Đồng Tháp: Đa dạng các sản phẩm OCOP trưng bày tại Lễ hội Xoài

Địa phương
04:35 PM 28/04/2023

Nằm trong chuỗi hoạt động Lễ hội Xoài Đồng Tháp năm 2023 với chủ đề "Xoài Đồng Tháp - Nâng tầm vị thế", tại Quảng trường Văn Miếu, TP. Cao Lãnh, UBND tỉnh Đồng Tháp tổ chức không gian trưng bày, giới thiệu chuỗi ngành hàng xoài; không gian kết nối giao thương sản phẩm xoài, sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc sản Đồng Tháp; không gian trưng bày và thương mại các sản phẩm từ xoài, sản phẩm OCOP và sản phẩm khởi nghiệp địa phương và gian hàng ẩm thực phục vụ các món ngon từ xoài.

Lễ hội Xoài Đồng Tháp năm 2023 được diện ra từ ngày 28/4-1/5 tại Quảng trường Văn Miếu, TP Cao Lãnh.

Lễ hội Xoài Đồng Tháp năm 2023 được diện ra từ ngày 28/4-1/5 tại Quảng trường Văn Miếu, TP Cao Lãnh.

Bên trong không gian trưng bày, giới thiệu chuỗi ngành hàng xoài và kết nối giao thương.

Bên trong không gian trưng bày, giới thiệu chuỗi ngành hàng xoài và kết nối giao thương.

Khu trưng bày Xoài Cao Lãnh ứng dụng chuyển đổi số, truy xuất nguồn gốc và giới thiệu sản phẩm trên môi trường số.

Khu trưng bày Xoài Cao Lãnh ứng dụng chuyển đổi số, truy xuất nguồn gốc và giới thiệu sản phẩm trên môi trường số.

Nâng cao chuỗi giá trị Xoài tại ĐBSCL bằng ứng dụng công nghệ.

Nâng cao chuỗi giá trị xoài tại ĐBSCL bằng ứng dụng công nghệ.

Đa dạng các sản phẩm OCOP trưng bày tại Lễ hội Xoài.

Đa dạng các sản phẩm OCOP trưng bày tại Lễ hội Xoài.

Không gian kết nối giao thương sản phẩm xoài, sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc sản Đồng Tháp tại lễ hội.

Không gian kết nối giao thương sản phẩm xoài, sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc sản Đồng Tháp tại lễ hội.

Ngoài ra, còn nhiều sản phẩm từ xoài, sản phẩm OCOP, sản phẩm khởi nghiệp địa phương cũng được trưng bày tại lễ hội.

Ngoài ra, còn nhiều sản phẩm từ xoài, sản phẩm OCOP, sản phẩm khởi nghiệp địa phương cũng được trưng bày tại lễ hội.

Các loại xoài tham dự hội thi đều đạt chứng nhận sản phẩm OCOP.

Các loại xoài tham dự hội thi đều đạt chứng nhận sản phẩm OCOP.

Khu giới thiệu và thương mại các sản phẩm từ xoài, sản phẩm OCOP và sản phẩm đặc sản, đặc trưng Đồng Tháp.

Khu giới thiệu và thương mại các sản phẩm từ xoài, sản phẩm OCOP và sản phẩm đặc sản, đặc trưng Đồng Tháp.

Sản phẩm đặc sản, đặc trưng Đồng Tháp được giới thiệu tại lễ hội tới du khách.

Sản phẩm đặc sản, đặc trưng Đồng Tháp được giới thiệu tại lễ hội tới du khách.

Du khách tham quan không gian kết nối giao thương sản phẩm xoài, sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc sản Đồng Tháp tại lễ hội.

Du khách tham quan không gian kết nối giao thương sản phẩm xoài, sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc sản Đồng Tháp tại lễ hội.

Du khách tham quan, mua sắm sản phẩm đặc trưng Đồng Tháp.

Du khách tham quan, mua sắm sản phẩm đặc trưng Đồng Tháp.

Du khách mua sầu riêng tại khu giới thiệu và thương mại các sản phẩm.

Du khách mua sầu riêng tại khu giới thiệu và thương mại các sản phẩm.

 

Văn Dương - Hồng Ân
Ý kiến của bạn