Ghi nhận doanh thu tài chính từ việc bán cổ phiếu L18, Hạ tầng Vĩnh Phúc (IDV) báo lãi quý 1 tăng 121% so với cùng kỳ

Doanh nghiệp - Doanh nhân
01:55 PM 20/01/2022

Lợi nhuận sau thuế quý 1 năm tài chính 2021-2022 của Hạ tầng Vĩnh Phúc đạt 53 tỷ đồng.

CTCP Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc (mã chứng khoán IDV) công bố báo cáo tài chính quý 1 năm tài chính 2021 – 2022 (năm tài chính của Hạ tầng Vĩnh Phúc bắt đầu từ 1/10 và kết thúc vào 30/9 năm sau).

Doanh thu quý 1 đạt 32,3 tỷ đồng, tăng 26,2% so với cùng kỳ. Trong khi đó tỷ lệ tăng chi phí vốn thấp hơn, chưa đến 22% dẫn tới lợi nhuận gộp đạt gần 22 tỷ đồng, tăng 28% so với cùng kỳ.

Đáng chú ý, quý 1 vừa qua Hạ tầng Vĩnh Phúc ghi nhận khoản doanh thu tài chính gần 50 tỷ đồng, tăng hơn 34 tỷ đồng so với cùng kỳ - là khoản doanh thu tài chính từ việc công ty bán 0,8 triệu cổ phiếu L18. 

Trên thị trường cổ phiếu L18 đã có giai đoạn tăng mạnh vào cuối năm 2021, lên cao nhất ở mức giá 67.700 đồng/cổ phiếu. Cũng trong những tháng cuối năm 2021 Hạ Tầng Vĩnh Phúc đã bán bớt số cổ phiếu L18 đang sở hữu.

Ghi nhận doanh thu tài chính từ việc bán cổ phiếu L18, Hạ tầng Vĩnh Phúc (IDV) báo lãi quý 1 tăng 121% so với cùng kỳ - Ảnh 1.

Diễn biến giá cổ phiếu L18 trong 6 tháng gần đây.

Kết quả, ngay từ quý 1 Hạ tầng Vĩnh Phúc đã lãi sau thuế gần 53 tỷ đồng, tăng 121% so với số lãi 24 tỷ đồng đạt được trong quý 1 năm tài chính 2020-2021.

Trước đó cuối năm 2021 Hạ tầng Vĩnh Phúc đã  ĐHĐCĐ thường niên 2022 và thông qua kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2021-2022 với mục tiêu tổng doanh thu 280 tỷ đồng và 180 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Như vậy kết thúc quý đầu năm công ty đã hoàn thành xấp xỉ 30% chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm.

Nam Hà
Ý kiến của bạn
Nhiều quy định mới về xây dựng trạm dừng nghỉ đường bộ Nhiều quy định mới về xây dựng trạm dừng nghỉ đường bộ

Bộ GTVT vừa ban hành Thông tư 09/2024/TT-BGTVT sửa đổi QCVN:2012/BGTVT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Trạm dừng nghỉ đường bộ trong đó có nhiều quy định mới về xây dựng trạm dừng nghỉ đường bộ, thông tư có hiệu lực kể từ ngày 5/10/2024.