Hà Nội: Ban hành quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022- 2025

Chính sách
04:13 PM 08/09/2021

Mới đây, UBND TP Hà Nội đã ban hành Quyết định số 13/2021/QĐ-UBND quy định chuẩn nghèo đa chiều của Thành phố Hà Nội giai đoạn 2022 - 2025. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 16/9/2021.

Chuẩn nghèo đa chiều được xây dựng theo hướng sử dụng kết hợp cả chuẩn nghèo về thu nhập và mức độ thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản. Theo đó, UBND TP Hà Nội quy định rõ 2 tiêu chí đo lường nghèo đa chiều, áp dụng trên địa bàn thành phố bao gồm tiêu chí thu nhập và tiêu chí mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản.

Hà Nội: Ban hành quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022- 2025 - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Xét về Tiêu chí thu nhập đo lường nghèo đa chiều ở khu vực nông thôn là 2 triệu đồng/người/tháng; khu vực thành thị là 2,5 triệu đồng/người/tháng.

Xét về Tiêu chí mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản sẽ bao gồm 6 dịch vụ xã hội cơ bản, gồm: việc làm; y tế; giáo dục; nhà ở; nước sinh hoạt và vệ sinh; thông tin. Cụ thể, các chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản (12 chỉ số), là: Việc làm; người phụ thuộc trong hộ gia đình; dinh dưỡng; bảo hiểm y tế; trình độ giáo dục của người lớn; tình trạng đi học của trẻ em; chất lượng nhà ở; diện tích nhà ở bình quân đầu người; nguồn nước sinh hoạt; nhà tiêu hợp vệ sinh; sử dụng dịch vụ viễn thông; phương tiện phục vụ tiếp cận thông tin.

Căn cứ vào tiêu chí đo lường nghèo đa chiều, thì ở khu vực nông thôn, chuẩn hộ nghèo là hộ gia đình có mức thu nhập từ 2 triệu đồng/người/tháng trở xuống và thiếu hụt từ 3 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản trở lên.

Còn ở khu vực thành thị, chuẩn hộ nghèo là hộ gia đình có mức thu nhập từ 2,5 triệu đồng/người/tháng trở xuống và thiếu hụt từ 3 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản trở lên.

Chuẩn hộ cận nghèo ở khu vực nông thôn là hộ gia đình có mức thu nhập từ 2 triệu đồng/người/tháng trở xuống và thiếu hụt dưới 3 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản. Ở khu vực thành thị, chuẩn hộ cận nghèo là hộ gia đình có mức thu nhập từ 2,5 triệu đồng/người/tháng trở xuống và thiếu hụt dưới 3 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản.

Chuẩn hộ có mức sống trung bình ở khu vực nông thôn là hộ gia đình có thu nhập từ trên 2 triệu đồng đến 3 triệu đồng/người/tháng. Ở khu vực đô thị, chuẩn hộ có mức sống trung bình là hộ gia đình có thu nhập từ trên 2,5 triệu đồng đến 4 triệu đồng/người/tháng.

Chuẩn hộ nghèo, chuẩn hộ cận nghèo, chuẩn hộ có mức sống trung bình là căn cứ để đo lường và giám sát mức độ thiếu hụt về thu nhập, các dịch vụ xã hội cơ bản của người dân, làm cơ sở xác định đối tượng để thực hiện các chính sách giảm nghèo, an sinh xã hội. Đó cũng là căn cứ để các cơ quan, đơn vị chức năng hoạch định chính sách phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2022-2025.

Đối tượng áp dụng là những hộ gia đình đăng ký thường trú tại thành phố Hà Nội; Các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân tham gia công tác giảm nghèo và an sinh xã hội. Hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình theo chuẩn quy định tại Quyết định này, được cấp có thẩm quyền công nhận, được hưởng các chính sách hỗ trợ theo quy định của Chính phủ và của TP kể từ ngày 01/01/2022.

Huyền My (T/h)
Ý kiến của bạn
Cải cách tạo điểm tựa thúc đẩy phát triển doanh nghiệp Cải cách tạo điểm tựa thúc đẩy phát triển doanh nghiệp

Chia sẻ tại Hội nghị "Triển khai Nghị quyết số 02/NQ-CP: Cải cách tạo điểm tựa thúc đẩy phát triển doanh nghiệp", sáng 29/2, đại diện Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương nhấn mạnh cần khơi dậy động lực, tạo áp lực thường xuyên và sự đồng hành nhiều bên để thúc đẩy doanh nghiệp phát triển.