Hà Nội: 173 dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư công chậm quyết toán

Tài chính - Đầu tư
09:22 AM 14/03/2023

UBND TP Hà Nội ban hành Văn bản số 641/UBND-KTTH về việc thực hiện quyết toán dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư công.

Theo đó, tính đến hết ngày 31/12/2022, trên địa bàn thành phố còn 173 dự án sử dụng vốn đầu tư công đã hoàn thành nhưng chậm nộp hồ sơ quyết toán so với quy định, trong đó có 74 dự án cấp thành phố, 89 dự án cấp huyện.

Một số đơn vị còn nhiều dự án chậm quyết toán là: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Hà Nội (14 dự án cấp thành phố), Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp TP Hà Nội (10 dự án cấp thành phố); UBND huyện Quốc Oai (7 dự án cấp thành phố), UBND huyện Gia Lâm (5 dự án cấp thành phố), UBND huyện Chương Mỹ (2 dự án cấp thành phố, 27 dự án cấp huyện), UBND huyện Phú Xuyên (3 dự án cấp thành phố, 14 dự án cấp huyện).

Hà Nội: 173 dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư công chậm quyết toán  - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Trong đó, một số đơn vị còn tồn đọng dự án chậm quyết toán kéo dài từ các năm trước như Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Hà Nội với 7/14 dự án, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp TP Hà Nội với 4/10 dự án, UBND huyện Quốc Oai với 4/7 dự án.

Để bảo đảm công tác quyết toán dự án hoàn thành được thực hiện đúng quy định, UBND thành phố yêu cầu các chủ đầu tư sử dụng vốn đầu tư công ngân sách cấp thành phố thực hiện việc lập, trình phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành theo đúng quy định của Chính phủ về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công, Thông tư của Bộ Tài chính quy định về hệ thống biểu mẫu sử dụng trong công tác quyết toán.

UBND thành phố đồng thời lưu ý các đơn vị thực hiện đúng quy định của pháp luật về chế độ quản lý, thanh, quyết toán, tạm ứng, thu hồi tạm ứng, công nợ; khẩn trương hoàn thiện hồ sơ những dự án chậm quyết toán dự án hoàn thành, gửi về Sở Tài chính trước ngày 31/3/2023 để được thẩm tra, phê duyệt quyết toán theo quy định.

UBND các quận, huyện, thị xã ưu tiên bố trí kế hoạch vốn để thanh toán dứt điểm công nợ của các dự án sau khi được phê duyệt quyết toán; chỉ đạo chủ đầu tư kịp thời lập hồ sơ thanh toán, thu hồi các khoản công nợ theo quyết định phê duyệt quyết toán; đẩy nhanh số dự án đang thẩm tra, thực hiện tất toán tài khoản và đóng mã dự án theo quy định.

Các địa phương cũng chỉ đạo các chủ đầu tư trực thuộc khẩn trương hoàn thiện hồ sơ những dự án chậm quyết toán dự án hoàn thành, gửi về Phòng Tài chính - Kế hoạch (đối với dự án cấp huyện) trước ngày 31/3/2023 để được thẩm tra, phê duyệt quyết toán theo quy định.

UBND thành phố cũng giao Sở Tài chính xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra, hướng dẫn công tác quyết toán dự án hoàn thành trên địa bàn thành phố năm 2023, trong đó tập trung kiểm tra, đôn đốc các chủ đầu tư còn nhiều dự án chậm quyết toán, báo cáo UBND thành phố những vướng mắc vượt thẩm quyền (nếu có).

Đẩy nhanh việc thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án theo quy định; công khai tình hình quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn đầu tư công trên trang thông tin điện tử của Sở Tài chính.

Quang Lộc
Ý kiến của bạn
Đề xuất thành lập Quỹ Đầu tư, hỗ trợ đổi mới sáng tạo quốc gia Đề xuất thành lập Quỹ Đầu tư, hỗ trợ đổi mới sáng tạo quốc gia

Bộ Kế hoạch và đầu tư đề xuất thành lập Quỹ Đầu tư, hỗ trợ đổi mới sáng tạo quốc gia nhằm bổ sung nguồn lực đầu tư và hỗ trợ các doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp.