Dự án Chung cư F.Home Đà Nẵng vướng nhiều sai phạm

Thanh tra TP.Đà Nẵng vừa ban hành Thông báo số 987/TB-TTTP “Kết luận về việc chấp hành chính sách, pháp luật trong công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất tại Chung cư F.Home do Công ty CP Lương thực Đà Nẵng làm chủ đầu tư và các tổ chức, cá nhân có liên quan”.

Theo Thông báo số 987/TB-TTTP: Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng tại Công văn số 3025/VP-ĐTĐT về việc giao Thanh tra TP.Đà Nẵng tiến hành thanh tra Dự án Chung cư F.Home, sau khi tiến hành thanh tra, vào ngày 10/11/2021, Chánh Thanh tra TP.Đà Nẵng đã ban hành Kết luận thanh tra số 968/KL-TTTP về việc chấp hành chính sách pháp luật trong công tác quản lý dự án đầu tư, xây dựng và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Chung cư F-Home.

Kết luận số 968/KL-TTTP nêu rõ, Dự án Chung cư F.Home được thực hiện theo Công văn số 5564/UBND-QLĐth ngày 02/7/2013 của UBND TP. Công văn này chỉ là văn bản đồng ý về chủ trương đầu tư vì không thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục; người ký công văn không phải là người có thẩm quyền theo quy định; thiếu các nội dung, đặc biệt là không có nội dung về khu vực để xe công cộng và để xe cho hộ gia đình cá nhân theo quy định.

Thanh tra TP Đà Nẵng chỉ ra hàng loạt sai phạm tại Chung cư F.Home Đà Nẵng

Việc Công ty CP Lương thực Đà Nẵng không có quyền sử dụng đất hợp pháp đối với khu đất đầu tư xây dựng Dự án Chung cư F.Home là không đảm bảo điều kiện làm chủ đầu tư dự án theo quy định. Như vậy, tại thời điểm lập hồ sơ xin chủ trương chấp thuận đầu tư xây dựng dự án, công ty này không có quyền sử dụng đất (đã chuyển nhượng cho ông Lê Công Chương) nhưng UBND TP.Đà Nẵng đã có chủ trương chấp thuận đầu tư xây dựng dự án.

Kết luận số 968/KL-TTTP chỉ ra rằng, việc Sở Xây dựng cấp Giấy phép xây dựng số 1159/GPXD ngày 11/7/2013 cho Công ty CP Lương thực Đà Nẵng xây dựng Chung cư F.Home khi thành phần hồ sơ đề nghị cấp phép chưa đầy đủ theo quy định. Cụ thể: Công ty này không có quyền sử dụng đất tại dự án; hồ sơ đề nghị cấp phép xây dựng chỉ có Công văn số 434/CV-P2 (TD) ngày 9/7/2013 của Sở Cảnh sát phòng cháy chữa cháy TP Đà Nẵng về việc "Tham gia ý kiến đối với hồ sơ thiết kế cơ sở", không có văn bản thẩm duyệt về phòng cháy chữa cháy làm theo bản vẽ hệ thống phòng cháy chữa cháy được đóng dấu thẩm duyệt theo quy định.

Hơn nữa, Dự án Chung cư F.Home được xây dựng với quy mô 760 căn hộ chung cư thuộc trường hợp phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường. Tuy nhiên, Sở Xây dựng đã cấp Giấy phép xây dựng cho Công ty CP Lương thực Đà Nẵng khi chủ đầu tư chưa thực hiện xong việc trình, thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án...

Về việc lập hồ sơ, thủ tục điều chỉnh công trình Chung cư F.Home từ loại hình nhà ở xã hội sang loại hình nhà ở thương mại và điều chỉnh các chỉ tiêu kiến trúc: Công ty CP Lương thực Đà Nẵng không hoàn chỉnh các hồ sơ pháp lý sau khi có chủ trương cho phép. Dự án nhà ở thương mại thiếu các thủ tục pháp lý, đặc biệt là thiếu nội dung về diện tích đậu đỗ xe theo quy định.

Sau khi có chủ trương cho phép điều chỉnh loại hình Chung cư F.Home từ nhà ở xã hội sang nhà ở thương mại, công ty này chưa hoàn thành các hồ sơ pháp lý để điều chỉnh dự án nhưng Sở Xây dựng vẫn tiếp tục báo cáo đề xuất và được UBND thành phố điều chỉnh quy mô, số lượng căn hộ.

Dự án Chung cư F.Home đã thay đổi quy mô công trình, số lượng căn hộ và chiều cao các tầng, tổng chiều cao công trình như chủ đầu tư không làm thủ tục điều chỉnh giấy phép mà vẫn căn cứ theo hồ sơ Giấy phép xây dựng số 1159/GPXS ngày 11/7/2013 để tiếp tục triển khai thi công xây dựng là không còn phù hợp và không đúng quy định.

