Gỡ khó cho nông dân, Chính phủ ra Nghị quyết riêng về giấy phép nông sản

Sự kiện
12:49 PM 31/12/2021

Liên quan đến việc tháo gỡ vướng mắc liên quan đến cấp giấy phép, giấy chứng nhận, kiểm tra chất lượng trong lĩnh vực nông nghiệp do phải thực hiện quy định về phòng, chống dịch COVID-19, mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết riêng để giải quyết vấn đề này.

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 165/NQ-CP về việc tháo gỡ vướng mắc liên quan đến cấp giấy phép, giấy chứng nhận, kiểm tra chất lượng trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn (NNPTNT) do phải thực hiện quy định về phòng, chống dịch COVID-19.

Theo Nghị quyết này, Chính phủ thống nhất cho phép áp dụng biện pháp sau đây để tháo gỡ vướng mắc trong thực hiện kiểm tra, đánh giá, giám sát, thẩm định, lấy mẫu, phân tích (gọi chung là đánh giá)... trực tiếp tại hiện trường để cấp giấy phép, giấy chứng nhận, quyết định, văn bản chấp thuận (gọi chung là giấy phép), hoặc đánh giá định kỳ, kiểm tra chất lượng trong lĩnh vực NNPTNT do phải áp dụng quy định về phòng, chống dịch COVID-19.

Gỡ khó cho nông dân, Chính phủ ra Nghị quyết riêng về giấy phép nông sản - Ảnh 1.

Chính phủ đã ban hành các chính sách gỡ khó cho việc cấp phép, kiểm tra chất lượng lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn. Ảnh TL

Thứ nhất, Chính phủ cho phép áp dụng hình thức đánh giá trực tuyến trong trường hợp cơ sở sản xuất, kinh doanh, tổ chức đánh giá sự phù hợp, cơ quan cấp phép đáp ứng yêu cầu về nguồn lực, phương tiện kỹ thuật thực hiện (máy tính, đường truyền internet, ứng dụng phần mềm, máy ghi âm, ghi hình...).

Chính phủ cũng cho phép kéo dài thời hạn giấy phép 6 tháng (đối với giấy phép có thời hạn), tạm hoãn tối đa 6 tháng hoạt động đánh giá giám sát định kỳ; hoặc thực hiện cấp phép tạm thời tối đa 6 tháng, kiểm tra chất lượng nhập khẩu trên cơ sở xem xét hồ sơ đầy đủ, hợp lệ mà không phải tổ chức đánh giá trực tiếp tại hiện trường.

Thứ hai, cơ sở sản xuất, kinh doanh; tổ chức đánh giá sự phù hợp chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của thông tin, tài liệu, hình ảnh, hồ sơ cung cấp cho cơ quan cấp phép.

Việc đánh giá trực tiếp tại hiện trường sẽ được thực hiện sau khi các địa phương kiểm soát được dịch bệnh theo quy định về phòng, chống dịch COVID-19; thực hiện thu hồi ngay giấy phép đối với trường hợp tổ chức, cá nhân vi phạm quy định pháp luật và xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.

Thứ ba, Chính phủ yêu cầu, căn cứ điều kiện thực tế và đặc thù quản lý của từng lĩnh vực, Bộ NNPTNT hướng dẫn các biện pháp nêu trên đảm bảo hoạt động sản xuất, kinh doanh của tổ chức, cá nhân không bị đình trệ, gián đoạn, đồng thời bảo đảm công tác quản lý nhà nước; phối hợp với các bộ, ngành có liên quan thanh tra, kiểm tra, phát hiện và kịp thời xử lý vi phạm, bảo đảm hiệu quả công tác quản lý nhà nước.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ 30/12/2021 và thực hiện đến hết ngày 31/12/2022.

Trước đó, nhất là trong thời điểm các địa phương thực hiện giãn cách xã hội, nhiều cơ sở sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp phản ánh việc nhiều cơ sở hết hạn giấy phép, giấy chứng nhận, kiểm tra chất lượng các sản phẩm nông sản nhưng do thực hiện các quy định phòng chống dịch COVID-19 nên không thực hiện được, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, cơ sở.

HM (t/h)
Ý kiến của bạn