Hà Nội: Chỉ thị 09 cùng sự quyết tâm phòng, chống thiên tai, sự cố và tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn 2021 đảm bảo hiệu quả cao

Xã hội
10:19 AM 19/04/2021

Phòng, chống thiên tai, sự cố và tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của toàn Đảng, toàn dân, của cả hệ thống chính trị; trong đó, hoạt động này trên địa bản thành phố Hà Nội được coi là vai trò nòng cốt. Vì thế, năm 2021 Hà Nội tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác này, với sự quyết tâm cùng các giải pháp quyết liệt nhằm đảm bảo hiệu quả cao phòng, chống thiên tai, sự cố và tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn.

Ngày 5/4/2021, UBND thành phố Hà Nội đã có Chỉ thị số 09/CT-UBND về công tác phòng, chống thiên tai, sự cố và tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn 2021 trên địa bàn thành phố. Theo đó, chỉ thị đã phân tích rõ tình hình hiện tại, những vấn đề cần tập trung triển khai liên quan đến tình hình thiên tai, sự cố và hoạt động phòng, chống, tìm kiếm cứu nạn thời gian qua và lộ trình gần trong năm 2021.

photo-1618801079788

Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Hà Nội phối hợp với huyện Mê Linh tổ chức diễn tập xử lý sự cố đê. Ảnh tư liệu.

Những năm gần đây, tình hình thiên tai ở nước ta diễn biến ngày càng phức tạp, cực đoan, bt thường. Năm 2020, thiên tai đã xảy ra liên tiếp với mức độ nghiêm trọng ở hầu khắp các vùng, miền trên cả nước, gây tổn thất nặng nề về người và tài sản, ảnh hưởng lớn đến môi trường, đời sống, sản xuất của nhân dân và phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương. Năm 2021, theo dự báo của cơ quan Khí tượng thủy văn Quốc gia, thiên tai sẽ có những diễn biến cực đoan, khó lường; bên cạnh đó, tình hình dịch bệnh, ô nhiễm môi trường vẫn din ra phức tp.

Để chủ động phòng, chống, ứng phó, khắc phục kịp thời, hiệu quả, hạn chế đến mức thp nht thiệt hại do sự c, thiên tai gây ra, bảo vệ người, tài sản của Nhà nước và nhân dân, n định đời sống, sản xuất của nhân dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần phát triển kinh tế - xã hi bền vững, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội chỉ thị các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị trên địa bàn Thành phố một số điều sau:

Quán triệt và tổ chức thực hiện đúng, hiệu quả các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch, chương trình, kế hoạch, đề án của Trung ương và Thành phố về lĩnh vực phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cu nạn.

photo-1618801081097

Đồng chí Chu Ngọc Anh – Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội.

Tổ chức tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020; kiện toàn bộ máy Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn, phân công cụ thể trách nhiệm từng thành viên phụ trách lĩnh vực, địa bàn. Tổ chức triển khai thu, quản lý, sử dụng Quỹ Phòng, chống thiên tai đúng quy định.

Xây dựng Kế hoạch, Phương án phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021 cụ thể, sát thực tế của địa phương, đơn vị. Theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, thiên tai; tập trung chỉ đạo thực hiện theo thẩm quyền, kịp thời tham mưu, báo cáo, triển khai công tác phòng, chống, ng phó, khắc phục hậu quả sự cố, thiên tai theo phương châm "4 tại chỗ" trên địa bàn Thành phố.

Kiểm tra rà soát các khu vực nguy hiểm, các trọng điểm xung yếu, nhất là các khu vực có nguy cơ cao về sạt lở đất, lũ quét, ngập lụt ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn dân cư để chủ động sơ tán, di dời khi có thiên tai. Thường xuyên tổ chức kiểm tra, đánh giá hiện trạng đê, kè, cống, hồ đập và các công trình phòng chống thiên tai để kịp thời phát hiện hư hỏng, chủ động sửa chữa, khắc phục đảm bảo an toàn công trình.

Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn để toàn thể nhân dân biết, chủ động phòng, chống, ứng phó theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn; tổ chức diễn tập phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn tại địa phương, đơn vị; tập huấn nâng cao trình độ, năng lực cho đội xung kích phòng, chống thiên tai cấp xã và các lực lượng làm công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn để đáp ứng yêu cầu đề ra.

Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Thành phố thường xuyên tham mưu giúp UBND Thành phố chỉ đạo, chỉ huy, điều hành kịp thời, hiệu quả công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn Thành phố, đặc biệt trong tình hình biến đổi khí hậu và dịch bệnh phức tạp hiện nay.

Ngoài ra, Chỉ thị 09 của UBND thành phố Hà Nội cũng giao rõ nhiệm vụ, trách nhiệm đối với cụ thể các sở, ngành Thành phố, theo chức năng, nhiệm vụ, có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, phương án, tổ chức chuẩn bị sẵn sàng, đầy đủ các điều kiện đảm bảo thực hiện phương án phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thuộc lĩnh vực quản lý của sở, ngành, đơn vị.

Năm 2020, Thành ủy, HĐND, UBND và Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố đã chỉ đạo sâu sát, quyết liệt công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn... UBND và Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các cấp đã chủ động triển khai các hoạt động giảm nhẹ thiên tai. Tuy nhiên, công tác phòng ngừa, ứng phó thiên tai của Hà Nội còn một số hạn chế, khó khăn. Cụ thể, một số địa phương, đơn vị còn tư tưởng chủ quan: Xây dựng phương án phòng, chống thiên tai chưa cụ thể, sát thực tế, nhất là ở những khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, lũ rừng ngang, sạt lở đất. Vẫn còn tình trạng địa phương để xảy ra tình trạng xâm hại công trình đê điều, thủy lợi nhưng chưa xử lý hoặc xử lý thiếu kiên quyết, triệt để...

Lê Tuấn
Ý kiến của bạn
Vay tiêu dùng thấp nhất 5 năm qua Vay tiêu dùng thấp nhất 5 năm qua

Năm ngoái, tín dụng vay kinh doanh tăng hơn 35%, còn tiêu dùng chỉ thêm 1% - mức thấp nhất 5 năm qua. Điều này cho thấy, người dân không có nhu cầu vay mua nhà đất.