Sau khi UBND TP Đà Nẵng có chủ trương cho phép điều chỉnh dự án, Công ty CP Lương thực Đà Nẵng chưa hoàn thành các thủ tục, hồ sơ pháp lý nhưng đã tiến hành triển khai thi công xây dựng. Trong thời gian thực tế công trình này xây dựng và đi vào hoạt động từ tháng 5/2012 và hoàn thành vào tháng 2/2018, các cơ quan và người đứng đầu có thẩm quyền quản lý trật tự xây dựng đô thị là Sở Xây dựng, Chủ tịch UBND quận Hải Châu, Chủ tịch UBND phường Thạch Thang chưa thường xuyên đôn đốc, theo dõi, kiểm tra, phối hợp và xử lý kịp thời việc xây dựng theo giấy phép được cấp, để xảy ra sự việc xây dựng sai phép, như: chiều cao các tầng, tổng chiều cao công trình, vị trí và diện tích đỗ xe...

Tại thời điểm Sở Xây dựng kiểm tra công tác nghiệm thu, hiện trạng tầng 1 và tầng lửng chung cư F.Home bố trí diện tích đỗ xe không bảo đảm theo hồ sơ thiết kế đã được cấp phép xây dựng; hồ sơ thiết kế công trình không được cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định theo quy định; quy mô công trình thay đổi so với Giấy phép xây dựng số 1159/GPXD ngày 11/7/2013 nhưng Sở Xây dựng vẫn căn cứ vào giấy phép này để kiểm tra nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng…

Tại thời điểm thanh tra, Công ty CP Lương thực Đà Nẵng chưa hoàn thành việc xây dựng bãi đỗ xe để giải quyết diện tích đỗ xe còn thiếu theo quy định và chưa có văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu của cơ quan có thẩm quyền là Sở Xây dựng. Do vậy, Chung cư F.Home chưa bảo đảm đủ điều kiện để đưa công trình vào sử dụng theo quy định.

Công ty CP Lương thực Đà Nẵng tiến hành ký hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai với các tổ chức, cá nhân khi hồ sơ dự án chưa có Giấy phép xây dựng điều chỉnh hoặc bản vẽ thiết kế thi công đã được phê duyệt là chưa bảo đảm về điều kiện đối với bất động sản đưa vào kinh doanh.

Việc Công ty CP Lương thực Đà Nẵng có báo cáo kết quả thực hiện dự án và gửi hồ sơ đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất khi công ty đã có hoạt động giao dịch mua bán căn hộ chung cư F.Home thông qua sàn giao dịch bất động sản F.Home, đã ký hợp đồng với các tổ chức, cá nhân là không đúng quy định…

Dù sai phạm, Sở Tài nguyên và Môi trường vẫn cấp giấy chứng nhận về quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho Công ty CP Lương thực Đà Nẵng là không đúng quy định; việc Văn phòng Đăng ký đất đai TP tham mưu trình Sở Tài nguyên và Môi trường tách giấy chứng nhận số CH 636980 và cấp 486 giấy chứng nhận đối với 486/506 căn hộ, cấp giấy chứng nhận 05 tầng thương mại, 01 tầng hầm và 01 tầng lửng cho Công ty CP Lương thực Đà Nẵng là không đúng quy định của Luật Nhà ở; việc chỉnh lý biến động 347 giấy chứng nhận cho các tổ chức, cá nhân do chuyển quyền sử dụng khi công trình chưa được nghiệm thu hoàn thành đưa vào sử dụng cũng không đúng quy định.

Từ kết quả thanh tra, Thanh tra TP Đà Nẵng kiến nghị Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức kiểm điểm trách nhiệm theo quy định đối với các bộ phận, cá nhân có liên quan về những thiếu sót về trình tự, thủ tục chấp thuận đầu tư, trong công tác cấp phép xây dựng, điều chỉnh dự án, công tác quản lý sau cấp phép xây dựng, kiểm tra công tác nghiệm thu công trình, điều kiện bất động sản dựa vào kinh doanh, việc cấp giấy chứng nhận, tách giấy chứng nhận, chỉnh lý biến động cho người nhận chuyển quyền sở hữu nhà ở tại Dự án Chung cư F.Home. Tham mưu cho UBND TP Đà Nẵng xử lý những vấn đề có liên quan để khắc phục những tồn tại đã nêu trên; đồng thời tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra sau cấp phép xây dựng, công tác quản lý trật tự xây dựng theo thẩm quyền và chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị có liên quan xử lý vi phạm hành chính theo quy định đối với vi phạm về xây dựng công trình của Công ty CP Lương thực Đà Nẵng.

Thanh tra TP Đà Nẵng yêu cầu Tổng Giám đốc Công ty CP Lương thực Đà Nẵng nghiêm túc chấn chỉnh và có biện pháp khắc phục đối với các thiếu sót, vi phạm đã nêu. Có trách nhiệm liên hệ với các cơ quan quản lý nhà nước liên quan để hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, đất đai, xây dựng đối với Dự án theo đúng quy định của pháp luật để đưa công trình vào sử dụng và đủ điều kiện để được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận theo đúng quy định.

Phùng Sơn
Ý kiến của bạn
Gỡ khó cho ngành thép: Cần các biện pháp toàn diện và căn cơ hơn Gỡ khó cho ngành thép: Cần các biện pháp toàn diện và căn cơ hơn

Để tháo gỡ khó khăn cho ngành thép hiện tại, các chuyên gia cho rằng cần có giải pháp tổng thể, toàn diện và căn cơ hơn để tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ ngành thép phục hồi và phát triển.