Hà Nội đặt mục tiêu xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, bền vững

Sự kiện
09:51 PM 09/07/2020

Thời gian qua, Bộ NN&PTNT và UBND TP Hà Nội đã phối hợp triển khai có hiệu quả các chương trình, nghị quyết, kế hoạch liên quan đến nông nghiệp và phát triển nông thôn, đưa ngành nông nghiệp Thủ đô đạt nhiều kết quả tích cực, đi đầu trong xây dựng nông thôn mới.

  Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Sửu trình bày báo cáo tại hội nghị

  Báo cáo về kết quả phối hợp giữa Bộ NN&PTNT và UBND TP Hà Nội do Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Nguyễn Văn Sửu trình bày cho thấy, triển khai các nội dung tại Thông báo số 165 TB/BNN-UBND ngày 15/3/2017, thời gian qua, hai bên đã có những quan tâm, chỉ đạo, phối hợp triển khai có hiệu quả các chương trình, nghị quyết, kế hoạch liên quan đến nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn TP.

  Trong đó, về cơ cấu lại ngành nông nghiệp thành phố giai đoạn 2019-2020, TP đã ban hành Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp với mục tiêu phát triển nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới (NTM) theo hướng phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, bền vững, thông minh, có sức cạnh tranh cao, nâng cao thu nhập, đời sống của người dân...; Đồng thời, triển khai các giải pháp để thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp.

  Theo đó, cơ cấu diện tích lúa được chuyển đổi sang trồng lúa chất lượng cao dự kiến đến hết năm 2020 đạt 60%. UBND TP đã ban hành Kế hoạch phát triển chăn nuôi bò thịt chất lượng cao trên địa bàn Hà Nội giai đoạn 2019-2020 nhằm phát triển 3 giống (bò hướng thịt BBB giới tính đực, bò thịt chất lượng cao Wayu, bò lai Charolais) với số lượng khoảng 5.100 bê thương phẩm và hàng năm cung cấp cho thị trường trên 3.000 tấn thịt bò chất lượng cao. Hình thành 60 vùng nuôi trồng thủy sản tập trung quy mô lớn với tổng diện tích 7.229ha (diện tích quy hoạch là 9.167ha).

  Dự kiến đến hết năm 2020, diện tích đưa vào nuôi trồng thủy sản đạt 22.900ha đến 24.000ha; sản lượng ước đạt 124.200 tấn và đáp ứng khoảng 45,0% nhu cầu sử dụng thực phẩm thủy sản của người dân Thủ đô; năng suất vùng nuôi thủy sản tập trung đạt 10-12 tấn/ha.

  Đối với công tác xây dựng NTM, TP đã tập trung chỉ đạo, đẩy mạnh các giải pháp để hoàn thành mục tiêu thực hiện Chương trình số 02-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội. Đến nay, có 353/382 xã đạt chuẩn NTM và dự kiến đến hết năm 2020 có 368/382 xã đạt chuẩn NTM (vượt 16,6% kế hoạch); 13 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; 6 huyện đạt chuẩn NTM. Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn năm 2019 đạt 51,5 triệu đồng.

  Về xây dựng các chuỗi sản xuất hàng hóa nông sản: Sở NN&PTNT Hà Nội và 21 tỉnh, TP trong Ban điều phối đã tích cực kết nối sản xuất, quản lý chất lượng và phát triển chuỗi cung ứng thực phẩm nông lâm thủy sản; xây dựng và phát triển 786 chuỗi, trong đó có 253 chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn được xác nhận theo tiêu chí của Bộ NN&PTNT. Riêng TP Hà Nội duy trì và phát triển 141 chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm; đã cấp giấy xác nhận chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn cho 8 cơ sở với 18 điểm kinh doanh thực phẩm của nhiều chuỗi nông sản an toàn được sản xuất trên địa bàn TP và các địa phương lân cận.

  Trong công tác phát triển hạ tầng thuỷ lợi, đê điều, TP đã chỉ đạo triển khai hoàn thành một số dự án nguồn vốn Trung ương như: Cải tạo, nâng cấp đê hữu Hồng huyện Đan Phượng; câng cấp đê Vân Cốc huyện Phúc Thọ và huyện Đan Phượng; xây dựng kè Thanh Am quận Long Biên; cải tạo, nạo vét lòng dẫn sông Đáy từ đập đáy đến Yên Nghĩa giai đoạn I. Tổ chức thực hiện, dự kiến cơ bản hoàn thành kế hoạch năm 2020 của 2 dự án trọng điểm: Dự án tiếp nước, cải tạo khôi phục sông Tích từ Lương Phú (xã Thuần Mỹ, huyện Ba Vì) và Dự án cải thiện hệ thống tiêu nước khu vực phía Tây TP Hà Nội (Trạm bơm tiêu Yên Nghĩa).

  Thời gian tới, Hà Nội đặt mục tiêu tổng quát, xây dựng nền nông nghiệp TP phát triển toàn diện theo hướng hiện đại, bền vững; sản xuất hàng hóa quy mô lớn, có năng suất, chất lượng, hiệu quả và khả năng cạnh tranh cao; xây dựng NTM có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội hiện đại; không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của dân cư nông thôn.

  Mục tiêu cụ thể tới năm 2025, phấn đấu tăng trưởng sản xuất nông nghiệp bình quân từ 2,5%/năm trở lên; phấn đấu đưa tỷ trọng giá trị sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao từ 70% trở lên trong tổng giá trị sản xuất nông nghiệp của TP.

  Phấn đấu đến năm 2025 TP có 100% các huyện, xã đạt chuẩn NTM, trong đó có ít nhất 1 huyện đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; 30% số xã đạt chuẩn NTM nâng cao và 15% số xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.

  Thu nhập của người dân khu vực nông thôn Thủ đô đạt 65 triệu đồng/người/năm trở lên; tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên đạt trên 95%; tỷ lệ hộ nghèo khu vực nông thôn còn dưới 1% (theo tiêu chí mới); tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước nước sạch theo tiêu chuẩn đô thị đạt từ 100%; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế ở các huyện, thị xã đạt 90% trở lên.

  Để làm được điều này, Hà Nội kiến nghị, đề xuất Bộ NN&PTNT hỗ trợ trong tổ chức sản xuất, cơ cấu lại ngành nông nghiệp; quy hoạch đê điều, phòng chống lũ; xây dựng chợ đầu mối quốc tế nông sản tại xã Yên Thường (huyện Gia Lâm); hỗ trợ, xúc tiến kêu gọi các đơn vị đầu tư chế biến sản phẩm gia súc, gia cầm; thúc đẩy chăn nuôi, tái đàn lợn; kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; phát triển các Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

  Hạnh Nguyên
  Ý kiến của bạn