Hà Nội điều chỉnh kế hoạch đầu tư công 18 dự án

Tài chính - Đầu tư
03:31 PM 15/05/2024

Ngày 15/5, với đa số đại biểu tán thành, HĐND thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết về điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2024, phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án vốn đầu tư công của Thành phố.

Theo đó, đối với Nghị quyết về điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2024, HĐND thành phố Hà Nội nhất trí thông qua 18 dự án. Trong đó, 1 dự án thực hiện chuyển tiếp; 9 dự án trên địa bàn các xã được thành phố giao nhiệm vụ củng cố, hoàn thành xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu năm 2024; 8 dự án thực hiện trên địa bàn các huyện đang làm thủ tục đề xuất công nhận huyện nông thôn mới nâng cao, nhằm tiếp tục củng cố chỉ tiêu đạt được và động viên, khuyến khích sự cố gắng của các huyện.

Hà Nội điều chỉnh kế hoạch đầu tư công 18 dự án- Ảnh 1.

Sau ngày làm việc khẩn trương, tập trung, nghiêm túc, dân chủ, hiệu quả, kỳ họp thứ mười sáu HĐND thành phố Hà Nội (kỳ họp chuyên đề) đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.

Về phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án vốn đầu tư công của thành phố, HĐND thành phố quyết nghị 8 dự án nhóm B với tổng mức đầu tư dự kiến là 1.377 tỷ đồng. Trong đó, 1 dự án nhóm B sử dụng ngân sách cấp thành phố với tổng mức đầu tư dự kiến 191 tỷ đồng, thực hiện hoàn thành trong giai đoạn 2021-2025; 7 dự án nhóm B với tổng mức đầu tư dự kiến 1.186 tỷ đồng, thực hiện trong 2 giai đoạn 2021-2025 và 2026-2030.

Đối với Kế hoạch đầu tư công năm 2024 của thành phố, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn cũng đề nghị UBND thành phố tiếp tục tập trung chỉ đạo, tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát, nhằm đẩy nhanh tiến độ đầu tư công; ưu tiên nguồn lực bố trí cho các dự án có tính khả thi cao, dự án trọng điểm, dự án cấp bách, kịp thời giải quyết các vấn đề dân sinh bức xúc của thành phố.

Chủ tịch HĐND Thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn yêu cầu, đối với các cơ chế chính sách liên quan đến lĩnh vực giáo dục - đào tạo, tư pháp, xây dựng được HĐND thành phố thông qua tại kỳ họp này là cơ sở pháp lý để kịp thời tháo gỡ khó khăn, nâng cao chất lượng công tác quản lý, điều hành, phục vụ nhân dân. Ngay sau kỳ họp, đề nghị UBND thành phố, các cấp, ngành, địa phương, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, tập trung tổ chức triển khai bảo đảm các nghị quyết của HĐND thành phố đi vào cuộc sống và đạt hiệu quả thiết thực.

Mai Phương
Ý kiến của bạn