Dược phẩm Traphaco thu lãi hơn 882 triệu mỗi ngày

Doanh nghiệp
09:39 AM 14/05/2023

Kết thúc quý I/2023, Traphaco ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 619,1 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 79,4 tỷ đồng, tương ứng mỗi ngày doanh nghiệp thu lãi 882 triệu đồng.

Theo Báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2023 của Công ty cổ phần Traphaco (Traphaco; HoSE: TRA) doanh thu thuần đạt hơn 619,1 tỷ đồng, giảm nhẹ so với cùng kỳ. Hàng bán bị trả lại còn 947,4 triệu đồng, giảm mạnh so với cùng kỳ ở mức 3,4 tỷ đồng.

Chi phí giá vốn được tiết giảm tốt, giảm 7,66% so với cùng kỳ xuống mức 274,4 tỷ đồng, qua đó giúp biên lợi nhuận gộp tăng 5,47% lên mức 344,7 tỷ đồng. Quý I/2023, Traphaco chi 30,6 tỷ đồng cho quảng cáo, tăng 15% so với cùng kỳ

Doanh thu tài chính giảm 31,31% xuống còn 2,4 tỷ đồng, còn chi phí tài chính tăng 19,18% lên mức 0,6 tỷ đồng. Bên cạnh đó, chi phí bán hàng tăng 18,3% lên mức 170,8 tỷ đồng và chi phí quản lý doanh nghiệp cùng tăng nhẹ 5,34% lên 80 tỷ đồng.

Một công ty dược mỗi ngày thu lãi hơn 882 triệu đồng - Ảnh 1.

Theo kế hoạch kinh doanh của năm, Traphaco đặt mục tiêu đem về 2.133 tỷ đồng doanh thu kênh bán lẻ ở tiệm thuốc và 206 tỷ đồng kênh đấu thầu tại bệnh viện.

Kết quả, Traphaco báo lãi trước thuế 100,1 tỷ đồng và 79,4 tỷ đồng lãi sau thuế, tương đương giảm lần lượt 10,94% và 10,35%. Như vậy, bình quân mỗi ngày doanh nghiệp dược phẩm này thu về hơn 882 triệu đồng tiền lãi. 

Lý giải về nguyên nhân sụt giảm lợi nhuận, theo giải trình do doanh số bán hàng Quý I/2023 giảm nhẹ so với cùng kỳ 2022. Đồng thời, tỷ trọng chi phí bán hàng và chi phí QLDN trên DTT tăng so với cùng kỳ năm 2022, trong đó chi phí bán hàng tăng 4,45%; Chi phí QLDN tăng nhẹ 0,75%.

Theo kế hoạch kinh doanh của năm Traphaco đặt mục tiêu đem về 2.133 tỷ đồng doanh thu kênh bán lẻ ở tiệm thuốc và 206 tỷ đồng kênh đấu thầu tại bệnh viện. Ngoài ra, công ty dự kiến sẽ thu về khoảng 36 tỷ đồng doanh số từ việc đưa vào sản xuất và cho ra thị trường ít nhất 19 sản phẩm mới. Như vậy, Traphaco thực hiện được hơn 30% chỉ tiêu kế hoạch sau 3 tháng đầu năm. 

Tính đến cuối tháng 3/2023, Traphaco ghi nhận tổng tài sản tăng nhẹ so với đầu năm, đạt gần 1.837 tỷ đồng. Tiền và các khoản tương đương tiền đạt gần 160 tỷ đồng, giảm xuống 19%. Số tài sản cố định lên tới hơn 509 tỷ đồng, trong đó có 18 quyền sử dụng đất lâu dài với trị giá gần 51,2 tỷ đồng, tổng diện tích gần 3,2ha.

Tổng nợ phải trả của công ty giảm nhẹ so với đầu năm, ở mức hơn 429,6 tỷ đồng, chủ yếu là các khoản nợ cần phải trả cho người bán ngắn hạn, nợ người lao động, chi phí ngắn hạn phải trả. Đáng chú ý, hết Quý I/2023, Traphaco không còn ghi nhận khoản thuê tài chính nào, trong khi cùng kỳ ghi nhận 40 tỷ đồng.

Tại Đại hội đồng cổ đông niên năm 2023 diễn ra hồi tháng 4 vừa qua, công ty đã thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận, cổ đông doanh nghiệp này thông qua phương án chia cổ tức năm 2022 với tỷ lệ 30% bằng tiền (3.000 đồng/cp). Với hơn 41,4 triệu cổ phiếu TRA đang lưu hành, công ty cần chi hơn 124 tỷ đồng trả cổ tức, thời gian chi trả là trước khi kết thúc quý II/2023. Mức chia cổ tức năm 2023 dự kiến là 30% bằng tiền, tương đương so với năm 2022.

Trong báo cáo phân tích về ngành dược cuối tháng 3, Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) nhận định, thị phần kênh OTC (kênh bán lẻ ở tiệm thuốc) sẽ bị thu hẹp khi Bộ Y tế ban hành chính sách mới tạo điều kiện cho kênh ETC (kênh đấu thầu tại cơ sở và bệnh viện) phát triển trong dài hạn.

Theo Dự báo của Fitch Solutions, doanh thu kênh ETC sẽ 5,46 tỷ USD (tăng 7%) cho năm 2023 và 6,81 tỷ USD (tăng 7,7%) cho năm 2026, tốc độ tăng trưởng kép 5 năm đạt 8% dựa trên cơ sở về việc mở rộng độ bao phủ của bảo hiểm y tế toàn dân và dự báo tốc độ tăng trưởng nhanh của thuốc biệt dược gốc, thuốc generics đã được cấp giấy phép sản xuất.

Còn trong báo cáo phân tích về ngành dược của SSI Research hồi tháng 1, đơn vị phân tích dự báo, tăng trưởng của ngành dược sẽ hạn chế, lợi nhuận có thể ghi nhận mức thấp hơn trước khi khá dần lên. Trong đó, doanh thu ngành sẽ tăng 8%, đạt 169.000 tỷ đồng (7,2 tỷ USD) vào năm 2023. SSI Research cho rằng, bối cảnh sau đại dịch sẽ ổn định ở hầu hết các khía cạnh nhưng suy thoái kinh tế có thể làm đình trệ chi tiêu cho chăm sóc sức khỏe. Nửa đầu năm 2023 sẽ là khoảng thời gian khó lường đối với nguồn cung hoạt chất (API) và tá dược. 

Mai Phương
Ý kiến của bạn