Giáo viên tiểu học được chấm điểm 0 từ 20/10/2020

Giáo dục
11:48 AM 26/09/2020

Thông tư 27/2020/TT-BGDĐT về đánh giá học sinh tiểu học và Thông tư 28/2020/TT-BGDĐT về Điều lệ trường tiểu học sẽ có hiệu lực từ ngày 20/10/2020 với nhiều điểm nổi bật.

Thông tư 27/2020/TT-BGDĐT mới ban hành đã quy định về hai hình thức đánh giá học sinh tại trường.

Cụ thể, khi đánh giá thường xuyên về nội dung học tập các môn học, hoạt động giáo dục, giáo viên sử dụng linh hoạt, phù hợp các phương pháp đánh giá, ưu tiên dùng lời nói chỉ ra cho học sinh biết được chỗ đúng, chưa đúng và cách sửa chữa; khi cần thiết, giáo viên có thể viết nhận xét vào vở hoặc sản phẩm học tập của học sinh và có biện pháp giúp đỡ cụ thể, kịp thời.

Ngoài ra, khi đánh giá định kỳ, bài kiếm tra được giáo viên sửa lỗi, nhận xét, cho điểm theo thang điểm 10, không cho điểm thập phân và được trả lại cho học sinh.

Giáo viên tiểu học được chấm điểm 0 từ 20/10/2020 - Ảnh 1.

Từ ngày 20/10/2020, giáo viên có thể chấm điểm 0 đối với học sinh tiểu học. Ảnh minh họa

Đặc biệt, Thông tư 27/2020/TT-BGDĐT đã bỏ quy định "không cho điểm 0" đối với bài kiểm tra của học sinh tiểu học. 

Như vậy, căn cứ theo lộ trình áp dụng Quy chế đánh giá học sinh tiểu học mới tại Thông tư 27 mà giáo viên tiểu học có thể cho học sinh điểm 0 bài kiểm tra, cụ thể lộ trình như sau:

- Từ năm học 2020 - 2021 với học sinh lớp 1;

- Từ năm học 2021 - 2022 với học sinh lớp 2;

- Từ năm học 2022 - 2023 với học sinh lớp 3;

- Từ năm học 2023 - 2024 với học sinh lớp 4;

- Từ năm học 2024 - 2025 với học sinh lớp 5.

Bên cạnh đó, đề kiểm tra định kỳ của học sinh tiểu học cần được thiết kế phù hợp với yêu cầu và các biểu hiện cụ thể đối với các thành phần năng lực của môn học, gồm các câu hỏi, bài tập theo các mức:

- Mức 1: Nhận biết, nhắc lại hoặc mô tả được nội dung đã học và áp dụng trực tiếp để giải quyết một số tình huống, vấn đề quen thuộc trong học tập;

- Mức 2: Kết nối, sắp xếp được một số nội dung đã học để giải quyết vấn đề có nội dung tương tự;

- Mức 3: Vận dụng các nội dung đã học để giải quyết một số vấn đề mới hoặc đưa ra những phản hồi hợp lý trong học tập và cuộc sống.

Cuối cùng, Thông tứ 27 quy định, học sinh tiểu học được tặng thêm danh hiệu Học sinh xuất sắc hoặc Học sinh tiêu biểu.

Danh hiệu Học sinh xuất sắc được trao cho những học sinh được đánh giá kết quả giáo dục đạt mức Hoàn thành xuất sắc.

Danh hiệu Học sinh tiêu biểu hoàn thành tốt trong học tập và rèn luyện sẽ trao cho những học sinh được đánh giá kết quả giáo dục đạt mức Hoàn thành tốt, đồng thời có thành tích xuất sắc về ít nhất một môn học hoặc có tiến bộ rõ rệt ít nhất một phẩm chất, năng lực; được tập thể lớp công nhận.

Đặc biệt, từ năm nay, giáo viên có thể gửi thư khen cho những học sinh có thành tích, cố gắng trong quá trình học tập, rèn luyện phẩm chất, năng lực hoặc có những việc làm tốt.

Minh Hạnh
Ý kiến của bạn