Ecopark đề xuất khu du lịch đô thị hơn 600ha tại Hà Tĩnh

Nhịp cầu BĐS
03:04 PM 04/04/2022

Mới đây, Ecopark đề xuất với UBND tỉnh Hà Tĩnh đồng ý chủ trương cho phép doanh nghiệp này tài trợ quy hoạch chi tiết 1/500 Khu du lịch đô thị Xuân Trường - Xuân Hội.

Ngoài đề xuất tài trợ quy hoạch chi tiết 1/500 Khu du lịch đô thị Xuân Trường - Xuân Hội, Tập đoàn Ecopark còn xin phép nghiên cứu khảo sát, đề xuất định hướng quy hoạch phát triển cho toàn huyện Nghi Xuân.

Theo Tập đoàn Ecopark, căn cứ vào quy hoạch vùng Nam Nghệ An - Bắc Hà Tĩnh đến năm 2025 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, quy hoạch chung xây dựng khu du lịch - đô thị- thương mại ven biển Nghi Xuân - Lộc Hà đến năm 2040 tỷ lên 1/5000, quy hoạch phân khu xây dựng khu du lịch đô thị Xuân Trường - Xuân Hội tỷ lệ 1/2000, Ecopark mong muốn phát triển hệ sinh thái đô thị tại Hà Tĩnh.

Tập đoàn Ecopark đã có văn bản đề xuất với UBND tỉnh Hà Tĩnh đồng ý chủ trương cho phép doanh nghiệp này tài trợ quy hoạch chi tiết 1/500 Khu du lịch đô thị Xuân Trường - Xuân Hội, đồng thời cho phép nghiên cứu khảo sát, đề xuất định hướng quy hoạch phát triển cho toàn huyện Nghi Xuân, làm cơ sở để địa phương định hướng phát triển, thu hút đầu tư trong dài hạn.

Trước đề xuất của doanh nghiệp, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải đã có văn bản giao huyện Nghi Xuân phối hợp cùng các đơn vị liên quan căn cứ vào các quy định hiện hành tham mưu đề xuất việc lập quy hoạch chi tiết dự án khu đô thị Xuân Trường - Xuân Hội cùng định hướng quy hoạch phát triển huyện Nghi Xuân, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15/4/2022.

Tháng 11/2021, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã có quyết định phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 cho Khu đô thị du lịch Xuân Trường - Xuân Hội tại Nghi Xuân.

Ranh giới phía Bắc giáp đường tỉnh 546; phía Nam giáp đất trồng lúa và khu nuôi trồng thủy sản; phía Đông giáp khu dân cư hiện trạng, đường 546 và đất trồng lúa; phía Tây giáp sông Lam.

Diện tích tích quy hoạch là hơn 627 ha. Trong đó, các phân khu chức năng chính bao gồm: Phân khu 1 - Phố thị 1 (gần 77 ha), Phân khu 2 - Phố cũ (gần 118 ha), Phân khu 3 - Phố cảng (hơn 104 ha); Phân khu 4 - Phố Hội (gần 101 ha), Phân khu 5 - Phố kênh đào (hơn 133 ha) và Phân khu 6 - Phố thị 2 (hơn 94 ha).

Mục tiêu của quy hoạch nhằm cụ thể hóa Đồ án quy hoạch chung Khu vực du lịch – đô thị - thương mại ven biển Nghi Xuân - Lộc Hà đến năm 2020. Dự án cũng nhằm khai thác lợi thế cảnh quan, phát triển đô thị dịch vụ du lịch biển, du lịch văn hóa nhằm thu hút, kêu gọi vốn đầu tư và làm cơ sở để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án theo quy định,...

Hải Nam
Ý kiến của bạn