: Cải cách tạo điểm tựa thúc đẩy phát triển doanh nghiệp", sáng 29/2, đại diện Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương nhấn mạnh cần khơi dậy động lực, tạo áp lực thường xuyên và sự đồng hành nhiều bên để thúc đẩy doanh nghiệp phát triển.