Hà Nội đạt 43,9603 điểm, thuộc nhóm cao về Chỉ số PAPI năm 2023

Địa phương
03:01 PM 02/04/2024

Chỉ số tổng hợp PAPI năm 2023 của Hà Nội đạt 43,9603 điểm. Với kết quả này, Hà Nội dẫn đầu các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và nằm trong nhóm “cao”.

Đây là thông tin được đưa ra tại Hội nghị công bố Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh - PAPI 2023 diễn ra sáng 2/4 tại Hà Nội, do Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam chủ trì tổ chức.

Hà Nội đạt 43,9603 điểm, thuộc nhóm cao về Chỉ số PAPI năm 2023- Ảnh 1.

Hội nghị công bố Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh - PAPI 2023.

Hà Nội có 4 chỉ số nội dung nằm trong nhóm điểm cao gồm: “Tham gia của người dân ở cấp cơ sở”, đạt 5,4275 điểm; “Công khai, minh bạch trong việc ra quyết định ở địa phương”, đạt 5,6707 điểm; “Cung ứng dịch vụ công”, đạt 7,8486 điểm; “Quản trị điện tử”, đạt 3,9728 điểm. 

1 chỉ số nội dung nằm trong nhóm “Trung bình cao” là “Trách nhiệm giải trình với người dân”, đạt 4,2760 điểm; 2 chỉ số nội dung nằm trong nhóm điểm “Trung bình thấp” là “kiểm soát tham nhũng trong khu vực công”, đạt 6,7348 điểm; “thủ tục hành chính công cấp tỉnh”, đạt 7,1611 điểm. 

1 chỉ số nội dung nằm trong nhóm “thấp” là “Quản trị môi trường cấp tỉnh”, đạt 2,8688 điểm.

Trước đó, Chỉ số PAPI 2022 của Hà Nội có 2 chỉ số nội dung nằm trong nhóm “cao” gồm: “Tham gia của người dân ở cấp cơ sở”, đạt 5,8254 điểm, “công khai trong việc ra quyết định với người dân”, đạt 5,7770 điểm. 4 chỉ số nội dung nằm trong nhóm “trung bình cao” gồm: “Trách nhiệm giải trình với người dân”, đạt 4,3707 điểm; “kiểm soát tham nhũng trong khu vực công”, đạt 6,8007; “thủ tục hành chính công”, đạt 7,3101 điểm; “quản trị điện tử”, đạt 3,6578 điểm. 1 chỉ số nội dung nằm trong nhóm “trung bình thấp” là “cung ứng dịch vụ công” đạt 7,2294 điểm; 1 chỉ số nội dung nằm trong nhóm “thấp” là “quản trị môi trường”, đạt 2,9338 điểm.

So với năm 2022, Chỉ số PAPI 2023 của Hà Nội tăng 0,0554 điểm (năm 2022 đạt 43,9049 điểm).

PAPI đo lường 8 chỉ số nội dung: tham gia của người dân ở cấp cơ sở; công khai; công khai, minh bạch trong việc ra quyết định ở địa phương; trách nhiệm giải trình với người dân; kiểm soát tham nhũng trong khu vực công; thủ tục hành chính công; cung ứng dịch vụ công; quản trị môi trường; và quản trị điện tử.

Chỉ số PAPI là sản phẩm của hoạt động hợp tác nghiên cứu giữa Trung tâm Nghiên cứu Phát triển và Hỗ trợ Cộng đồng (CECODES), Công ty Phân tích Thời gian thực (RTA) và Chương trình Phát triển Liên Hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam, với sự hỗ trợ trong điều phối khảo sát thực địa của các cơ quan trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc từ Trung ương đến cơ sở từ năm 2009.

Năm 2023 là năm thứ 15 PAPI được tiến hành tại Việt Nam, với mục tiêu góp phần cải thiện hiệu quả phục vụ nhân dân của chính quyền địa phương, thông qua việc: Tạo cơ hội cho người dân tham gia đánh giá hiệu quả hoạt động của chính quyền, vận động chính quyền cải thiện cung cách phục vụ nhân dân; thúc đẩy việc tự đánh giá để đổi mới, tạo tập quán cạnh tranh lành mạnh và văn hóa học hỏi kinh nghiệm giữa các chính quyền địa phương.

Huyền My (t/h)
Ý kiến của bạn
Vietnam Airlines mở bán tăng cường hơn 2.000 chuyến bay đêm dịp nghỉ lễ Vietnam Airlines mở bán tăng cường hơn 2.000 chuyến bay đêm dịp nghỉ lễ

Vietnam Airlines mở bán tăng cường vé của 2.000 chuyến bay khai thác từ sau 21h hằng ngày trong dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5 và cao điểm hè sắp tới, trên các đường bay giữa Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Nha Trang, Quy Nhơn…