Đồng Nai: Chuyển hồ sơ vụ dự án Khu dân cư Bình Đa sang Cơ quan Cảnh sát điều tra

Liên quan đến những sai phạm của dự án Khu dân cư Bình Đa, Chánh Thanh tra tỉnh Đồng Nai đã ký Kết luận thanh tra số 44/KL-TT, ngày 8/4/2022 về việc thanh tra toàn diện đối với dự án Khu dân cư Bình Đa (dự án khu dân cư kết hợp xây dựng công trình giáo dục) tại phường Bình Đa, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, do Công ty Cổ phần Phát triển nhà Bình Đa làm chủ đầu tư .

Đồng Nai : Chuyển hồ sơ vụ việc đối với hành vi giao đất không qua đấu giá quyền sử dụng đất dự án Khu dân cư Bình Đa sang Cơ quan Cảnh sát điều tra theo quy định - Ảnh 1.

Dự án khu dân cư Bình Đa

Theo kết luận của Chánh thanh tra tỉnh Đồng Nai, về xử lý hình sự, căn cứ Điều 48 Luật Thanh tra năm 2010, Chánh thanh tra tỉnh Đồng Nai chuyển hồ sơ vụ việc đối với hành vi giao đất không qua đấu giá quyền sử dụng đất, có dấu hiệu tội phạm các quy định về quản lý đất đa theo Điều 229 của Bộ Luật Hình sự năm 2015 sang Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai theo quy định pháp luật.

Đồng Nai : Chuyển hồ sơ vụ việc đối với hành vi giao đất không qua đấu giá quyền sử dụng đất dự án Khu dân cư Bình Đa sang Cơ quan Cảnh sát điều tra theo quy định - Ảnh 2.

Về xử lý hành chính, đối với Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai, Chánh thanh tra tỉnh Đồng Nai yêu cầu Chủ tịch Hội đồng thành viên phối hợp với Tổng giám đốc Tổng Công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai xây dựng kế hoạch để xác định trách nhiệm cụ thể đối với các tập thể, cá nhân có liên quan đến những sai phạm, tổ chức kiểm điểm và có hình thức kỷ luật nghiêm khắc theo đúng quy định.

Đối với UBND thành phố Biên Hòa, Chánh thanh tra Tỉnh Đồng Nai yêu cầu Chủ tịch UBND thành phố Biên Hòa xây dựng kế hoạch để xác định trách nhiệm cụ thể đối với các tập thể, cá nhân có liên quan đến những sai phạm, tổ chức kiểm điểm và có hình thức kỷ luật nghiêm khắc theo đúng quy định.

Đối với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai, Chánh thanh tra tỉnh Đồng Nai yêu cầu Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai xây dựng kế hoạch để xác định trách nhiệm cụ thể đối với các tập thể, cá nhân có liên quan đến những sai phạm, tổ chức kiểm điểm và có hình thức kỷ luật nghiêm khắc theo đúng quy định.

Đối với Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai, Chánh thanh tra tỉnh Đồng Nai yêu cầu xây dựng kế hoạch để xác định trách nhiệm cụ thể đối với các tập thể, cá nhân có liên quan đến những sai phạm, tổ chức kiểm điểm và có hình thức kỷ luật nghiêm khắc theo đúng quy định.

Đối với Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai, Chánh thanh tra tỉnh Đồng Nai yêu cầu xây dựng kế hoạch để xác định trách nhiệm cụ thể đối với các tập thể, cá nhân có liên quan đến những sai phạm, tổ chức kiểm điểm và có hình thức kỷ luật nghiêm khắc theo đúng quy định.

Đối với Công ty Cổ phần thẩm định giá Đồng Nai, Chánh thanh tra tỉnh Đồng Nai yêu cầu giám đốc Công ty Cổ phần thẩm định giá Đồng Nai xây dựng kế hoạch để xác định trách nhiệm cụ thể đối với các tập thể, cá nhân có liên quan đến những sai phạm, tổ chức kiểm điểm và có hình thức kỷ luật nghiêm khắc theo đúng quy định.

Đối với Văn phòng UBND tỉnh Đồng Nai, Chánh thanh tra tỉnh Đồng Nai yêu cầu xây dựng kế hoạch để xác định trách nhiệm cụ thể đối với các tập thể, cá nhân có liên quan đến những sai phạm, tổ chức kiểm điểm và có hình thức kỷ luật nghiêm khắc theo đúng quy định.

Đối với UBND tỉnh Đồng Nai, Chánh thanh tra tỉnh Đồng Nai đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo xây dựng kế hoạch để xác định trách nhiệm cụ thể đối với các tập thể, cá nhân có liên quan đến những sai phạm, tổ chức kiểm điểm và có hình thức kỷ luật nghiêm khắc theo đúng quy định.

Theo kết luận của Chánh Thanh tra tỉnh Đồng Nai, việc Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai thuê đất, gia hạn thuê đất , góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Phát triển nhà Bình Đa; UBND thành phố Biên Hòa thỏa thuận địa điểm; UBND tỉnh Đồng Nai quyết định chủ trương đầu tư không đúng quy định dẫn đến việc UBND tỉnh ban hành  quyết định  số 3820/QĐ-UBND ngày 14/11/2016 về việc thu hồi  22.977 m2 đất  do Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai quản lý và chấp thuận  giao toàn bộ diện tích đất thu hồi trên cho Công ty Cổ phần Phát triển nhà Bình Đa để thực hiện dự án Khu dân cư Bình Đa không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất  là vi phạm  quy định tại điểm a, khoản 1 Điều 118 Luật Đất đa năm 2013 và có dấu hiệu  của tội vi phạm các quy định  về quản lý đất đa theo quy định Điều 229 của Bộ Luật Hình sự năm 2015, do đó Chánh thanh tra tỉnh Đồng Nai kiến nghị chuyển sang Cơ quan điều tra để xem xét  xử lý theo quy định pháp luật.

Huỳnh Mạnh
Ý kiến của bạn
Bình luận