Hà Nội: Có thêm 11 điểm giới thiệu, bán sản phẩm OCOP trước ngày 10/10

Doanh nghiệp - Doanh nhân
09:22 AM 04/09/2020

Hà Nội tiến hành đưa vào khai trương, vận hành 11 điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP gắn với làng nghề tại các địa phương trước 10/10/2020.

Theo Sở Công Thương Hà Nội, Sở đã có công văn đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo kết nối sản phẩm vào điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP năm 2020 và đăng ký kế hoạch phát triển điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP năm 2021.

Đây là chương trình phát triển kinh tế khu vực nông thôn theo hướng phát triển nội lực và gia tăng giá trị; là giải pháp, nhiệm vụ trong triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Trọng tâm của chương trình OCOP là phát triển sản phẩm nông nghiệp, phi nông nghiệp, dịch vụ có lợi thế ở mỗi địa phương theo chuỗi giá trị, do các thànhphần kinh tế tư nhân (doanh nghiệp, hộ sản xuất) và kinh tế tập thể thực hiện.

Hà Nội: Có thêm 11 điểm giới thiệu, bán sản phẩm OCOP trước ngày 10/10

Hà Nội: Có thêm 11 điểm giới thiệu, bán sản phẩm OCOP trước ngày 10/10

Để thực hiện tốt công tác quảng bá, kết nối sản phẩm OCOP vào các điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP; đồng thời, xây dựng kế hoạch phát triển điểm bán năm 2021, Sở Công Thương đề nghị Uỷ ban nhân dân các quận, huyện, thị xã quan tâm, triển khai các nhiệm vụ, cụ thể. Trong đó, năm 2020, thành phố Hà Nội dự kiến khai trương 11 điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP vào trước dịp Giải phóng Thủ đô (ngày 10/10).

Cùng với đó, Sở Công Thương cũng đề nghị Uỷ ban nhân dân các quận, huyện, thị xã có sản phẩm OCOP và sản phẩm đang xây dựng OCOP giao phòng kinh tế hướng dẫn các chủ thể chủ động liên hệ, làm việc với đầu mối 11 điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP đưa vào khai trương trong năm 2020 để thống nhất phương thức quảng bá, kết nối sản phẩm OCOP của địa phương tại các điểm quảng bá và bán sản phẩm.

Về kế hoạch phát triển điểm bán trong năm 2021, Sở Công Thương đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã giao phòng kinh tế chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, vận động các đơn vị, chủ thể OCOP có mặt bằng, cửa hàng, vị trí phù hợp để xây dựng, phát triển điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP tại địa phương. Các quận, huyện, thị xã đưa vào kế hoạch kinh phí thực hiện nhiệm vụ năm 2021, đề xuất xây dựng, đưa vào hoạt động tối thiểu 2 điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP trong năm 2021.

TG
Ý kiến của bạn
Bình luận