EVNGenco 3 (PGV): Triển khai thủ tục chuyển giao dịch cổ phiếu từ UpCOM sang niêm yết tại HoSE trong tháng 9/2021

Doanh nghiệp - Doanh nhân
02:07 PM 13/09/2021

Lũy kế 8 tháng đầu năm 2021, sản lượng điện sản xuất toàn hệ thống ước đạt 173,22 tỷ kWh, tăng 5,4% so với cùng kỳ. Sản lượng điện sản của công ty mẹ EVNGenco 3 là 18.271 triệu kWh, giảm14% do ảnh hưởng của dịch Covid-19 và chính sách giãn cách xã hội dẫn đến nhu cầu phụ tải HTĐ giảm thấp, đặc biệt khu vực miền Nam.

Tổng Công ty Phát điện 3 (EVNGenco 3, PGV) vừa công bố tình hình sản xuất và kinh doanh tháng 8. Ghi nhận, tổng lượng điện sản xuất toàn hệ thống trong kỳ đạt 21,58 tỷ kWh, giảm 0,3% so với cùng kỳ năm 2020.

Trong đó, Nhiệt điện Phú Mỹ đạt 755 triệu kWh, Nhiệt điện Vĩnh Tân đóng góp 412 triệu kWh, Thuỷ điện Buôn Kuốp đạt 177 triệu kWh và Điện mặt trời Vĩnh Tân 2 đạt 5 triệu kWh.

Lũy kế 8 tháng đầu năm 2021, sản lượng điện sản xuất toàn hệ thống ước đạt 173,22 tỷ kWh, tăng 5,4% so với cùng kỳ. Sản lượng điện sản của công ty mẹ EVNGenco 3 là 18.271 triệu kWh, giảm14% do ảnh hưởng của dịch Covid-19 và chính sách giãn cách xã hội dẫn đến nhu cầu phụ tải HTĐ giảm thấp, đặc biệt khu vực miền Nam.

Doanh thu 8 tháng đầu năm 2021 công ty mẹ ước thực hiện là 24.208 tỷ đồng, giảm 7,17% so với 8 tháng đầu năm 2020. Giá thanh toán toàn phần (FMP) bình quân tháng 8/2021 là 999,27 đồng/kWh, cao hơn 47,73% so với tháng 8/2020.

Công ty nói thêm, sản lượng khí tiêu thụ các nhà máy điện tại Đông Nam Bộ đạt 9,8 triệu m3/ngày, thấp hơn trung bình tháng 7 (11,8 triệu m3/ngày); các Nhà máy điện Phú Mỹ đạt 4,7 triệu m3/ngày, thấp hơn trung bình tháng 7 (5,4 triệu m3/ngày). Cùng với đó, các nhà máy đảm bảo nhiêu liệu than, dầu luôn duy trì tồn kho tối ưu cho sản xuất.

EVNGenco 3 (PGV): Triển khai thủ tục chuyển giao dịch cổ phiếu từ UpCOM sang niêm yết tại HoSE trong tháng 9/2021 - Ảnh 1.
EVNGenco 3 (PGV): Triển khai thủ tục chuyển giao dịch cổ phiếu từ UpCOM sang niêm yết tại HoSE trong tháng 9/2021 - Ảnh 2.

Lên kế hoạch cho tháng 9/2021, Công ty dự sản lượng điện sản xuất 2.656 triệu kWh (trong đó: Các đơn vị Hạch toán phụ thuộc: 2.374 triệu kWh, các CTCP: 282 triệu kWh). Song song, Công ty cũng sẽ khai nghiên cứu, xúc tiến hợp tác đầu tư các dự án thủy điện nhỏ, điện gió ngoài khơi và bổ sung Quy hoạch điện các dự án mở rộng thủy điện.

Đáng chú ý, ban lãnh đạo cũng đặt kế hoạch triển khai thủ tục chuyển giao dịch cổ phiếu PGV của Công ty từ sàn UpCOM sang niêm yết tại HoSE theo kế hoạch.

Tri Túc
Ý kiến của bạn