Doanh thu BĐS giảm gần nửa, Tập đoàn Hà Đô báo lãi sau thuế 729 tỷ đồng trong 9 tháng, giảm 24% so với cùng kỳ

Doanh nghiệp - Doanh nhân
10:40 AM 02/11/2021

Trong đó lợi nhuận sau thuế quý 3/2021 của Tập đoàn Hà Đô đạt 248 tỷ đồng, tăng 32% so với cùng kỳ.

CTCP Tập đoàn Hà Đô (mã chứng khoán HDG) công bố Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2021 với doanh thu thuần giảm 24,6% so với cùng kỳ, xuống còn hơn 633 tỷ đồng. Trong khi đó tỷ lệ giảm chi phí vốn cao hơn nhiều, đến 54,6% nên dẫn đến lợi nhuận gộp thu về đạt hơn 413 tỷ đồng, tăng 16,3% so với cùng kỳ.

Trong quý doanh thu tài chính giảm hơn 4 tỷ đồng, chi phí tài chính tăng 23 tỷ đồng so với cùng kỳ. Tuy nhiên chi phí bán hàng giảm được 16 tỷ đồng và chi phí quản lý doanh nghiệp giảm được hơn 2 tỷ đồng.

Những yếu tố trên tác động khiến cho dù doanh thu giảm nhưng lợi nhuận sau thuế quý 3 lại tăng 32,3% so với quý 3 năm ngoái, lên 248 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt gần 229 tỷ đồng.

Doanh thu BĐS giảm gần nửa, Tập đoàn Hà Đô báo lãi sau thuế 729 tỷ đồng trong 9 tháng, giảm 24% so với cùng kỳ - Ảnh 1.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2021 doanh thu thuần Tập đoàn Hà Đô đạt 2.454 tỷ đồng, giảm 36% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong cơ cấu doanh thu của công ty, doanh thu từ kinh doanh bất động sản đạt 1.347 tỷ đồng, đóng góp khoảng 55% tổng doanh thu. Mảng kinh doanh bất động sản cũng giảm mạnh đến 48% so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh thu từ thủy điện và điện mặt trời đạt 699 tỷ đồng, tăng 37% so với cùng kỳ và đóng góp trên 28% vào tổng doanh thu. Phần còn lại là doanh thu từ xây lắp, cung cấp dịch vụ và cho thuê bất động sản, dịch vụ khách sạn.

Doanh thu tài chính trong quý đạt hơn 19 tỷ đồng, giảm 26 tỷ đồng so với cùng kỳ do giảm khoản thu tiền gửi, và doanh thu hoạt động tài chính khác, trong khi thu từ cổ tức lại tăng 10 tỷ đồng so với cùng kỳ. Chi phí tài chính, mà phần lớn là chi phí lãi vay tăng 34 tỷ đồng so với cùng kỳ, lên 277 tỷ đồng. Tính đến 30/9/2021 dư vay nợ thuê tài chính dài hạn của Hà Đô tăng 243 tỷ đồng so với đầu kỳ, lên 5.961 tỷ đồng còn dư vay nợ thuê tài chính ngắn hạn giảm 325 tỷ đồng, xuống còn 525 tỷ đồng.

Doanh thu BĐS giảm gần nửa, Tập đoàn Hà Đô báo lãi sau thuế 729 tỷ đồng trong 9 tháng, giảm 24% so với cùng kỳ - Ảnh 2.

Chi phí bán hàng tăng 66 tỷ đồng so với cùng kỳ, lên 94 tỷ đồng, còn chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 6 tỷ đồng lên mức 123 tỷ đồng.

Kết quả 9 tháng đầu năm 2021 Tập đoàn Hà Đô còn lãi sau thuế 729 tỷ đồng, giảm 24,3% so với lợi nhuận đạt được 9 tháng đầu năm 2020, trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 570 tỷ đồng.

Doanh thu BĐS giảm gần nửa, Tập đoàn Hà Đô báo lãi sau thuế 729 tỷ đồng trong 9 tháng, giảm 24% so với cùng kỳ - Ảnh 3.

Lượng hàng tồn kho đến cuối quý 3/2021 còn 1.179 tỷ đồng, giảm gần 600 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm 2021, trong đó chủ yếu giảm giá trị tồn kho bất động sản đang xây dựng. Đối với các dự án điện, hiện công ty đang có 2 dự án đang xây dựng dở dang, trong đó đầu tư hơn 3.000 tỷ đồng vào dự án Thủy điện Dắc Mi và gần 1.300 tỷ đồng vào dự án điện gió 7A.

Doanh thu BĐS giảm gần nửa, Tập đoàn Hà Đô báo lãi sau thuế 729 tỷ đồng trong 9 tháng, giảm 24% so với cùng kỳ - Ảnh 4.
Mai Nguyễn
Ý kiến của bạn