Hà Nội: Giảm phí, lệ phí tháo gỡ khó khăn cho các đối tượng chịu ảnh hưởng dịch Covid - 19

Sự kiện
07:51 AM 21/05/2020

UBND TP giao nhiệm vụ các sở, ban, ngành tổng hợp, triển khai các giải pháp giảm phí, lệ phí tháo gỡ khó khăn cho các đối tượng chịu ảnh hưởng của dịch Covid - 19 trên địa bàn TP. Trước ngày 21/5, Cục Thuế Hà Nội tổng hợp, báo cáo UBND TP.

    Nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu tại Hà Nội phải tạm dừng hoạt động trong thời gian cách ly xã hội phòng chống dịch bệnh Covid -19

    Thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid - 19 và các văn bản liên quan, UBND TP  đã giao Cục Thuế Hà Nội chủ trì, phối hợp với các sở, ngành tham mưu, đề xuất, báo cáo UBND TP. Để kịp thời tổng hợp, triển khai các giải pháp giảm phí, lệ phí tháo gỡ khó khăn cho các đối tượng chịu ảnh hưởng của dịch Covid - 19, UBND TP yêu cầu các sở, ban, ngành khẩn trương rà soát toàn bộ các khoản phí, lệ phí do các sở, ngành quản lý chuyên ngành hoặc trực tiếp tổ chức thu để đề xuất miễn, giảm phí, lệ phí để hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các đối tượng chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19, các khoản phí, lệ phí liên quan đến các dịch vụ thiết yếu.

    Báo cáo phân tích, đánh giá kỹ đối tượng nộp phí, lệ phí chịu tác động của dịch Covid; căn cứ đề xuất miễn, giảm phí, lệ phí, mức đề xuất giảm căn cứ xác định mức giảm cụ thể; tác động của việc miễn, giảm phí, lệ phí....Trường hợp không đề xuất miễn, giảm phí cần phân tích, nêu rõ lý do. Các đơn vị gửi báo cáo gửi về Cục Thuế Hà Nội để tổng hợp, báo cáo UBND TP trước ngày 21/5/2020. 

     Theo Phụ nữ Thủ đô

    Ý kiến của bạn