Hà Nội: Dự kiến phân cấp, ủy quyền đối với 634 thủ tục hành chính

Chính sách
10:41 AM 10/09/2022

UBND thành phố Hà Nội đang xây dựng Đề án phân cấp quản lý nhà nước, ủy quyền trên địa bàn Thành phố để trình HĐND Thành phố thông qua tại kỳ họp ngày 12/9/2022.

Hiện nay, tổng số thủ tục hành chính của toàn Thành phố là 1.884 thủ tục hành chính (TTHC). Trong đó, của cấp Thành phố là: 1.534 thủ tục (gồm UBND và Chủ tịch UBND Thành 384 thủ tục, sở, ngành có 1.150 thủ tục), cấp huyện là 244 thủ tục, cấp xã là 106 thủ tục.

Qua rà soát, tổng hợp, Thành phố đề xuất dự kiến sẽ phân cấp, ủy quyền đối với 634 thủ tục hành chính, đạt 35,5% TTHC cấp Thành phố và cấp huyện; 41,65% TTHC cấp Thành phố. Hiện nay, Thành phố đang chỉ đạo Văn phòng UBND Thành phố, các sở, ngành tiếp tục rà soát để đảm bảo việc phân cấp, ủy quyền theo đúng quy định, khả thi.

photo-1662781287455

UBND Thành phố sẽ trình HĐND Thành phố ban hành Nghị quyết thay thế Nghị quyết ngày 03/8/2016 với việc bổ sung phân cấp đối với 09 nhiệm vụ so với quy định phân cấp hiện hành liên quan đến: quản lý tượng đài, tranh hoành tráng; cấp điện chiếu sáng ngõ, ngách cho các quận; lĩnh vực di tích; chợ; nước sạch ở vùng sâu vùng xa; xử lý nước thải tại các khu dân cư không kết nối được với hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung của Thành phố; bến xe, bãi đỗ xe; đèn tín hiệu giao thông; trường trung học phổ thông.

Thành phố sẽ tiếp tục xây dựng quy chuẩn, tiêu chuẩn, định mức, quy trình tổ chức triển khai thực hiện. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đối với việc thực hiện phân cấp theo ngành, lĩnh vực tại các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã để kịp thời nắm bắt các vướng mắc, khó khăn và xử lý các vi phạm trong quá trình tổ chức thực hiện…

Thành phố Hà Nội thực hiện phân cấp quản lý nhà nước về kinh tế - xã hội giữa cấp Thành phố và cấp huyện từ năm 2006. Trong 16 năm qua, HĐND Thành phố đã ban hành 02 Nghị quyết và UBND Thành phố ban hành 08 Quyết định về phân cấp quản lý nhà nước về kinh tế - xã hội. Hiện nay, Thành phố đang thực hiện phân cấp đối với 15 ngành, lĩnh vực theo Nghị quyết số 08/2016/NQ-HĐND ngày 03/8/2016 của HĐND Thành phố và Quyết định số 14/2021/QĐ-UBND ngày 06/9/2021 của UBND Thành phố. Ngoài ra, Thành phố còn thực hiện phân cấp theo các văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành do thành phố Hà Nội ban hành; thực hiện phân cấp cho cấp huyện, cấp xã trong các ngành, lĩnh vực theo các quy định tại Luật, Nghị định, Thông tư.

Bảo Trung
Ý kiến của bạn
Bình luận