Hà Nội: Điều chỉnh giá nước sạch là cần thiết và phù hợp thực tế

Kinh doanh
04:15 PM 08/05/2023

Hiện nay, chi phí cấu thành giá nước sạch như tiền lương, nhân công... tăng dẫn đến phải điều chỉnh giá nước sạch để vừa đảm bảo hài hòa lợi ích của người dân, doanh nghiệp, vừa khuyến khích các chủ thể sử dụng nước tiết kiệm...

Yêu cầu về sản lượng và chất lượng nước sạch ngày càng cao

Nước sạch sinh hoạt là một trong những nhu cầu thiết yếu quan trọng của nhân dân Thủ đô. Trong những năm qua, nhu cầu sử dụng nước sạch tại Hà Nội ngày một tăng do tốc độ đô thị hóa ngày càng nhanh của Hà Nội, dân số tăng nhanh do sự gia tăng cơ học, đời sống của người dân càng được nâng cao thì yêu cầu về sản lượng và chất lượng nước sạch ngày càng cao, trong khi nguồn nước ngầm ngày càng suy giảm và có dấu hiệu ô nhiễm, nguồn vốn đầu tư từ ngân sách còn rất hạn chế.

Hà Nội: Điều chỉnh giá nước sạch là cần thiết và phù hợp thực tế - Ảnh 1.

Nước sạch sinh hoạt là một trong những nhu cầu thiết yếu quan trọng của nhân dân Thủ đô. Ảnh min họa.

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã đặc biệt quan tâm cho lĩnh vực này, với chủ trương xã hội hóa phát triển hệ thống cấp nước. Hệ thống sản xuất và phân phối nước sạch sinh hoạt trên địa bàn thành phố được đầu tư bằng nhiều nguồn vốn như: Ngân sách nhà nước, vốn của doanh nghiệp nhà nước, nguồn vốn đầu tư ngoài ngân sách. 

Qua đó đã đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về nước sạch, khắc phục cơ bản tình trạng thiếu nước sạch sinh hoạt của các năm trước. Nguồn nước sạch đang từng bước chuyển từ khai khác nguồn nước ngầm sang sử dụng nguồn nước mặt đã từng bước đảm bảo nguồn cung và nâng cao chất lượng nước sạch.

Bên cạnh đó, giá tiêu thụ nước sạch thực hiện theo Quyết định số 38/2013/QĐ-UBND và Quyết định số 39/2013/QĐ-UBND, đến thời điểm năm 2023 đã thực hiện được 10 năm, giá cả các yếu tố đầu vào đã tăng lên và các cơ chế chính sách của Nhà nước cũng có nhiều thay đổi nên giá nước theo quy định đến thời điểm hiện nay đã cơ bản không đáp ứng được chi phí sản xuất kinh doanh theo quy định của các công ty cấp nước.

Mọi chi phí đều tăng

Cụ thể, các chi phí cấu thành giá nước sạch cơ bản đều tăng, như: Tiền lương tối thiểu vùng tăng từ 2.350.000 đồng/tháng (năm 2013) lên 4.680.000 đồng/tháng (bằng 199,14%), mức lương cơ sở tăng từ 1.150.000 đ/tháng lên 1.490.000 đ/người/tháng (bằng 129,56 %). Chi phí điện năng tăng, giá điện bình quân từ 1.437 lên 1.864 đồng/kwh (tăng 129,7%). Cùng với đó, các loại thuế, phí điều chỉnh tăng trong 10 năm qua như thuế Tài nguyên, cụ thể năm 2013 thuế tài nguyên khai thác nước ngầm quy định là 3% đến nay là 5%...

Dân số ngày càng tăng nhanh, đời sống của người dân càng được nâng cao kéo theo yêu cầu về sản lượng và chất lượng nước sạch ngày càng cao. Tuy nhiên hiện nay, việc khai thác nguồn nước ngầm bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố, do đó tại Quyết định số 554/QĐ-TTg ngày 6/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch cấp nước Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, trong đó quan điểm lập điều chỉnh quy hoạch là ưu tiên nguồn nước mặt, khai thác hợp lý nguồn nước ngầm.

Nhà máy nước mặt Sông Đuống. Ảnh: Công Thương

Nhà máy nước mặt Sông Đuống. Ảnh: Công Thương

Vì vậy, thành phố Hà Nội đã chủ trương bổ sung đơn vị cấp nguồn là Dự án nhà máy nước mặt sông Đà, Dự án Nhà máy nước mặt sông Đuống, Dự án Nhà máy nước mặt sông Hồng. Đồng thời Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Nội đã đầu tư cải tạo chuyển đổi Nhà máy nước Bắc Thăng Long Vân Trì từ sản xuất nước ngầm sang lưu thông nước mặt.

