Hà Nội: Đẩy nhanh tiến độ đầu tư, xử lý các dự án chậm triển khai

Địa phương
03:11 PM 31/12/2022

Từ đầu nhiệm kỳ 2021 – 2026 đến nay, UBND Thành phố Hà Nội đã tập trung thực hiện nhiều biện pháp để giải quyết, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho các dự án chậm triển khai, tổ chức thực hiện nhiều biện pháp để xử lý kiên quyết đối với các trường hợp chây ỳ, chủ đầu tư không có năng lực.

Tăng cường thanh tra, kiểm tra, chấm dứt hoạt động dự án chậm tiến độ

Mới đây, UBND TP Hà Nội đã chỉ đạo các Sở, ngành Thành phố và UBND các quận, huyện, thị xã đã thực hiện rà soát, tập trung xây dựng kế hoạch, tổ chức các Đoàn thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm liên ngành và kết luận đối với từng dự án; trong quá trình thực hiện tiếp tục chủ động, tập trung hướng dẫn, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho các chủ đầu tư nhằm khắc phục vi phạm đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án; chủ động rà soát, kiểm tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các trường hợp vi phạm.

Khi thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm, chủ động hướng dẫn các chủ đầu tư thực hiện quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai (đặc biệt là các chính sách thay đổi sau khi có Luật Đất đai năm 2013); yêu cầu chủ đầu tư chủ động báo cáo, đánh giá giám sát dự án đầu tư theo quy định của pháp luật đầu tư; đồng thời làm rõ lý do, nguyên nhân, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn và có phương án xử lý phù hợp; tạo điều kiện cho chủ đầu tư có phương án, thời gian khắc phục khả thi góp phần ngăn chặn các vi phạm pháp luật về quản lý và sử dụng đất đai, thúc đẩy chủ đầu tư triển khai đầu tư xây dựng công trình.

Hà Nội đẩy nhanh tiến độ đầu tư, xử lý các dự án vốn ngoài ngân sách - Ảnh 1.

Sở TN&MT Hà Nội sẽ tiếp tục rà soát danh sách để đăng công khai, minh bạch thông tin đối với các dự án chậm tiến độ, chậm triển khai, vi phạm theo quy định của pháp luật. Ảnh: VGP/Minh Anh

Đến hết năm 2022, Hà Nội đã kiểm tra, xử lý 135 Dự án chưa được Nhà nước giao đất, cho thuê đất. Trong đó, có 11 Dự án đang triển khai theo tiến độ đã được phê duyệt, phê duyệt điều chỉnh; 12 Dự án được loại khỏi danh sách do trùng lặp, nhà đầu tư đề xuất nghiên cứu khi chưa có ý kiến của UBND Thành phố; 59 Dự án bị chấm dứt hoạt động dự án, dừng triển khai hoặc chấm dứt việc giao chủ đầu tư nghiên cứu lập quy hoạch theo quy định.

Có 3 Dự án đang được Tòa án nhân dân, cơ quan điều tra, thanh tra đang thụ lý, xử lý theo quy định. 31 Dự án Sở Kế hoạch và Đầu tư đang kiểm tra và đề xuất xử lý tiếp. 19 Dự án: Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức thanh tra để thiết lập hồ sơ làm cơ sở xem xét chấm dứt dự án theo quy định.

Các cơ quan hữu quan của Hà Nội đã xử lý 404 Dự án đã được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất. Trong đó, có 109 Dự án với tổng diện tích 326 ha đất có chủ đầu tư đã chủ động khắc phục các vi phạm; đưa ra khỏi danh sách các dự án chậm triển khai.

Có 44 Dự án với tổng diện tích 2.607 ha đất: UBND Thành phố xem xét thu hồi đất, bãi bỏ quyết định giao đất, cho thuê đất, chấm dứt hoạt động dự án (đã ban hành văn bản đối với 23 dự án, hiện đang hoàn thiện hồ sơ đối với 21 dự án còn lại).

