EVN cung cấp 100% dịch vụ điện trực tuyến lên Cổng DVCQG

Doanh nghiệp - Doanh nhân
03:36 PM 14/12/2020

Sau 1 năm tích hợp, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã cung cấp 100% các dịch vụ điện trực tuyến mức độ 4 lên Cổng Dịch vụ công Quốc gia (Cổng DVCQG).

Cổng Dịch vụ công Quốc gia

Ngày 9/12/2019, Văn phòng Chính phủ khai trương hoạt động Cổng DVCQG, trong đó dịch vụ cấp điện mới qua lưới điện trung, hạ áp là 2 trong số những dịch vụ công đầu tiên được lựa chọn tích hợp trên Cổng. Sau đó, đến ngày 24/12/2019 EVN đã hoàn thành tích hợp 12/12 dịch vụ điện trực tuyến mức độ 4 lên Cổng.

EVN cung cấp 100% dịch vụ điện trực tuyến lên Cổng DVCQG - Ảnh 1.

Cổng Dịch vụ công Quốc gia

Đến tháng 8/2020, ngay sau khi nền tảng thanh toán trực tuyến của Cổng DVCQG được hoàn thành, EVN là tập đoàn đầu tiên chuyển đổi dịch vụ thanh toán tiền điện đã được tích hợp trên Cổng sang nền tảng thanh toán của cổng theo đúng mô hình thiết kế. Tập đoàn cũng chỉ đạo các đơn vị thành viên, CBCNV trong toàn Tập đoàn tạo tài khoản và sử dụng các dịch vụ công trực tuyến được cung cấp trên Cổng DVCQG.

Hiện tại, EVN đã cung cấp 100% các dịch điện trực tuyến mức độ 4 lên Cổng DVCQG. Số lượng yêu cầu các dịch vụ điện qua Cổng QVCQG đến ngày 30/11/2020  đạt gần nửa triệu yêu cầu, lượng hồ sơ đồng bộ lên Cổng đạt gần 1,5 triệu hồ sơ. Các dịch vụ điện luôn nằm trong nhóm các dịch vụ nổi bật, được nhiều người sử dụng nhất, chiếm tỷ lệ 77,16% số yêu cầu của các bộ, ngành, địa phương được người dân và doanh nghiệp thực hiện trên Cổng DVCQG.

Cùng với đó, nhằm tạo thuận lợi cho khách hàng, trong Quy trình kinh doanh của EVN cho phép bổ sung giấy tờ còn thiếu khi thực hiện khảo sát hoặc thi công tại địa điểm của khách hàng nên Điện lực có thể thực hiện chụp ảnh hồ sơ và kiểm chứng các thông tin này ngay tại địa điểm của khách hàng.

Với mong muốn cải cách, đơn giản hóa thành phần hồ sơ trong dịch vụ điện, EVN đã thực hiện rà soát lại quy trình và loại bỏ các giấy tờ như Giấy đề nghị mua điện, giấy tờ tùy thân (trừ trường hợp giấy xác nhận nhân thân của Công an phường, xã nếu khách hàng không có các giấy tờ tùy thân khác) và thay thế bằng các thông tin trên Website giao dịch trực tuyến và thông tin người dùng đã được Cổng DVCQG xác thực.

Đồng thời đẩy mạnh việc triển khai cung cấp dịch vụ theo phương thức điện tử để thiết lập trải nghiệm điện tử trên toàn bộ hành trình trải nghiệm các dịch vụ điện của khách hàng.

Về việc thực hiện cập nhật, công khai, quản lý dịch vụ của EVN trên cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính, EVN đã thực hiện khai báo danh mục 100% các dịch vụ điện trực tuyến mức độ 4 đã được tích hợp với Cổng DVCQG lên trên hệ thống cơ sở dữ liệu dịch vụ công quốc gia tại website do Văn phòng Chính phủ cung cấp, các dịch vụ điện của EVN đều được công bố trên Cổng DVCQG.

Trong thời gian qua, công tác quản trị vận hành được EVN chỉ đạo phân công cụ thể trách nhiệm cho từng đơn vị để đảm bảo hệ thống kết nối cung cấp dịch vụ được vận hành liên tục.

Việc quản trị dịch vụ điện tại địa chỉ quantri.dichvucong.gov.vn được EVN thực hiện thường xuyên để kịp thời phát hiện và phối hợp với VNPT xử lý thông tin, đảm bảo tính thống nhất giữa hệ thống Cổng DVCGQ và hệ thống cung cấp dịch vụ của EVN.

Trong thời gian tới, để Cổng DVCQG ngày càng thân thiện và thuận lợi hơn nữa, EVN đã kiến nghị Văn phòng Chính phủ tiếp tục hoàn thiện cơ chế xác thực điện tử tài khoản, người dùng của Cổng DVCQG bằng các nguồn cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đất đai; sớm triển khai kết nối các dịch vụ công giữa các bộ/ngành/địa phương để tạo cơ chế “một cửa liên thông” nhằm tiếp tục cắt, giảm các hồ sơ, thủ tục tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh của Việt Nam.


Huyền My
Ý kiến của bạn
Bình luận
Vốn FDI đăng ký mới trong tháng đầu năm 2023 tăng gấp ba lần Vốn FDI đăng ký mới trong tháng đầu năm 2023 tăng gấp ba lần

Việt Nam đã cấp mới cho 153 dự án FDI mới, với tổng vốn đăng ký đạt 1,2 tỷ USD, tăng 48,5% về số dự án và gấp 3,1 lần về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước.