Dược phẩm OPC đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2022 tằng trưởng 10% lên 175 tỷ đồng

Doanh nghiệp - Doanh nhân
08:54 AM 28/03/2022

Năm 2021 Dược phẩm OPC lãi trước thuế 159 tỷ đồng, vượt 11% chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm.

CTCP Dược phẩm OPC (mã chứng khoán OPC) công bố báo cáo thường niên năm 2021với nhiều thông tin đáng chú ý.

Về kết quả kinh doanh năm 2021, doanh thu car năm đạt 1.124 tỷ đồng, tăng 16,3% so với năm 2021 và vượt gần 30% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế đạt 159 tỷ đồng, vượt 11,3% chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 123 tỷ đồng, tăng 20% so với lợi nhuận đạt được năm 2020. EPS đạt 4.742 đồng.

Dược phẩm OPC đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2022 tằng trưởng 10% lên 175 tỷ đồng - Ảnh 1.

Về công tác nhân sự, số liệu ghi nhận tổng lao động trong năm đạt 840 người, tăng nhẹ so với năm trước đó. Thu nhập bình quân đối với các lao động của công ty năm 2021 đạt 18,3 triệu đồng/người/tháng, tăng 9% so với năm 2020.

Kế hoạch kinh doanh năm 2022, Dược phẩm OPC nhận định năm 2022 sẽ vẫn còn gặp nhiều khó khăn do diễn biến của dịch bệnh Covid-19. Tuy vậy công ty vẫn đặt tiêu chí doanh thu cả năm khoảng 1.150 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 175 tỷ đồng, tăng 10% so với thực hiện năm 2021.

Dược phẩm OPC đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2022 tằng trưởng 10% lên 175 tỷ đồng - Ảnh 2.
Nam Hà
Ý kiến của bạn
Sẽ có quy chuẩn an toàn cho ô tô điện và hybrid Sẽ có quy chuẩn an toàn cho ô tô điện và hybrid

Bộ Giao thông Vận tải đang lấy ý kiến thông tư ban hành Quy chuẩn quốc gia về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với ôtô, trong đó có quy định riêng với ô tô thuần điện (PEV) và các loại xe hybrid, hydro.