Đặc biệt, có 85 Dự án với tổng diện tích 132 ha đất chậm tiến độ, chậm đưa đất vào sử dụng. Với những dự án này, UBND Thành phố quyết định gia hạn sử dụng đất 24 tháng và Chủ đầu tư phải nộp thêm cho Nhà nước khoản tiền tương ứng với mức tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với thời gian gia hạn 24 tháng (UBND Thành phố đã xác định số tiền tương ứng tiền sử dụng đất, tiền thuê đất với thời gian gia hạn 24 tháng với tổng số tiền 498 tỷ đồng).

Ngoài ra, có khoảng 160 dự án với tổng diện tích gần 4.000 ha đang trong giai đoạn đề xuất các biện pháp xử lý cụ thể đối với từng dự án tại từng kết luận thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm.

Hà Nội còn phân loại, phân công xử lý đối với 173 Dự án do UBND các quận, huyện, thị xã đề xuất mới, tiếp tục kiến nghị xử lý.

Ban hành Kế hoạch, khung tiêu chí xử lý đối với các dự án chưa được Nhà nước giao đất

Trong năm 2023, UBND Thành phố quyết tâm thực hiện có hiệu quả các biện pháp đẩy nhanh tiến độ đầu tư, tập trung xử lý từng bước, dứt điểm các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm tiến độ, chậm triển khai trên địa bàn thành phố Hà Nội.

UBND Thành phố tiếp tục chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng, ban hành Kế hoạch, khung tiêu chí xử lý đối với các dự án chưa được Nhà nước giao đất, cho thuê đất trong tháng 12/2022, tổ chức thực hiện dứt điểm xong trước ngày 31/5/2023, định kỳ báo cáo hàng tháng.

Thành phố giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp cùng các đơn vị có liên quan: Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch theo dõi, đôn đốc đối với các dự án chậm tiến độ, chậm đưa đất vào sử dụng đã được UBND Thành phố quyết định gia hạn sử dụng đất 24 tháng, tham mưu, báo cáo UBND Thành phố xử lý đối với từng trường hợp.

Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm rà soát, tham mưu UBND Thành phố báo cáo đề nghị HĐND Thành phố về việc bổ sung Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 08/4/2022 của HĐND Thành phố trong Quý I/2023 về biện pháp, nội dung thực hiện, tháo gỡ, giải quyết các vướng mắc, khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nội dung cần thiết, đưa đất vào sử dụng, khung tiêu chí xử lý đối với nhóm dự án có tính chất tương đồng để làm cơ sở cho các cấp, các ngành tiếp tục quyết liệt xử lý các dự án chậm triển khai theo hướng công khai, minh bạch, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật.

Sở Tài nguyên và Môi trường lập danh mục các dự án bị thu hồi đất, chấm dứt việc thu hồi đất, giao đất cho thuê đất, thu hồi, chấm dứt, dừng thực hiện; ban hành quy định về việc gia hạn sử dụng đất đối với các dự án vốn ngoài ngân sách mà đã hết thời gian gia hạn 24 tháng.

Tiếp tục giám sát, đôn đốc các Sở, ngành Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra và có kết luận đối với từng dự án để làm rõ nguyên nhân, đề xuất các giải pháp; quyết liệt xử lý dứt điểm, giải quyết triệt để các dự án chậm tiến độ, chậm triển khai đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật.

Thường xuyên rà soát, cập nhật kết quả thực hiện, khẩn trương hoàn thành việc đánh giá, hậu kiểm, thống kê, phân loại và xử lý từng dự án cụ thể theo hướng rõ người, rõ việc, rõ đầu mối, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ tham mưu UBND Thành phố tiếp tục chỉ đạo, phân công các Sở, ngành Thành phố và UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện, không báo cáo đề xuất chồng chéo các nội dung mà UBND Thành phố đã phân công, giao nhiệm vụ cho các đơn vị khác.

UBND TP Hà Nội yêu cầu các Chủ đầu tư chủ động phối hợp với các cấp, các ngành Thành phố để thực hiện; tập trung nguồn lực, khắc phục giải quyết các khó khăn, vướng mắc; cam kết đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án đầu tư theo đúng quy hoạch, dự án được phê duyệt, sử dụng đất đúng mục đích, chấp hành đầy đủ các quy định, đưa đất vào sử dụng hiệu quả đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật. Nghiêm túc thực hiện các quyết định xử lý vi phạm, thu hồi của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Nhật Hà
Ý kiến của bạn
Bình luận