Hà Nội đặt mục tiêu đến năm 2025 thu hút 300 nhà đầu tư mạo hiểm và 1.500 doanh nghiệp startup

Đầu tư và Tiếp thị
11:17 AM 17/09/2022

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 3359/QĐ-UBND ngày 15/9/2022 về việc phê duyệt Đề án “Xây dựng nền tảng số hóa đầu tư đổi mới sáng tạo”.

Đề án "Xây dựng nền tảng số hóa đầu tư đổi mới sáng tạo" được ban hành nhằm cụ thể hóa các nội dung của Chương trình số 07 CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn TP Hà Nội giai đoạn 2021-2025. Tạo điều kiện kết nối các nhà đầu tư mạo hiểm, đầu tư thiên thần có quy mô, uy tín trong nước và quốc tế có cơ hội hợp tác với các doanh nghiệp trong và ngoài nước quan tâm, hỗ trợ cho các ý tưởng, dự án khởi nghiệp của thanh niên Thủ đô.

Hà Nội đặt mục tiêu đến năm 2025 thu hút 300 nhà đầu tư mạo hiểm và 1.500 doanh nghiệp startup - Ảnh 1.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Đề án xác định rõ những chỉ tiêu, nội dung, nhiệm vụ, trọng tâm để làm cơ sở cho các sở, ban ngành; UBND các quận, huyện, thị xã; các trường đại học, học viện, cao đẳng; Thành đoàn Hà Nội tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ được đề ra trong Đề án; đặc biệt chú trọng tính sáng tạo, tiên phong, đột phá và kết nối của đoàn viên, thanh niên, các doanh nhân trẻ trong thực hiện nhiệm vụ.

Đề án đặt mục tiêu cụ thể, tới năm 2025 thu hút 300 nhà đầu tư mạo hiểm và 1500 doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (startup) khu vực Đông Nam Á tham gia Nền tảng số hóa đầu tư đổi mới sáng tạo của thanh niên. Phấn đấu đến năm 2025 hỗ trợ ít nhất cho 200 doanh nghiệp startup của người Việt Nam; thực hiện 500 kết nối đầu tư trị giá 1 tỷ USD cho các startup khu vực; hỗ trợ vay vốn 1.000 tỷ đồng cho thanh niên, khởi nghiệp, lập nghiệp, làm kinh tế.

Về cách thức hoạt động, thiết lập Nền tảng số hóa đầu tư mạo hiểm đổi mới sáng tạo với mục tiêu trở thành một hệ thống dữ liệu và vận động tài chính hướng đến các doanh nghiệp khởi nghiệp trẻ Việt Nam, cho phép các doanh nghiệp kết nối với các nhà đầu tư mạo hiểm trong và ngoài nước để thiết lập các thương vụ đa phương nhằm vận động vốn cho doanh nghiệp.

Nền tảng cần bảo đảm một số tính năng cốt lõi như: Tổng hợp thông tin và định vị giao tiếp giữa doanh nghiệp trẻ và các nhà đầu tư; tạo dựng nên những nhà sáng lập và một cộng đồng những nhà đầu tư mạo hiểm; liên tục cập nhật hệ thống các thỏa thuận và thương lượng trên một nền tảng tập trung và cực kỳ dễ kiểm soát và ứng dụng; thu thập thông tin thông qua các cuộc thi khởi nghiệp; nền tảng là cầu nối giữa các nhà khởi nghiệp và nhà đầu tư thiên thần nhằm kết nối ý tưởng và gọi vốn đầu tư một cách dễ dàng và hiệu quả trên không gian số…

Nền tảng hoạt động theo mô hình dự kiến sẽ khởi đầu với 4 bộ phận và 15 nhân sự vào năm 2022, vận hành theo hình thức quản trị tư nhân với nguồn kinh phí xã hội hóa 100%. Các bộ phận sẽ dần được cơ cấu lại trong 4 năm triển khai Đề án để bảo đảm được chức năng và hiệu quả của cả hệ thống. Đến năm 2025, nền tảng dự kiến có 6 bộ phận và từ 36-38 nhân sự…

Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh TP Hà Nội chủ trì triển khai thực hiện Đề án. Hằng năm, xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án, khảo sát, lựa chọn các ý tưởng, mô hình tiêu biểu, có tính khả thi cao để đưa lên nền tảng.

Nam Dương
Ý kiến của bạn
Lãnh đạo nhiều nước chia buồn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần Lãnh đạo nhiều nước chia buồn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần

Được tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, lãnh đạo nhiều nước đã gửi điện/thư chia buồn đến Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Nhân dân Việt Nam.