Hà Nội: Ban hành Kế hoạch nhằm khắc phục những hạn chế trong thực hiện và giải ngân vốn đầu tư

Địa phương
08:31 PM 06/03/2023

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa ký ban hành Kế hoạch số 66/KH-UBND về khắc phục những hạn chế trong thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công của thành phố được chỉ ra sau Hội nghị kiểm điểm công tác năm 2022, đẩy nhanh thực hiện Kế hoạch đầu tư công năm 2023.

Kế hoạch nêu rõ, tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để khắc phục tồn tại, hạn chế: Thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công chậm ở cấp thành phố và cấp huyện. Việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án và giải ngân vốn đầu tư công là một nhiệm vụ trọng tâm, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thu hút đầu tư phục vụ phát triển toàn diện kinh tế xã hội.

Cùng với đó, thành phố hoàn thành 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 kéo dài sang năm 2023; phấn đấu hoàn thành giải ngân hết Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 theo quy định của Luật Đầu tư công. Đồng thời, bảo đảm mục tiêu, chất lượng hiệu quả sử dụng vốn theo đúng quy định của pháp luật; xác định rõ nhiệm vụ, giải pháp của từng cơ quan, đơn vị, chủ đầu tư: Phân công rõ trách nhiệm chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, thực hiện.

Hà Nội: Ban hành Kế hoạch nhằm khắc phục những hạn chế trong thực hiện và giải ngân vốn đầu tư - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

UBND thành phố yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã và các chủ đầu tư chịu trách nhiệm toàn diện về việc thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Tỷ lệ giải ngân của các sở, ban, ngành, các địa phương, các chủ đầu tư đến hết niên độ ngân sách năm 2023 không đạt tối thiểu 90% kế hoạch được giao là một trong các tiêu chí để xem xét, đánh giá, xếp loại hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ và việc không hoàn thành nhiệm vụ 2 năm liên tiếp là một trong những trường hợp để xem xét miễn nhiệm cán bộ theo quy định tại Quyết định số 41-QĐ/TƯ ngày 3/11/2021 của Ban Chấp hành Trung ương.

UBND thành phố đề nghị các chủ đầu tư xây dựng kế hoạch giải ngân cụ thể và cam kết với thành phố tiến độ giải ngân của từng dự án, từng quý và chịu trách nhiệm toàn diện trước thành phố kết quả giải ngân các dự án, gửi kế hoạch về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 6/3/2023.

Song song đó, nâng cao trách nhiệm, tính chủ động, quyết liệt, năng lực trong triển khai thực hiện dự án và giải ngân vốn đầu tư công. Định kỳ giao ban tháo gỡ khó khăn, vướng mắc…

Điều chuyển vốn từ các dự án chậm hoàn thiện thủ tục đầu tư, các dự án chậm triển khai, giải ngân, không khắc phục được các vướng mắc sang các dự án có khả năng thực hiện, hấp thụ vốn tốt hơn. Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ; kiểm soát chặt chẽ việc thanh, quyết toán vốn đầu tư; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong đầu tư công.

Quang Lộc
Ý kiến của bạn
Đến giữa tháng 7, cả nước xuất siêu gần 12 tỷ USD Đến giữa tháng 7, cả nước xuất siêu gần 12 tỷ USD

Từ đầu năm đến giữa tháng 7/2024, xuất nhập khẩu hàng hóa nước ta đạt hơn 402 tỷ USD, trong đó xuất khẩu hơn 207 tỷ USD, nhập khẩu 195 tỷ USD, cán cân thương mại xuất siêu 11,87 tỷ USD.