Hà Nội dẫn đầu trong chỉ số giáo dục, vậy GNI bình quân đầu người xếp thứ bao nhiêu?

Giáo dục
09:32 AM 07/01/2022

Theo báo cáo Chỉ số phát triển con người của Việt Nam giai đoạn 2016-2020 được Tổng cục thống kê đưa ra vào ngày 6/1 mới đây, Hà Nội là thành phố duy nhất luôn dẫn đầu về chỉ số giáo dục của cả nước.

Xét về chỉ số giáo dục, năm 2020 so với năm 2016 thì số năm đi học bình quân của cả nước đều tăng. Một trong những lý do đó là số năm đi học bình quân của nữ tăng nhanh hơn số năm đi học bình quân của nam. Tình trạng bất bình đẳng trong tiếp cận giáo dục nam và nữ dần được thu hẹp. Số năm đi học bình quân của nữ tăng từ 8 năm lên 8,6 năm. Trong đó số năm đi học bình quân của nam tăng từ 9,1 năm lên 9,4 năm.

Chỉ số giáo dục của các đô thị lớn hoặc trung tâm công nghiệp, dịch vụ thường lớn hơn chỉ số giáo dục chung của cả nước, năm 2020 chỉ số giáo dục chung của cả nước là 0,64. Địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới có Chỉ số giáo dục thấp. Điều này phản ánh tình trạng bất bình đẳng về tiếp cận dịch vụ giáo dục ít được cải thiện.

Hà Nội dẫn đầu trong chỉ số giáo dục, vậy GNI bình quân đầu người xếp thứ bao nhiêu? - Ảnh 1.

Chỉ số giáo dục của 5 địa phương cao nhất và chỉ số GNI/người tương ứng. Nguồn: Tổng cục thống kê

Hà Nội là thành phố có chỉ số giáo dục đứng đầu liên tục trong giai đoạn 2016-2020. TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Hải Phòng là các thành phố trực thuộc Trung ương luôn nằm trong danh sách 5 địa phương cho chỉ số giáo dục cao nhất cả nước. Riêng Hưng Yên mới bước vào top 5 từ năm 2020.

Bên cạnh chỉ số giáo dục, chỉ số thu nhập được tính từ Tổng thu nhập quốc gia (GNI) theo sức mua tương đương (PPP) để đánh giá mức sống của người dân theo từng địa phương. Báo cáo đã tính GNI bình quân đầu người (GNI/người) theo USD – PPP của các địa phương giai đoạn 2016 – 2020 dựa trên cơ sở GRDP theo giá hiện hành.

GNI/người năm 2020 của tất cả các địa phương đều có xu hướng tăng theo từng năm. Trong khi GNI/người năm 2020 của một số địa phương tăng ở mức cao thì vẫn có một số địa phương có tốc độ tăng chậm lại.

Kể từ năm 2016 đến 2020, Hải Phòng có tốc độ tăng cao nhất, tăng gấp 1,74 lần. Bên cạnh đó thì Bà Rịa – Vũng Tàu là địa phương chỉ tăng 8,51% với tốc độ tăng bình quân mỗi năm là 2,06%.

Hà Nội dẫn đầu trong chỉ số giáo dục, vậy GNI bình quân đầu người xếp thứ bao nhiêu? - Ảnh 2.

GNI bình quân đầu người của nhóm 5 địa phương đạt cao nhất năm 2020. Nguồn: Tổng cục thống kê

Khoảng cách giữa các địa phương có Chỉ số thu nhập đạt mức cao với các địa phương có Chỉ số thu nhập thấp chênh lệch khá lớn. Thoe dữ liệu từ Tổng cục thống kê, chỉ có 1 thành phố nằm trong 5 thành phố trực thuộc TW có GNI/người nằm trong nhóm cao nhất cả nước, đó chính là TP. Hồ Chí Minh. Bà Rịa – Vũng Tàu có GNI/người cao nhất, tiếp sau đó là Bình Dương và Quảng Ninh.

Hà Nội tuy có chỉ số giáo dục cao nhất nhưng GNI/người chỉ xếp thứ 7 trên phạm vi toàn quốc. Tính từ năm 2016 đến 2020, Hà Nội chưa một lần nằm trong top 5 những tỉnh, thành phố có GNI/người cao nhất cả nước.

Bình Minh
Ý kiến của bạn