EVN Finance (EVF) đặt mục tiêu lãi 453 tỷ đồng năm 2022, trình phương án tăng VĐL lên trên 7.000 tỷ đồng

Doanh nghiệp - Doanh nhân
11:42 AM 11/03/2022

Trong đó, EVN Finance dự kiến chào bán 351 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu giá không thấp hơn 11.000 đồng/cp.

Công ty tài chính cổ phần điện lực (EVN Finance – mã chứng khoán EVF) công bố tài liệu dự kiến trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2022. Đại hội dự kiến diễn ra vào . Danh sách cổ đông tham dự đã được chốt vào ngày vừa qua.

Kết quả kinh doanh năm 2021

Năm 2021 EVN Finance đạt 411 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, vượt 28% chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm. Lợi nhuận sau thuế đạt 330 tỷ đồng, tăng 44,5% so với lợi nhuận đạt được năm 2020. EPS đạt 1.024 đồng.

Báo cáo ghi nhận tính đến 31/12/2021 tổng dư nợ tín dụng của EVN Finance đạt 18.833 tỷ đồng, tăng trưởng 20,8% so với thực hiện năm 2020 – đây là mức tăng trưởng cao nhất công ty đạt được trong nhiều năm qua. Năm 2021 hoạt động tín dụng của công ty được chú trọng phát triển trong lĩnh vực điện, tập trung năng lượng tái tạo.

Kế hoạch trả cổ tức

Với kết quả đạt được, EVN Finance dự kiến trình Đại hội cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021, trong đó dự kiến sẽ phát hành cổ phiếu trả cổ tức tỷ lệ 8,2% cho cổ đông.

Về vấn đề cổ tức, trước đó Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 đã thông qua việc dùng lợi nhuận còn lại năm 2021 trả cổ tức tỷ lệ 6,5% cho cổ đông bằng cổ phiếu. Cổ tức năm 2021 tỷ lệ 8,2% được tính dự trên vốn điều lệ của EVN Finance sau khi chia cổ tức tỷ lệ 6,5% từ nguồn lợi nhuận của năm 2020.

Kế hoạch tăng vốn lên trên 7.000 tỷ đồng

Năm 2022 EVN Finance đặt mục tiêu đạt gần 453 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng trưởng 10% so với năm 2021.

EVN Finance (EVF) đặt mục tiêu lãi 453 tỷ đồng năm 2022, trình phương án tăng VĐL lên trên 7.000 tỷ đồng - Ảnh 1.

EVN Finace cũng trình bày kế hoạch tăng vốn điều lệ năm lên trên 7.000 tỷ đồng. Cụ thể, EVN Finance dự kiến sẽ phát hành 26,6 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 tỷ lệ 8,2%. Phát hành hơn 351 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành 3,5 triệu cổ phiếu ESOP cho CBCNV công ty. Tổng số cổ phiếu phát hành hơn 381 triệu. sau phát hành EVN Finance sẽ tăng vốn điều lệ lên trên 7.000 tỷ đồng.

Đối với phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, EVN Finance dự kiến chào bán tối đa hơn 351 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 1:1. Giá phát hành không thấp hơn 11.000 đồng/cổ phiếu. Thời gian thực hiện dự kiến từ quý 3/2022 sau khi kết thúc đợt tăng vốn trả cổ tức.

Thái Mạnh
Ý kiến của bạn
Tín dụng toàn nền kinh tế đạt hơn 13 triệu tỷ đồng Tín dụng toàn nền kinh tế đạt hơn 13 triệu tỷ đồng

Theo Ngân hàng Nhà nước (NHNN), đến ngày 30/11/2023, tín dụng đối với nền kinh tế đạt hơn 13 triệu tỷ đồng, tăng 9,15% so với cuối năm 2022 (cùng kỳ năm 2022 tăng 12,02%).