Hà Nội đặt mục tiêu thu hút vốn FDI từ 6 - 8 tỷ USD/năm

Đầu tư và Tiếp thị
10:46 AM 20/04/2021

Hà Nội đặt mục tiêu giai đoạn 2021-2025 thu hút từ 30-40 tỷ USD (6-8 tỷ USD/năm) vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI); vốn thực hiện khoảng 20-30 tỷ USD (4-6 tỷ USD/năm).

Ngày 19/4, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh đã có buổi làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội về việc thực hiện nhiệm vụ 3 tháng đầu năm 2021 và công tác trọng tâm trong thời gian tới.

Báo cáo tại cuộc họp, ông Vũ Duy Tuấn, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư cho biết thực hiện Nghị quyết 50-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 58/NQ-CP của Chính phủ, Hà Nội đặt mục tiêu giai đoạn 2021-2025 thu hút từ 30-40 tỷ USD (6-8 tỷ USD/năm) vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI); vốn thực hiện khoảng 20-30 tỷ USD (4-6 tỷ USD/năm). 

Trong giai đoạn 2016-2020, Hà Nội có thêm 3.113 dự án đầu tư nước ngoài, vốn đăng ký 26,5 tỷ USD, gấp 4,2 lần giai đoạn 2011-2015, trung bình đạt 5,3 tỷ USD/năm; vốn đầu tư đăng ký còn hiệu lực 46,8 tỷ USD; vốn giải ngân khoảng 28,5 tỷ USD. 

Hà Nội đặt mục tiêu thu hút vốn FDI từ 6 - 8 tỷ USD/năm - Ảnh 1.

Ảnh mịnh họa. Nguồn: Internet

Về kế hoạch đầu tư các công trình trọng điểm, đến nay, trên toàn địa bàn thành phố có 11/33 dự án hoàn thành theo mục tiêu ban đầu (tỷ lệ 33,33%); 15 dự án (12 dự án ngân sách và ODA, 3 dự án PPP) đang thi công xây dựng; 12 dự án (5 dự án ngân sách và ODA; 6 dự án PPP; 1 dự án xã hội hóa) đang chuẩn bị thực hiện và hoàn thiện thủ tục.  

Về đầu tư vốn ngoài ngân sách, đến ngày 31/3, trên địa bàn thành phố có 2.907 dự án, vốn đăng ký 1,65 triệu tỷ đồng, trong đó các đơn vị đã hoàn thành 967 dự án; chấm dứt hoạt động, thu hồi 182 dự án; dự án mới có chấp thuận triển khai, chưa thực hiện thủ tục đầu tư 466 dự án; đang triển khai 1.292 dự án (378 dự án chưa được giao đất, cho thuê đất; 977 dự án triển khai chậm tiến độ).  

Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội nhấn mạnh vai trò quan trọng của Sở Kế hoạch và Đầu tư trong tham mưu tổng hợp của thành phố. Trong giai đoạn 2021-2025, Hà Nội sẽ phải triển khai một khối lượng công việc rất nặng nề. Vì vậy, việc thực hiện hiệu quả nhiệm vụ năm 2021 sẽ tạo tiền đề quan trọng cho các năm tiếp theo và cho cả nhiệm kỳ. 

Trên tinh thần đó, UBND TP. Hà Nội đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư bám sát các chỉ tiêu, nhiệm vụ tại các nghị quyết, chương trình công tác của thành phố, từ đó tiếp tục chủ động tham mưu ban hành kế hoạch thực hiện, hoặc đề xuất UBND thành phố chỉ đạo các sở, ngành xây dựng các kế hoạch triển khai cụ thể. Đồng thời, yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư cần khẩn trương rà soát, đề xuất danh mục các công trình trọng điểm của thành phố theo hướng đưa vào danh mục những dự án lớn có ý nghĩa đối với Thủ đô, dự án thuộc lĩnh vực quan trọng có tính chất lan tỏa, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội và có tính khả thi cao trong giai đoạn 2021-2025.

Huyền My (Tổng hợp)
Ý kiến của bạn
Cước vận tải biển tăng, doanh nghiệp nhỏ dễ bị ảnh hưởng Cước vận tải biển tăng, doanh nghiệp nhỏ dễ bị ảnh hưởng

Các hãng tàu thường tăng cước vận tải với các đơn hàng nhỏ lẻ, thuê ngắn hạn. Còn với các chủ hàng lớn, chân hàng ổn định gần như không bị ảnh hưởng bởi biến động giá cước.