Đồng Nai: Quyết tâm cao phục hồi kinh tế xã hội toàn diện và vững chắc

Địa phương
07:31 PM 11/02/2022

Trong năm 2022, với quyết tâm cao cùng với những giải pháp, mục tiêu cụ thể, Đồng Nai sẽ sớm phục hồi kinh tế, đẩy mạnh thu hút đầu tư để phát triển toàn diện và vững chắc… Theo đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Bí thư tỉnh ủy tỉnh Đồng Nai thì trong năm 2022 này, việc tập trung thay đổi mô hình đầu tư để gia tăng giá trị và chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực và uy tín sẽ là 2 phương hướng quan trọng tỉnh Đồng Nai đề ra để đạt được những mục tiêu đã đặt ra.

Theo đó, đồng chí Bí thư tỉnh ủy tỉnh Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh cho rằng, năm 2022, tỉnh Đồng Nai đề ra 5 nhiệm vụ trọng tâm để triển khai thực hiện. Đầu tiên là tập trung triển khai thực hiện hiệu quả các giải pháp, các lĩnh vực đột phá mà Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI đã đề ra. Thứ hai là nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên; chú trọng thực hiện công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đề cao trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ, nhất là người đứng đầu.

Thứ ba là nỗ lực hoàn thành giải phóng mặt bằng để bàn giao toàn bộ diện tích đất cho chủ đầu tư triển khai xây dựng các dự án, đặc biệt là cảng hàng không quốc tế Long Thành theo đúng tiến độ chỉ đạo của Chính phủ. Thứ tư là tăng cường kỷ cương, kỷ luật, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, nhất là trên lĩnh vực quy hoạch, đất đai, xây dựng, tài nguyên và môi trường. Thứ năm là thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, phục hồi, phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, an dân, nâng cao chất lượng sống cho người dân. Nếu các nhiệm vụ trên được triển khai toàn diện sẽ góp phần thúc đẩy sự phát triển mọi mặt của tỉnh.

Trong việc thu hút đầu tư, Đồng Nai sẽ chú trọng thu hút có chọn lọc những dự án hàm lượng chất xám cao, sử dụng lao động có tay nghề mang lại giá trị lớn, đem lại lợi ích thiết thực cho tỉnh. Theo đồng chí Lĩnh, phải chọn lọc đầu tư, thay đổi mô hình đầu tư để đáp ứng mục tiêu phát triển bền vững.

Đồng Nai: Quyết tâm cao phục hồi kinh tế xã hội toàn diện và vững chắc - Ảnh 1.

Vừa qua, tỉnh Đồng Nai đón tiếp Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đến kiểm tra 2 dự án có tầm quốc gia triển khai trên địa bàn tỉnh là dự án Đường cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết và dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành

Bên cạnh đó, điều mà Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh cho rằng để đạt được mục tiêu đã đề ra, thì cần chú trọng xây dựng được đội ngũ cán bộ có năng lực và uy tín. Điều này đã được đề ra tại Đại hội XI của Đảng bộ tỉnh, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025. Trong đó, chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín. Việc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ; quan tâm thực hiện chính sách đối với cán bộ, có chính sách đãi ngộ hợp lý và tạo môi trường làm việc tích cực để cán bộ yên tâm công tác. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được tăng cường, chú trọng. Công tác quy hoạch cán bộ đi vào nền nếp, có sự kế thừa, đồng thời có bước phát triển. Công tác bố trí, điều động, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ đảm bảo nguyên tắc, công khai, minh bạch. Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện trong công tác cán bộ; kiên quyết xử lý nghiêm đối với các khuyết điểm, sai phạm của cán bộ…

Đồng Nai: Quyết tâm cao phục hồi kinh tế xã hội toàn diện và vững chắc - Ảnh 2.

Vừa qua, tỉnh Đồng Nai đón tiếp Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đến kiểm tra 2 dự án có tầm quốc gia triển khai trên địa bàn tỉnh là dự án Đường cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết và dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh cho rằng, trong thời gian tới, giải pháp để xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín cần phải tăng cường chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng, lãnh đạo các cơ quan đơn vị tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm các quy định, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy về công tác cán bộ; chỉ đạo cơ quan tham mưu về công tác cán bộ thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các quy định về tiêu chuẩn, điều kiện.

Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện trong công tác cán bộ; xử lý nghiêm, kịp thời đối với các khuyết điểm, sai phạm của cán bộ, đồng thời xem xét trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị, địa phương. Bên cạnh đó, cần phải chú trọng việc nâng cao nhận thức chính trị cho cán bộ, đảng viên; quan tâm hơn nữa đến công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ lý luận chính trị; phát huy trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan và cá nhân cán bộ, nâng cao năng lực làm việc trong môi trường hội nhập quốc tế.

PV (t/h)
Ý kiến của bạn