Dư nợ tín dụng toàn hệ thống TCTD được kỳ vọng tăng 13,6% trong năm 2024

Tài chính - Đầu tư
07:34 AM 12/04/2024

Dự báo mặt bằng lãi suất huy động và lãi suất cho vay trong quý II/2024 và năm 2024 tiếp tục ở mức thấp. Dư nợ tín dụng toàn hệ thống TCTD được kỳ vọng tăng bình quân 3,8% trong quý II/2024 và tăng 13,6% trong năm 2024.

Vụ Dự báo, Thống kê (Ngân hàng Nhà nước) vừa công bố kết quả Điều tra xu hướng kinh doanh của các tổ chức tín dụng (TCTD) quý 2/2024.

Kết quả điều tra cho thấy, tỷ lệ TCTD nhận định nhu cầu vay vốn của khách hàng trong quý I/2024 là “cải thiện” đạt mức thấp hơn so với nhận định và kỳ vọng tại kỳ điều tra trước. 

Dư nợ tín dụng toàn hệ thống TCTD được kỳ vọng tăng 13,6% trong năm 2024- Ảnh 1.

Các TCTD kỳ vọng nền kinh tế có diễn biến tích cực hơn trong quý II và cả năm 2024. Ảnh: Internet

Tại thời điểm cuối quý I/2024, nhu cầu vay vốn của các doanh nghiệp tiếp tục được các TCTD nhận định ở mức cao hơn nhu cầu vay vốn của khách hàng cá nhân và TCTD khác. Nhu cầu gửi tiền, sử dụng dịch vụ thanh toán và thẻ được nhận định tiếp tục “cải thiện” ở mức thấp trong quý I/2024 so với quý trước nhưng vẫn cao hơn nhu cầu vay vốn trong cùng kỳ.

Tuy nhiên, các TCTD dự báo nhu cầu sử dụng dịch vụ ngân hàng của khách hàng có thể “cải thiện” tốt hơn trong quý II/2024 và trong cả năm 2024 do kỳ vọng nền kinh tế có diễn biến tích cực, ngành sản xuất, xuất khẩu dần phục hồi, trong đó nhu cầu vay vốn được kỳ vọng “cải thiện” nhiều hơn nhu cầu gửi tiền và thanh toán.

Về lãi suất, các TCTD dự báo mặt bằng lãi suất huy động – lãi suất cho vay trong quý 2/2024 và năm 2024 tiếp tục ở mức thấp và thay đổi không đáng kể so với kỳ trước. Huy động vốn toàn hệ thống TCTD được kỳ vọng tăng bình quân 3,5% trong quý 2/2024 và tăng 9,9% trong năm 2024, thấp hơn mức kỳ vọng 12% ghi nhận tại kỳ điều tra trước.

Về tăng trưởng tín dụng, các TCTD kỳ vọng dư nợ tín dụng toàn hệ thống sẽ tăng bình quân 3,8% trong quý II/2024 và tăng 13,6% trong năm 2024, giảm 0,6 điểm % so với mức dự báo 14,2% tại kỳ điều tra trước.

Về nợ xấu, các TCTD kỳ vọng sẽ giảm trong quý II/2024, dù rằng tỷ lệ nợ xấu/dư nợ tín dụng chưa đạt được xu hướng “giảm nhẹ” như kỳ vọng tại thời điểm cuối năm 2023 và trong quý I/2024 tiếp tục có biểu hiện “tăng nhẹ” nhưng xu hướng này được nhận định thu hẹp đáng kể so với quý IV/2023.

Kết quả điều tra cho thấy, mặt bằng rủi ro (MBRR) tổng thể của các nhóm khách hàng (KH) được các TCTD tiếp tục tăng trong quý I/2024 và được dự báo tiếp tục tăng trong Quý II/2024 nhưng với xu hướng tăng chậm lại. Tại kỳ điều tra này, các TCTD dự báo MBRR tiếp tục “tăng” trong năm 2024 (trái với kỳ vọng về MBRR “giảm” tại kỳ điều tra trước) nhưng xu hướng tăng chậm lại so với năm 2023. Dự báo về mức độ rủi ro trong năm 2025 so với năm 2024, các TCTD kỳ vọng xu hướng “giảm nhẹ” rủi ro với tỷ lệ 32,1% TCTD kỳ vọng “giảm”; 48,1% TCTD quan ngại rủi ro “tăng”; 19,8% TCTD dự báo “ổn định”.

Theo kết quả điều tra, tình hình kinh doanh tổng thể và lợi nhuận trước thuế của hệ thống ngân hàng trong quý I/2024 chưa được như nhận định và kỳ vọng của các TCTD tại kỳ điều tra trước. 

Các TCTD kỳ vọng tình hình kinh doanh sẽ khả quan hơn trong quý II/2024 nhưng vẫn thận trọng khi kỳ vọng cho cả năm 2024 với 70,9-72,7% TCTD kỳ vọng tình hình kinh doanh cải thiện hơn trong quý II/2024 và cả năm 2024. 

Các TCTD kỳ vọng lợi nhuận trước thuế có thể phục hồi từ quý II/2024 với 57,3% TCTD kỳ vọng lợi nhuận trước thuế tăng trưởng so với quý I/2024, 30,9% TCTD kỳ vọng “không đổi” và 11,8% TCTD lo ngại kết quả hoạt động kinh doanh suy giảm. Trong năm 2024, 86,2% TCTD kỳ vọng lợi nhuận trước thuế tăng trưởng dương so với năm 2023, bên cạnh đó, vẫn có 10,1% TCTD lo ngại lợi nhuận tăng trưởng âm trong năm 2024 và 3,7% ước tính lợi nhuận không thay đổi.

Về tình hình lao động, việc làm trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng, các TCTD đánh giá tiếp tục có sự cải thiện trong quý I/2024 nhưng tốc độ chậm lại. Do đó, các TCTD kỳ vọng tình hình lao động sẽ diễn biến tích cực hơn trong quý II/2024 và cả năm 2024.

Huyền My (t/h)
Ý kiến của bạn