Đồng Nai: Tăng cường kiểm soát việc tham gia lưu thông, di chuyển giữa các vùng trong trạng thái bình thường mới

Địa phương
12:02 PM 20/09/2021

UBND tỉnh Đồng Nai vừa có Công văn số 11339/UBND-KGVX ngày 19/9 về việc hướng dẫn tăng cường kiểm soát việc tham gia lưu thông, di chuyển giữa các vùng trong lộ trình trở lại trạng thái bình thường mới.

Theo đó, đối với cấp huyện, cấp xã vùng xanh có tỷ lệ dưới 60% người trên 18 tuổi được tiêm chủng ít nhất 1 liều vắc-xin (áp dụng Chỉ thị 15). Giao UBND cấp xã quản lý việc đi lại trong nội bộ xã của toàn bộ người dân đang thường trú/tạm trú trên địa bàn quản lý; cấp, quản lý việc sử dụng Giấy đi đường cho người có nhu cầu cấp thiết đi lại giữa các xã vùng xanh trong địa bàn huyện, đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19. Giao UBND cấp huyện cấp, quản lý việc sử dụng Giấy đi đường (mẫu kèm theo) cho người có nhu cầu cấp thiết đi đến các huyện, thành phố vùng xanh trong tỉnh hoặc đi đến huyện, thành phố vùng đỏ, cam, vàng trong tỉnh (không được trở lại vùng xanh cho đến khi huyện, thành phố đó trở thành vùng xanh), đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19. 

Đối với công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ quan, đơn vị nhà nước, các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn cấp huyện mà nơi làm việc và nơi ở khác xã, khác huyện do Thủ trưởng đơn vị cấp Giấy đi đường, đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19.

Đồng Nai: Tăng cường kiểm soát việc tham gia lưu thông, di chuyển giữa các vùng trong trạng thái bình thường mới  - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng Đồng Nai làm nhiệm vụ kiểm tra người đi đường trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội.

Đối với cấp huyện, cấp xã vùng xanh nơi có tỷ lệ từ 60% đến 70% người trên 18 tuổi được tiêm chủng ít nhất 1 liều vắc-xin (áp dụng Chỉ thị 19) hoặc trên 70% người trên 18 tuổi được tiêm chủng ít nhất 1 liều vắc-xin (áp dụng Bình thường mới), UBND cấp xã quản lý việc đi lại trong nội bộ xã, nội bộ huyện của toàn bộ người dân đang thường trú/tạm trú trên địa bàn quản lý. Giao UBND cấp huyện cấp, quản lý việc sử dụng Giấy đi đường cho người có nhu cầu cấp thiết đi đến các huyện, thành phố vùng xanh thuộc tỉnh hoặc đi đến huyện, thành phố vùng đỏ, cam, vàng trong tỉnh (không được trở lại vùng xanh cho đến khi huyện, thành phố đó trở thành vùng xanh), đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19. Đối với công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ quan, đơn vị nhà nước, các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn cấp huyện mà nơi làm việc và nơi ở khác huyện do Thủ trưởng đơn vị cấp Giấy đi đường, đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19.

Việc lưu thông đi lại của cấp huyện, cấp xã vùng đỏ, cam, vàng (áp dụng Chỉ thị 16 và siết chặt việc tham gia lưu thông): Người dân tuyệt đối ở trong nhà (trừ trường hợp chăm sóc sức khỏe khẩn cấp, mua hàng hóa thiết yếu, thiên tai, hỏa hoạn và các trường hợp đặc biệt khác).

100% người dân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có sử dụng điện thoại thông minh (smartphone) phải cài đặt, sử dụng ứng dụng quản lý di chuyển nội địa "VN-eID" do Bộ Công an phát hành để khai báo, quét mã QR tại các Chốt kiểm soát và cài đặt, sử dụng ứng dụng Sổ sức khỏe điện tử để chứng minh đã được tiêm vắc-xin. Tiếp tục thực hiện việc tham gia lưu thông, đi lại theo hướng dẫn của UBND tỉnh đã được ban hành. Các Giấy đi đường đã được cấp trước ngày 20/9/2021 theo mẫu trước đây phải nộp bản photo (giấy đi đường cũ) kèm Giấy đi đường mới đã được điền đầy đủ thông tin đến cơ quan, đơn vị đã cấp hoặc đơn vị là đầu mối tiếp nhận để được kiểm tra, cấp lại Giấy đi đường mới; quy trình cấp lại giấy đi đường mới vẫn áp dụng theo các văn bản của UBND tỉnh đã ban hành và hướng dẫn của Công an tỉnh (Cho phép sử dụng Giấy đi đường cũ đến hết ngày 22/9/2021)

Công an tỉnh tiếp tục hướng dẫn, tổ chức việc cấp, kiểm tra việc sử dụng Giấy đi đường cho các nhóm đối tượng theo Công văn số 10569/UBND-KGVX, 10616/UBND-KGVX và 10856/UBND-KGVX của Chủ tịch UBND tỉnh.

Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện tiếp tục phối hợp Công an tỉnh kiểm tra, cấp Giấy đi đường theo các văn bản trên và hướng dẫn của UBND tỉnh.

UBND cấp huyện chỉ đạo UBND cấp xã vùng đỏ, cam, vàng thực hiện việc cấp Giấy đi đường, Giấy đi chợ; giấy xác nhận thực hiện nhiệm vụ cho thành viên Tổ COVID-19 cộng đồng… thuộc địa bàn quản lý theo các văn bản hướng dẫn của UBND tỉnh.

Sở Giao thông - Vận tải tiếp tục thực hiện việc cấp, quản lý Giấy nhận diện phương tiện luồng xanh có mã QR; phối hợp Sở Công Thương cấp mã QR đối với shipper (shipper chỉ được hoạt động trên phạm vi một huyện). Danh sách phương tiện luồng xanh có mã QR và shipper gửi Công an tỉnh để phục vụ theo dõi, kiểm tra, xử lý vi phạm theo quy định.

Giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm soát chặt chẽ lực lượng Quân sự làm nhiệm vụ đảm bảo Quốc phòng; phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh trên cơ sở các vùng: đỏ, cam, vàng, xanh.

Chủ tịch UBND cấp huyện thành lập các Chốt kiểm soát bảo vệ vùng xanh (do lực lượng Công an làm Tổ trưởng) để quản lý, kiểm soát việc tham gia lưu thông, đi lại của người dân đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch; bố trí lực lượng phù hợp với chủ trương kiểm soát các vùng của UBND tỉnh và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về việc bảo vệ vùng xanh thuộc địa bàn quản lý. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc quản lý việc tham gia lưu thông, đi lại của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý theo quy định.

Đối với việc tham gia lưu thông của người lao động làm việc tại các doanh nghiệp sản xuất trong và ngoài khu công nghiệp sẽ được hướng dẫn tại văn bản riêng.

Lai Võ
Ý kiến của bạn