Dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông: Có thể khai thác vào cuối năm 2020

Sự kiện
10:00 PM 10/07/2020

Ngày 10-7, Tổng thầu EPC dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông (Công ty Hữu hạn Tập đoàn Cục 6 đường sắt Trung Quốc) cho biết, dự án đang trong giai đoạn nghiệm thu các hạng mục công trình.

  Thời gian qua, Tổng thầu đã bổ sung các hồ sơ hoàn công theo yêu cầu của Ban Quản lý dự án đường sắt và việc nghiệm thu hiện nay được hai bên phối hợp tốt.

  Dự kiến trong tháng 7 này, các hạng mục dự án được nghiệm thu xong. Sau đó, Tổng thầu sẽ được thanh toán kinh phí theo quy định của hợp đồng. Dự án vận hành thử toàn hệ thống 20 ngày, trong thời gian này, chủ đầu tư sẽ mời Hội đồng nghiệm thu Nhà nước vào đánh giá. Trong quy trình tiếp theo, Bộ Giao thông - Vận tải sẽ nghiệm thu và bàn giao dự án cho thành phố Hà Nội.

  Hiện 31 chuyên gia của Tổng thầu Trung Quốc sang Việt Nam sau dịch Covid-19 đã hoàn tất cách ly, trở lại dự án làm việc. Trong đó, 12 người hằng ngày phối hợp với Ban Quản lý dự án đường sắt (Bộ Giao thông - Vận tải) làm công tác nghiệm thu, số còn lại kiểm tra vận hành các hạng mục ở hiện trường.

  Nếu các công việc diễn ra đúng kế hoạch, cuối năm 2020, dự án đủ điều kiện đưa vào vận hành khai thác.

  Lương Ninh Giang
  Ý kiến của bạn