Hà Nội đẩy mạnh công tác đảm bảo an toàn thực phẩm năm 2024

Địa phương
03:56 PM 29/02/2024

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 71/KH-UBND ngày 28/2/2024, về Tuyên truyền công tác An toàn thực phẩm thành phố Hà Nội năm 2024.

Kế hoạch nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các ngành, các cấp và các tầng lớp nhân dân trong thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về an toàn thực phẩm (ATTP); tầm quan trọng của công tác đảm bảo ATTP đối với việc bảo vệ sức khoẻ và quyền lợi người tiêu dùng, đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập kinh tế quốc tế của Thành phố.

UBND Thành phố yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã triển khai thực hiện nghiêm kế hoạch tuyên truyền công tác An toàn thực phẩm thành phố Hà Nội năm 2024 và báo cáo UBND Thành phố (qua Sở Thông tin và Truyền thông) để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông theo quy định.

Hà Nội đẩy mạnh công tác đảm bảo an toàn thực phẩm năm 2024- Ảnh 1.

UBND thành phố Hà Nội vừa có Kế hoạch về việc tuyên truyền công tác An toàn thực phẩm thành phố Hà Nội năm 2024. Ảnh minh họa.

Đồng thời, huy động sự tham gia phối hợp các cơ quan báo chí, truyền thông trên địa bàn Thành phố trong tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia vào các hoạt động bảo đảm chất lượng, vệ sinh ATTP.

Các cơ quan phối hợp tuyên truyền về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác an toàn thực phẩm; nội dung Chỉ thị số 17-CT/TW ngày 21/10/2022 của Ban Bí thư Trung ương về tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới; nội dung Chỉ thị số 10-CT/TU ngày 27/10/2016 của Thành uỷ Hà Nội về "Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng đối với vấn đề ATTP trong tình hình mới trên địa bàn Hà Nội" và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Thành phố.

Phổ biến kiến thức, kỹ năng thực hành đúng về ATTP cho người quản lý, người sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm và người tiêu dùng Thành phố nhằm hạn chế các vụ ngộ độc và các bệnh truyền nhiễm qua thực phẩm. Tuyên truyền nâng cao nhận thức của người tiêu dùng, không mua thực phẩm không rõ nguồn gốc và không đảm bảo chất lượng, vệ sinh ATTP.

Hà Nội đẩy mạnh công tác đảm bảo an toàn thực phẩm năm 2024- Ảnh 2.

UBND thành phố Hà Nội sẽ tập trung tuyên truyền trong các dịp cao điểm về ATTP như: Tháng hành động về ATTP, Tết Trung thu, Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán… Ảnh minh họa.

Tuyên truyền về thực trạng công tác ATTP và công tác triển khai thực hiện các giải pháp nhằm bảo đảm ATTP trên địa bàn Thành phố. Kịp thời cảnh báo các nguy cơ gây mất ATTP; thông tin công khai và đấu tranh với các hành vi vi phạm ATTP.  Tập trung tuyên truyền trong các dịp cao điểm về ATTP như: Tháng hành động về ATTP, Tết Trung thu, Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán…

Tuyên truyền các tấm gương điển hình của các đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân làm tốt công tác bảo đảm bảo ATTP, biểu dương kịp thời các điển hình tiên tiến, mô hình sản xuất, chế biến thực phẩm an toàn; đồng thời, có hình thức tôn vinh, khen thưởng đối với cá nhân phát hiện và cung cấp thông tin về sản xuất, kinh doanh thực phẩm không an toàn.

UBND quận, huyện, thị xã chỉ đạo hệ thống thông tin cơ sở tuyên truyền công tác triển khai đảm bảo ATTP trong các nhóm dân cư, phát huy các kênh thông tin cơ sở tại thôn, tổ dân phố qua mạng xã hội, loa nội bộ, bảng tin công cộng.

Vận động, khuyến khích người dân tích cực tham gia công tác đảm bảo ATTP; thông tin gương người tốt - việc tốt, điển hình tiên tiến, cách làm hay trong công tác đảm bảo ATTP trên địa bàn mình quản lý.

Các cơ quan báo chí, truyền thông, mạng xã hội, hệ thống thông tin cơ sở... chủ động thông tin công tác quản lý, triển khai đảm bảo ATTP; về kiến thức đảm bảo an toàn thực phẩm; ghi nhận, phản ánh công tác xử lý các hành vi vi phạm, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các trường hợp vi phạm về an toàn thực phẩm.

Mai Phương
Ý kiến của bạn