Đồng Nai: Phát triển nông nghiệp hữu cơ, tăng thu nhập cho người nông dân

Địa phương
10:38 PM 24/09/2022

Đồng Nai là tỉnh đi đầu trong phong trào xây dựng nông thôn mới (NTM) của cả nước, nhất là không ngừng chăm lo, nâng cao cả đời sống vật chất và tinh thần cho người dân nông thôn. Việc phát triển nền nông nghiệp, đặc biệt là nông nghiệp hữu cơ, tăng năng suất, tăng chất lượng, tăng thu nhập cho người dân nông thôn là một trong những yếu tố đang được tỉnh Đồng Nai quan tâm.

Thời gian qua, phong trào "Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững" đã phát triển cả về quy mô và chất lượng, có sức lan toả sâu rộng trên toàn tỉnh Đồng Nai. Số lượt hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi ở các cấp có mức thu nhập ngày càng tăng, góp phần tích cực vào công tác giảm nghèo nông thôn cũng như trong xây dựng nông thôn mới.

Tại Hội nghị tổng kết phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2017-2022 do Hội Nông dân tỉnh tổ chức vừa qua, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh bày tỏ, phải đặt mục tiêu thu nhập bình quân của người dân cao hơn nhiều so với mức hiện nay. Trong đó, phải nhìn vào mức sống của người dân nghèo làm chuẩn đo mức phát triển của địa phương. Phải luôn nỗ lực và nỗ lực hơn nữa để nông dân có đời sống thịnh vượng. Thời gian tới, công tác Hội phải khơi dậy mạnh mẽ tiềm năng, sức sáng tạo của hội viên, nông dân trong phát triển sản xuất. Phải tạo môi trường công bằng để thúc đẩy sản xuất nông nghiệp sạch, nông nghiệp bảo vệ môi trường phát triển. Xây dựng lớp nông dân văn minh, có thu nhập và đời sống vật chất, tinh thần ngày càng cao…

Đồng Nai: Phải phát triển nông nghiệp sạch, tăng thu nhập cho người nông dân - Ảnh 1.

Bí thư tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh luôn chú trọng làm sao phải khơi dậy mạnh mẽ tiềm năng, sức sáng tạo của nông dân trong phát triển sản xuất (ảnh internet)

Đối với việc phát triển nông nghiệp, thì phát triển nông nghiệp hữu cơ là một trong 4 nhiệm vụ đột phá trong nhiệm kỳ 2020-2025 theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI. Để thực hiện mục tiêu này, tỉnh Đồng Nai đã có nhiều chương trình, kế hoạch phát triển nông nghiệp hữu cơ.

Được biết, đây cũng là hướng đi phù hợp được nông dân tích cực tham gia vì là giải pháp giảm chi phí sản xuất.  Nông dân cũng ngày càng nhận thức rõ sản xuất theo hướng hữu cơ là giải pháp sản xuất để ra sản phẩm an toàn, chi phí rẻ có thể ứng dụng đại trà.

Tỉnh Đồng Nai đã triển khai nhiều chương trình hỗ trợ, khuyến khích nhân rộng phát triển nông nghiệp theo hướng hữu cơ, nông nghiệp hữu cơ v...v. Hiện tỉnh có nhiều chương trình, kế hoạch phát triển nông nghiệp hữu cơ.

Bên cạnh đó, Đồng Nai là tỉnh công nghiệp, đây là thuận lợi để công nghiệp hỗ trợ cho nông nghiệp phát triển. Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh cho rằng, Đồng Nai là tỉnh công nghiệp nên cần đánh giá xem công nghiệp của tỉnh đã hỗ trợ gì cho nông nghiệp, để nông dân được hưởng lợi từ công nghiệp. Trong 5 năm tới, phải đặt mục tiêu công nghiệp sẽ hỗ trợ gì cho nông nghiệp như về: cơ giới hóa, chế biến, bảo quản nông sản; sản phẩm đầu vào cho nông nghiệp… gắn kết giữa công nghiệp với nông nghiệp hiệu quả hơn, giúp nền nông nghiệp phát triển bền vững.

Đồng Nai: Phải phát triển nông nghiệp sạch, tăng thu nhập cho người nông dân - Ảnh 2.

Phải tạo môi trường công bằng để thúc đẩy sản xuất nông nghiệp sạch, xây dựng lớp nông dân văn minh, có thu nhập và đời sống vật chất, tinh thần ngày càng cao… là điều mà Bí thư luôn quan tâm đến (ảnh internet)

Trong đó, đầu tư cho khâu giống có vai trò đặc biệt quan trọng trong phát triển sản xuất nông nghiệp vì nó quyết định năng suất, chất lượng, từ đó mới tạo ra giá trị gia tăng cao, tạo ra thu nhập cao cho người nông dân, tạo ra sự phát triển thịnh vượng cho nông nghiệp.

 

PV (tổng hợp)
Ý kiến của bạn