Hà Nội dự kiến năm 2025 tăng hơn 358 tỷ đồng vốn đầu tư công

Tài chính - Đầu tư
08:37 AM 03/07/2024

Theo dự kiến về điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công của TP. Hà Nội, nguồn vốn đầu tư công năm 2025 của thành phố dự kiến là 81.392 tỷ đồng, tăng trên 358 tỷ đồng so với năm 2024.

Báo cáo tại Kỳ họp thứ 17 của HĐND TP. Hà Nội, Giám đốc Sở Kế hoạch & Đầu tư Hà Nội Lê Anh Quân đã trình bày Tờ trình điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công cấp thành phố năm 2024 và định hướng Kế hoạch đầu tư công năm 2025 của thành phố Hà Nội; cập nhật, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 cấp thành phố.

Đối với nguồn ngân sách Trung ương trong nước, thành phố điều hòa kế hoạch vốn giữa các đơn vị được giao thực hiện nhiệm vụ giải phóng mặt bằng dự án thành phần 1.1 xây dựng Vành đai 4 - Vùng Thủ đô. Cụ thể, điều chỉnh giảm 100 tỷ đồng giao huyện Thanh Oai; 10 tỷ đồng của huyện Sóc Sơn và điều chỉnh tăng 110 tỷ đồng cho quận Hà Đông.

Hà Nội dự kiến năm 2025 tăng hơn 358 tỷ đồng vốn đầu tư công- Ảnh 1.

Nguồn vốn đầu tư công năm 2025 dự kiến trên trên 81.000 tỷ đồng - Ảnh minh họa: VGP

Đối với nguồn ngân sách thành phố trong nước, đề xuất điều chỉnh giảm trên 2.516 tỷ đồng của các nhiệm vụ, nguồn vốn; sử dụng nguồn này cho 202 nhiệm vụ, dự án do có khả năng thực hiện, giải ngân tốt. Sau phương án điều chỉnh, còn trên 6.184 tỷ đồng thực hiện theo cơ chế thanh toán linh hoạt (giải phóng mặt bằng, chuẩn bị đầu tư, quy hoạch, quyết toán dự án hoàn thành, thiết kế bản vẽ thi công) và hoàn trả vốn ứng cho Quỹ Đầu tư phát triển thành phố.

Về phương án điều chỉnh Kế hoạch năm 2024, đối với nguồn vốn ODA, UBND TP Hà Nội đề xuất điều hòa 6,03 tỷ đồng nguồn ODA cấp phát và 2,97 tỷ đồng nguồn ODA vay lại của dự án tuyến đường sắt đô thị thí điểm thành phố Hà Nội, đoạn Nhổn - ga Hà Nội (Dự án tuyến 3.1) để bổ sung cho dự án tăng cường giao thông đô thị bền vững cho dự án Đường sắt đô thị số 3 Hà Nội.

Theo Giám đốc Sở Kế hoạch & Đầu tư Hà Nội, về nguồn vốn đầu tư công năm 2025 dự kiến là 81.392,083 tỷ đồng, tăng 358,903 tỷ đồng so với năm 2024. 

Phương án dự kiến phân bổ Kế hoạch đầu tư công năm 2025 cấp thành phố (63.742,083 tỷ đồng) nhằm bố trí trí vốn thu hồi ứng trước, hoàn trả quỹ đầu tư phát triển thành phố, vốn giải ngân theo cơ chế thanh toán linh hoạt, hỗ trợ địa phương bạn là 3.299,14 tỷ đồng; vốn phân bổ thực hiện dự án đầu tư công thành phố là 48.602,007 tỷ đồng; vốn bố trí thực hiện dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia là 1.431,51 tỷ đồng; Ngân sách thành phố hỗ trợ mục tiêu cấp huyện là 10.409,426 tỷ đồng.

Mục tiêu của kế hoạch đầu tư công năm 2025 là sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư phát triển năm 2025 nhằm góp phần hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVII đã đề ra và các Chương trình của Thành ủy, Nghị quyết của HĐND TP đã quyết nghị; đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên, bảo đảm cơ cấu đầu tư hài hoà, hợp lý, hiệu quả giữa các địa bàn, lĩnh vực, vừa gia tăng động lực tăng trưởng, vừa bảo đảm an sinh xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh đất nước, Thủ đô.

Về cập nhật, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 cấp thành phố, đến nay, đã phân bổ chi tiết cho các nhiệm vụ, dự án là trên 248.034 tỷ đồng, còn trên 6.281 tỷ đồng chưa phân bổ chi tiết.

Kế hoạch đầu tư công trung hạn cấp thành phố đến nay đã bố trí hàng năm giai đoạn 2021-2024 là 144.878 tỷ đồng chiếm 57% kế hoạch, còn lại phải bố trí là 109.437 tỷ đồng, chiếm 43% kế hoạch.

Chi tiết các phương án rà soát và đề xuất được UBND thành phố dự kiến: Phương án 1 (theo khả năng thực hiện dự án): giảm 14.000 tỷ đồng ngân sách trong nước; trên 2.567 tỷ đồng vốn ODA vay lại; tổng giảm là trên 16.567 tỷ đồng. Phương án 2 (theo khả năng thực hiện và khả năng cắt giảm để cân đối nguồn vốn): Giảm 21.000 tỷ đồng ngân sách trong nước; trên 2.567 tỷ đồng vốn ODA vay lại; tổng giảm là trên 23.567 tỷ đồng.

Sau điều chỉnh, Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 cấp thành phố theo phương án 1 là trên 237.748 tỷ đồng; theo phương án 2 là trên 230.748 tỷ đồng.

Huyền My
Ý kiến của bạn