Hà Nội điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024

Tài chính - Đầu tư
11:30 AM 05/07/2024

Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết về điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công cấp thành phố năm 2024 và định hướng Kế hoạch đầu tư công năm 2025 của thành phố Hà Nội.

Theo Nghị quyết được thông qua, phương án điều chỉnh kế hoạch năm 2024 gồm: nguồn vốn ODA được điều chỉnh 6,03 tỷ đồng nguồn vốn cấp phát và 2,97 tỷ đồng nguồn vốn vay lại của dự án tuyến đường sắt đô thị thí điểm TP. Hà Nội, đoạn Nhổn - ga Hà Nội (Dự án tuyến 3.1) để bổ sung cho dự án tăng cường giao thông đô thị bền vững cho dự án Đường sắt đô thị số 3 Hà Nội.

Hà Nội điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024- Ảnh 1.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Đối với nguồn ngân sách Trung ương trong nước, thành phố điều chỉnh kế hoạch vốn giữa các đơn vị được giao thực hiện nhiệm vụ giải phóng mặt bằng dự án thành phần 1.1 xây dựng vành đai 4 - Vùng Thủ đô, cụ thể: điều chỉnh giảm 100 tỷ đồng giao huyện Thanh Oai; giảm 10 tỷ đồng của huyện Sóc Sơn và điều chỉnh tăng 110 tỷ đồng cho quận Hà Đông.

Với nguồn ngân sách thành phố trong nước, điều chỉnh giảm 2.516,372 tỷ đồng của các nhiệm vụ, nguồn vốn; sử dụng nguồn này cho 202 nhiệm vụ, dự án do có khả năng thực hiện, giải ngân tốt.

Sau phương án điều chỉnh, còn 6.184,342 tỷ đồng thực hiện theo cơ chế thanh toán linh hoạt (giải phóng mặt bằng, chuẩn bị đầu tư, quy hoạch, quyết toán dự án hoàn thành, thiết kế bản vẽ thi công) và hoàn trả vốn ứng cho Quỹ Đầu tư phát triển thành phố.

Nguồn vốn đầu tư công năm 2025 dự kiến là 81.392,083 tỷ đồng, tăng 358,903 tỷ đồng so với năm 2024. Phương án dự kiến phân bổ Kế hoạch đầu tư công năm 2025 cấp thành phố (63.742,083 tỷ đồng): Bố trí vốn thu hồi ứng trước, hoàn trả quỹ đầu tư phát triển thành phố, vốn giải ngân theo cơ chế thanh toán linh hoạt, hỗ trợ địa phương bạn là 3.299,14 tỷ đồng; vốn phân bổ thực hiện dự án đầu tư công thành phố là 48.602,007 tỷ đồng; vốn bố trí thực hiện dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia là 1.431,51 tỷ đồng; ngân sách thành phố hỗ trợ mục tiêu cấp huyện là 10.409,426 tỷ đồng.

Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 cấp thành phố đến nay đã phân bổ chi tiết cho các nhiệm vụ, dự án là 248.034,036 tỷ đồng, còn 6.281,69 tỷ đồng chưa phân bổ chi tiết. Kế hoạch đầu tư công trung hạn cấp thành phố đến nay đã bố trí hàng năm giai đoạn 2021-2024 là 144.878 tỷ đồng chiếm 57% kế hoạch, còn lại phải bố trí là 109.437 tỷ đồng, chiếm 43% kế hoạch.

Chi tiết các phương án rà soát được UBND TP dự kiến: Phương án 1 (theo khả năng thực hiện dự án): giảm 14.000 tỷ đồng ngân sách trong nước; 2.567,095 tỷ đồng vốn ODA vay lại; tổng giảm là 16.567,095 tỷ đồng. Phương án 2 (theo khả năng thực hiện và khả năng cắt giảm để cân đối nguồn vốn): giảm 21.000 tỷ đồng ngân sách trong nước; 2.567,095 tỷ đồng vốn ODA vay lại; tổng giảm là 23.567,095 tỷ đồng.

Như vậy, sau điều chỉnh, Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 cấp thành phố theo phương án 1 là 237.748,631 tỷ đồng; phương án 2 là 230.748,631 tỷ đồng.

An Mai
Ý kiến của bạn