Trong 4 dự án thì Dự án Nhà máy nước mặt sông Đà đã triển khai cấp nước từ năm 2009 để cấp nguồn nước cho khu vực phía Tây Hà Nội, đến nay dự án đã nâng công suất từ 220.000 m3/ngày đêm lên 300.000 m3/ngày đêm; Dự án Nhà máy nước Bắc Thăng Long Vân Trì đã đi vào hoạt động với công suất đạt 150.000 m3/ngày đêm; Dự án Nhà máy nước mặt sông Hồng hiện trong giai đoạn triển khai dự án.

Từ tháng 1/2019, Dự án Nhà máy nước mặt sông Đuống đã đi vào hoạt động và bổ sung nguồn cấp cho Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Nội, Công ty Cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội và Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Đông, đến nay Dự án đã hoàn thành phân kỳ 2 giai đoạn 1 với công suất đạt 300.000 m3/ngày đêm.

Như vậy, với 3 nhà máy sản xuất nước sạch từ nguồn nước mặt thì công suất đến thời điểm năm 2022 đạt 750.000 m3/ngày đêm, chiếm 49% sản lượng nước sạch cung cấp cho thành phố. Việc bổ sung nguồn nước mặt sông Đuống, sông Đà, sông Hồng vào hệ thống cấp nước của các đơn vị lưu thông để cấp nước cho thành phố sẽ thực hiện theo lộ trình giảm dần lượng khai thác nước ngầm theo quy hoạch.

Điều chỉnh giá nước phù hợp thực tế và nhu cầu

So với thời điểm trước đây, cơ cấu nguồn nước mặt tăng lên, giảm khai thác nguồn nước ngầm. Khi thay nguồn nước mặt để bổ sung nguồn cấp cho các đơn vị và dần dần thay thế các nguồn giếng ngầm không đảm bảo chất lượng sẽ dẫn đến giá thành sản xuất và lưu thông nước sạch tăng do chi phí sản xuất nước mặt cao hơn chi phí sản xuất nước ngầm, vì vậy cộng hưởng làm giá thành sản xuất nước sạch tăng so với trước đây.

Trên cơ sở đó, dự thảo phương án điều chỉnh giá nước sạch sinh hoạt trên địa bàn thành phố đã thực hiện đúng quy định về xây dựng phương án giá, lộ trình điều chỉnh giá phù hợp với quy định, đảm bảo sự đồng thuận của các doanh nghiệp, hạn chế ảnh hưởng tới người dân và đối tượng sử dụng nước sạch có liên quan; có chính sách chỉ đạo kiểm tra chất lượng nước sạch và cơ chế hỗ trợ người dân thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách.

Hà Nội: Điều chỉnh giá nước sạch là cần thiết và phù hợp thực tế - Ảnh 3.

Ảnh minh họa.

Dự kiến lộ trình áp dụng trong năm 2023 và năm 2024, mức giá dự kiến tăng hàng năm được áp dụng cho các nhóm khách hàng: Hộ dân cư; Cơ quan hành chính sự nghiệp; Đơn vị sự nghiệp, phục vụ công ích; Doanh nghiệp sản xuất kinh doanh dịch vụ. Trong đó dự kiến, đối với các hộ dân cư với nhu cầu tiêu dùng nước thực tế tại Hà Nội ở khu vực nội thành đang ở mức đến 10m3 thì số tiền phải chi thêm khoảng 15.270 đồng/tháng.

Đối với các nhóm khách hàng có hoạt động sản xuất, kinh doanh dịch vụ thì mức giá nước tăng khoảng 20%, chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ trên tổng chi phí.

Tại dự thảo phương án giá nước sạch đã đánh giá các tác động của việc điều chỉnh giá nước sạch đối với các đối tượng sử dụng, trong đó việc điều chỉnh giá nước sạch xuất phát từ những nhu cầu thực tiễn, phù hợp với chủ trương của nhà nước về đẩy mạnh công tác quản lý cấp nước và tiêu thụ nước sạch và chủ trương xã hội hóa công tác sản xuất kinh doanh nước sạch.

Theo tính toán của liên ngành, phương án điều chỉnh giá nước nếu tính đến tác động đến chỉ số giá tiêu dùng (CPI) thì tăng khoảng 0,17%, không tác động lớn đến giá các loại hàng hoá, dịch vụ có liên quan.

Theo các cơ quan chức năng, việc xây dựng phương án điều chỉnh giá nước sạch sinh hoạt trên địa bàn thành phố là cần thiết, phù hợp với quy định của pháp luật, phù hợp với yêu cầu thực tế, khuyến khích sử dụng nước sạch tiết kiệm và chủ trương của nhà nước trong việc quản lý hoạt động sản xuất và kinh doanh nước sạch.

Minh An
Ý kiến của bạn
HSBC nâng dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam lên 6,5% HSBC nâng dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam lên 6,5%

Với kết quả tăng trưởng tốt hơn kỳ vọng trong 6 tháng đầu năm, HSBC nâng dự báo GDP của năm 2024 lên 6,5% (trước đây là 6%). Điều này đồng nghĩa với việc Việt Nam sẽ có khả năng trở thành nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất ASEAN trong năm 2024.