Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị quận Hoàn Kiếm: Đảm bảo hiệu quả quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn

Địa phương
09:19 AM 01/07/2021

Dưới sự chỉ đạo quyết liệt, sát sao của Ban lãnh đạo, Đội Quản lý trật tự (QLTT) xây dựng đô thị quận Hoàn Kiếm đã thực hiện đồng loạt các giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý, đảm bảo trật tự xây dựng (TTXD), đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần xây dựng quận Hoàn Kiếm ngày càng văn minh, hiện đại và phát triển bền vững.

Thời gian qua, dưới sự quan tâm tập trung chỉ đạo quyết liệt, sát sao và đồng bộ của lãnh đạo Quận ủy, UBND quận Hoàn Kiếm và lãnh đạo Sở Xây dựng, Thanh tra Sở Xây dựng Hà Nội, Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị quận Hoàn Kiếm đã tiếp thu, thực hiện tốt các ý kiến chỉ đạo của cấp trên, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan tăng cường công tác quản lý TTXD, kịp thời phát hiện, kiên quyết xử lý các vi phạm TTXD ngay từ ban đầu.

Cùng với đó, Đội đã quyết liệt, chỉ đạo lực lượng làm công tác quản lý TTXD tăng cường tuyên truyền, phổ biến, góp phần nâng cao nhận thức và tinh thần trách nhiệm cho mỗi cán bộ, đảng viên và từng người dân về việc chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của Nhà nước về quản lý TTXD đô thị; hướng dẫn cho nhân dân khi có nhu cầu xây dựng, cải tạo và sửa chữa nhà ở…

Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị quận Hoàn Kiếm:  Đảm bảo hiệu quả quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn - Ảnh 1.

Công tác kiểm tra, xử lý vi phạm về TTXD trên địa bàn được thực hiện thường xuyên và quyết liệt.

Công tác thanh kiểm tra, thiết lập hồ sơ vi phạm cũng được Đội quan tâm sát sao. Việc đề xuất UBND các cấp xử phạt, xử lý các vi phạm TTXD được thực hiện theo đúng quy trình, quy định của pháp luật hiện hành. Việc phối hợp cùng với các phòng ban, đơn vị của quận và UBND các phường thực hiện đồng bộ các giải pháp với sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị đã có tác dụng ngăn chặn vi phạm ngay từ ban đầu. Qua đó, nâng cao được trách nhiệm quản lý của các cấp chính quyền, nhận thức pháp luật của nhân dân.

Với sự tập trung quyết liệt của Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị quận Hoàn Kiếm, tình hình TTXD trên địa bàn quận đã có nhiều chuyển biến tốt, công tác quản lý TTXD trên địa bàn quận đã được kiểm soát. Đến nay, các Tổ Quản lý TTXD đô thị 18 phường đã ổn định công tác, UBND phường đã phân công theo dõi địa bàn các tuyến phố đối với 18/18 tổ.

Theo đó, trong năm 2020, tổng số công trình xây dựng trên địa bàn quận là 139 công trình, trong đó công trình có giấy phép xây dựng là 138 giấy phép, 1 công trình xây dựng không phép (đã xử lý). Tỷ lệ công trình xây dựng có giấy phép đạt 99,3%.

Về việc xử phạt các công trình vi phạm, trong năm 2020, UBND quận và UBND phường nơi có sai phạm đã ban hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng, với tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính là 295.250.000 đồng. Thu thuế xây dựng được 47 trường hợp với tổng số tiền là 1.516.542.647 đồng.

Trong 6 tháng đầu năm 2021, tổng số công trình xây dựng trên địa bàn là 52 công trình, trong đó, công trình có giấy phép xây dựng là 51 công trình, 1 công trình xây dựng không phép; tỷ lệ công trình xây dựng có giấy phép đạt trên 98%. Có 1 Giấy phép cải tạo trong khu vực phố cũ với tổng diện tích sàn xây dựng 6.606,5m² do Sở Xây dựng Hà Nội cấp, 50 giấy phép do UBND quận Hoàn Kiếm cấp, với tổng diện tích sàn xây dựng 16.205,18m².

Từ đầu năm đến nay, Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị quận và Tổ Quản lý trật tự xây dựng đô thị phường đã tham mưu UBND các cấp ban hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền đã thu nộp vào ngân sách Nhà nước là 487.000.000 đồng. Công tác thu thuế xây dựng tính từ ngày 1/1/2021 đến nay, đã thu 33 trường hợp với tổng số tiền là 677.146.110 đồng.

Nhằm hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ có hiệu quả, Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị quận đã chỉ đạo các Tổ quản lý trật tự xây dựng đô thị phường và Tổ kiểm tra cơ động tích cực thường xuyên kiểm tra, kiểm soát các chủ đầu tư có hành vi vi phạm về vệ sinh môi trường, an toàn lao động, hạ tầng kỹ thuật. Nhờ đó, các vi phạm TTXD được chỉ đạo xử lý kịp thời theo đúng quy định, khẳng định được vai trò của Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị quận trong việc góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, lập lại trật tự kỷ cương hành chính trong lĩnh vực quản lý TTXD.

Đáng chú ý, qua áp dụng các biện pháp phối hợp kiểm tra thực địa, nhiều trường hợp xây dựng vi phạm đã được cán bộ phát hiện và đề xuất biện pháp giải quyết kịp thời. Lực lượng quản lý TTXD đã xử lý được nhiều trường hợp vi phạm tồn đọng kéo dài, làm giảm đáng kể số trường hợp xây dựng vi phạm không phép, sai phép của các công trình xây dựng thi công tràn lan như những năm trước đây. Số công trình được kiểm tra, rà soát tăng, số vụ việc tồn đọng giảm, tỷ lệ công trình có phép ngày càng tăng cao.

Trong thời gian tới, Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị quận tiếp tục tham mưu Quận ủy, UBND quận tập trung làm tốt công tác quản lý TTXD đô thị trên địa bàn. Thực hiện theo Quyết định số 5621/QĐ-UBND ngày 18/12/2020 của UBND thành phố Hà Nội và Quyết định số 3104/QĐ-UBND ngày 18/12/2020 của UBND quận Hoàn Kiếm về việc sửa đổi, bổ sung Điều 1 Quyết định số 2318/QĐ-UBND ngày 2/8/2018 của UBND quận Hoàn Kiếm thí điểm thành lập Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị quận Hoàn Kiếm trực thuộc UBND quận Hoàn Kiếm, góp phần xây dựng quận Hoàn Kiếm ngày càng xanh - sạch - đẹp, tiến tới xây dựng đô thị văn minh hiện đại trong những năm tiếp theo.

Vy Linh - Tri Thức
Ý kiến của bạn