Gas Petrolimex (PGC) lãi ròng 6 tháng tăng 51% so với cùng kỳ lên hơn 81 tỷ đồng, hoàn thành 68% kế hoạch lợi nhuận năm

Doanh nghiệp - Doanh nhân
04:48 PM 09/08/2021

Lũy kế nửa đầu năm 2021, doanh thu thuần của Gas Petrolimex ghi nhận hơn 1.622 tỷ đồng. Khấu trừ thuế, công ty báo lãi hơn 86 tỷ đồng.

Tổng công ty Gas Petrolimex – CTCP (Gas Petrolimex – mã chứng khoán PGC) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất đã đính chính của quý 2 và 6 tháng đầu năm 2021.

Doanh thu thuần quý 2 đạt gần 787 tỷ đồng, tăng trưởng 36% so với cùng kỳ, trong khi giá vốn hàng bán tăng mạnh hơn, đạt 49% nên lợi nhuận gộp đạt hơn 158 tỷ đồng, tăng nhẹ 2% so với lợi nhuận gộp đạt được quý 2/2020.

Gas Petrolimex (PGC) lãi ròng 6 tháng tăng 51% so với cùng kỳ lên hơn 81 tỷ đồng, hoàn thành 68% kế hoạch lợi nhuận năm - Ảnh 1.

Doanh thu tài chính trong quý 2 tăng 8% lên hơn 14 tỷ đồng, chủ yếu là khoản lãi tiền gửi được nhận về. Trong khi đó, chi phí tài chính giảm 10%, xấp xỉ 9 tỷ đồng, cũng chủ yếu chi phí trả lãi vay.

Tính đến cuối quý 2, Gas Petrolimex không còn khoản vay nợ thuê tài chính dài hạn nào, nợ thuê tài chính ngắn hạn tăng hơn 286 tỷ đồng so với đầu năm lên hơn 972 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, chi phí bán hàng và chi phí QLDN đồng loạt giảm so với cùng kỳ năm trước. Kết quả, quý 2/2021, Gas Petrolimex đạt 63 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 26% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt xấp xỉ 50 tỷ đồng, tăng trưởng 25%, trong đó lãi ghi nhận về cho cổ đông công ty mẹ hơn 48 tỷ đồng.

Gas Petrolimex (PGC) lãi ròng 6 tháng tăng 51% so với cùng kỳ lên hơn 81 tỷ đồng, hoàn thành 68% kế hoạch lợi nhuận năm - Ảnh 2.

Lũy kế nửa đầu năm 2021, doanh thu thuần của Gas Petrolimex ghi nhận hơn 1.622 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ năm trước; LNTT theo đó tăng 50% lên mức 109 tỷ đồng. Khấu trừ thuế, công ty báo lãi hơn 86 tỷ đồng.

Năm 2021, Gas Petrolimex đặt kế hoạch doanh thu thuần hợp nhất 2.800 tỷ đồng và LNTT kỳ vọng đạt 160 tỷ đồng. Như vậy, sau 6 tháng đầu năm 2021, công ty đã hoàn thành 58% mục tiêu doanh thu và 69% kỳ vọng lợi nhuận cả năm.

Trên thị trường, cổ phiếu PGC chốt phiên 9/8 tăng 1,2% lên mức 17.200 đồng/cổ phiếu.

Gas Petrolimex (PGC) lãi ròng 6 tháng tăng 51% so với cùng kỳ lên hơn 81 tỷ đồng, hoàn thành 68% kế hoạch lợi nhuận năm - Ảnh 3.

Diễn biến cổ phiếu PGC

Phương Linh
Ý kiến của bạn